Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Kifid LOGO 2017

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een kruispunt de bocht te kort, komt op de andere weghelft en botst op de aldaar rijdende auto van A. Wie is aansprakelijk?

De geschillencommissie komt in deze veel voorkomende casus tot de volgende uitspraak: ‘Voor het vaststellen van aansprakelijkheid zijn de wettelijke regels in verkeerssituaties van belang. In artikel 15 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is bepaald dat bestuurders op kruispunten voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders verlenen. Vast staat dat de wederpartij ten opzichte van de consument van rechts kwam. In zoverre had d consument dan ook voorrang aan de wederpartij moeten verlenen. Voor wat betreft de door de wederpartij gemaakte fout, overweegt de Commissie dat voldoende is komen vast te staan dat deze onvoldoende rechts heeft gereden en de bocht heeft afgesneden. De vraag die vervolgens rijst, is of deze fout zo onwaarschijnlijk is dat de consument hier geen rekening mee hoefde te houden. De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Gelet op de verkeerssituatie acht de Commissie het niet ondenkbaar dat het verkeer vanuit de weg waar de wederpartij zich bevond bij het afslaan naar links, de bocht minder ruim neemt. Van belang hierbij is dat het betreffende kruispunt geen wegmarkeringen bevat. Het standpunt van de consument dat de wederpartij de bocht volledig heeft afgesneden, waardoor de consument de mogelijkheid is ontnomen om haar ongehinderde doorgang te verlenen, volgt de commissie niet. Zoals de verzekeraar terecht stelt zou er sprake zijn van een frontale botsing, indien de wederpartij zich volledig op de verkeerde weghelft bevond’.

Het voorgaande leidt de Commissie tot de conclusie dat zowel consument als de wederpartij niet vrijuit gaan. De door de wederpartij gemaakte fout is echter niet van dien aard dat daarmee de vergoedingsplicht aan de zijde van consument geheel kan komen te vervallen. De geschillencommissie is het met de verzekeraar van A eens dat in deze situatie sprake is van schulddeling: beide partijen zijn aansprakelijk voor 50 procent van de schade van de ander. - Uitspraak 2018 – 102

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Wees geen dokter: is uw eigen bedrijf wel goed verzekerd tegen cyberrisico’s?

Wees geen dokter: is uw eigen bedrijf wel goed verzekerd tegen cyberrisico’s?

(Kennisartikel de Vereende VVP-special Cyber) Het schilderwerk bij een schilder thuis laat vaak te wensen over. Een dokter negeert vaak de eigen gezondheidsklachten....

Kifid: Yarden mag pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag pakketpolis eenzijdig aanpassen

Yarden mag vanwege haar financiële situatie de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, aldus de Geschillencommissie van Kifid in de uitspraken 2020-696...

Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Bank mag betaalrekening opzeggen als klant geen identificatienummer wil aanvragen

Een Nederlandse consument, geboren in de VS, heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat RegioBank zijn twee betaalrekeningen wil opzeggen, omdat hij geen Amerikaans...

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Een bank mag een nieuwe hypotheekakte verlangen wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, zo blijkt uit de bindende...

Kifid: rente doorlopend krediet moet in de pas blijven met marktrente

Kifid: rente doorlopend krediet moet in de pas blijven met marktrente

Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente. De Geschillencommissie...

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Combee en Morshuis nieuwe bestuursleden Kifid

Bart Combee (foto) en Paul Morshuis RC zijn benoemd tot lid van het bestuur van het Kifid. Combee was tot 1 juli 2020 werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse...

Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Geen grote veranderingen. Dat is de conclusie uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer. In 2019 daalde het aantal gemelde schadegevallen met 1,9 procent...

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

De Vereende komt per 1 augustus 2020 met een nieuw tarief voor de WA-dekking personenauto- en particulier gebruik bestelautoverzekering. Regio, gebruik van de auto,...

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...