Alle kosten voor één partij is te kort door de bocht

Kifid LOGO 2017

SCHADE - In deze uitspraak gaat het om een schade waarmee vrijwel elk financieel advieskantoor met enige regelmaat te maken krijgt. Automobilist B neemt op een kruispunt de bocht te kort, komt op de andere weghelft en botst op de aldaar rijdende auto van A. Wie is aansprakelijk?

De geschillencommissie komt in deze veel voorkomende casus tot de volgende uitspraak: ‘Voor het vaststellen van aansprakelijkheid zijn de wettelijke regels in verkeerssituaties van belang. In artikel 15 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is bepaald dat bestuurders op kruispunten voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders verlenen. Vast staat dat de wederpartij ten opzichte van de consument van rechts kwam. In zoverre had d consument dan ook voorrang aan de wederpartij moeten verlenen. Voor wat betreft de door de wederpartij gemaakte fout, overweegt de Commissie dat voldoende is komen vast te staan dat deze onvoldoende rechts heeft gereden en de bocht heeft afgesneden. De vraag die vervolgens rijst, is of deze fout zo onwaarschijnlijk is dat de consument hier geen rekening mee hoefde te houden. De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Gelet op de verkeerssituatie acht de Commissie het niet ondenkbaar dat het verkeer vanuit de weg waar de wederpartij zich bevond bij het afslaan naar links, de bocht minder ruim neemt. Van belang hierbij is dat het betreffende kruispunt geen wegmarkeringen bevat. Het standpunt van de consument dat de wederpartij de bocht volledig heeft afgesneden, waardoor de consument de mogelijkheid is ontnomen om haar ongehinderde doorgang te verlenen, volgt de commissie niet. Zoals de verzekeraar terecht stelt zou er sprake zijn van een frontale botsing, indien de wederpartij zich volledig op de verkeerde weghelft bevond’.

Het voorgaande leidt de Commissie tot de conclusie dat zowel consument als de wederpartij niet vrijuit gaan. De door de wederpartij gemaakte fout is echter niet van dien aard dat daarmee de vergoedingsplicht aan de zijde van consument geheel kan komen te vervallen. De geschillencommissie is het met de verzekeraar van A eens dat in deze situatie sprake is van schulddeling: beide partijen zijn aansprakelijk voor 50 procent van de schade van de ander. - Uitspraak 2018 – 102

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers. Maar...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers....

Ondanks preventiecampagnes verhoogt de Vereende de premies

Ondanks preventiecampagnes verhoogt de Vereende de premies

De Vereende zegt zich zorgen te maken over de stijgende schadelast van bezorgbrommers, taxi’s en ‘overige bijzondere voertuigen’. Om het tij te...

Leiden stijgende huizenprijzen tot hogere verzekeringspremies?

Leiden stijgende huizenprijzen tot hogere verzekeringspremies?

Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in de meeste regio’s van Nederland explosief gestegen. Veel mensen zullen denken dat daarmee automatisch ook de premies...

Feit of fabel? Stijgende huizenprijzen leiden tot hogere verzekeringspremies

Feit of fabel? Stijgende huizenprijzen leiden tot hogere verzekeringspremies

Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in de meeste regio’s van Nederland explosief gestegen. Veel mensen zullen denken dat daarmee automatisch ook de...