Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

PA huisje en sleutel

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting. Recent is het besluit geactualiseerd en is besloten dat er ook, na het indienen van bezwaar, gebruikgemaakt kan worden van de startersvrijstelling of van het lage tarief.

Lukt het een koper niet om de schriftelijke verklaring af te geven bij de notaris voor het passeren van de woning om hiermee gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling of van het lage tarief? Of doet de koper geen beroep op de startersvrijstelling of op het lage tarief? Dan mag de koper bezwaar indienen bij de Belastingdienst na het betalen van de overdrachtsbelasting.

Goedkeuring

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat een koper alsnog gebruik kan maken van de startersvrijstelling of van het lage tarief als de koper voldoet aan de voorwaarden. De koper moet hiervoor op tijd bezwaar indienen bij de Belastingdienst. De volgende voorwaarden gelden:

1. De Belastingdienst behandelt het bezwaar als het bezwaar voldoet aan de eisen die daarvoor gelden.

2. De koper doet een beroep op deze goedkeuring tijdens de bezwaarfase. De schriftelijke verklaring wordt hierbij alsnog toegevoegd.

3. De koper voldoet aan de voorwaarden van de startersvrijstelling of aan de voorwaarden van het lage tarief.

4. Het gebruikmaken van de startersvrijstelling of het lage tarief door de goedkeuring vervalt als dezelfde woning binnen zes maanden wordt doorverkocht en de volgende koper een beroep doet op de verlaging van de overdrachtsbelasting door artikel 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

5. Heeft de koper gebruikgemaakt van de startersvrijstelling door deze goedkeuring? En ontvangt de koper binnen twaalf maanden een groter deel van het eigendom van dezelfde woning of meer rechten van dezelfde woning of een aanhorigheid? Dan moet de koper alsnog overdrachtsbelasting betalen over de volledige woningwaarde als de waardes bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de woningwaardegrens.

6. Heeft de koper gebruikgemaakt van deze goedkeuring? Dan mag de koper niet nog een keer gebruikmaken van de startersvrijstelling in de toekomst.

Reactie toevoegen

 
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

Klantbeheer anno 2023

Klantbeheer anno 2023

(Lindenhaeghe in rubriek Jouw Vakbekwaamheid in VVP 2) Als de financieel adviseur van nu een blik zou werpen op het takenpakket van een adviseur van dertig jaar...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Nieuwe opleiding Certified Financial Planner van start

Een groep van twintig financieel planners in spe is begonnen aan de nieuwe opleiding Certified Financial Planner van Lindenhaeghe. De opleiding past binnen het nieuwe...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...

Verbetering of tijdverspilling?

Verbetering of tijdverspilling?

(Christel van Bommel- Versluijs in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Wat 2023 ons gaat brengen? Dat is altijd afwachten, maar er zijn plannen genoeg. Om er een...

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...