Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en het maken van de afweging ERD WGA en Ziektewet.

(Angelo Wiegmans in VVP 6) Regelmatig komen wij relaties tegen die tijdens een verzuimdossier niets hebben ondernomen voor een re-integratiedossier. Tijdens bijvoorbeeld regres of een vangnetsituatie, waarbij de assurantieadviseur in sommige situaties heeft aangegeven dat een re-integratie door de werkgever niet noodzakelijk is. Zo ook in de onderstaande casus.

Een werkgever neemt met ons contact op om een aantal vragen te stellen over een verzuimdossier. De werkgever geeft aan dat de verzekeraar niet de hele schade vergoedt op een verzuimverzekering en hij heeft weinig ervaring met langdurige verzuimdossier. Of wij hem daarbij ook kunnen ondersteunen.

Een werknemer ging met zwangerschapsverlof en direct aansluitend op dit verlof meldde zij zich ziek als gevolg van de zwangerschap. De werkgever belt met de assurantieadviseur met de vraag wat hij moet doen. De adviseur geeft aan dat hij de ziekmelding moet melden bij UWV, het is een ziekmelding als gevolg van zwangerschap, dat komt voor rekening van UWV. Tot zover gaat het goed. De werkgever vraagt of hij verder nog iets moet doen.

Antwoord was destijds: nee, je hoeft verder niks te doen. Nu gaat het dus mis! Bijna een jaar later beslist UWV dat er geen sprake is van een zwangerschapsgerelateerde Ziektewetuitkering en vordert vijf maanden uitkering terug van de werkgever. Helaas is er geen bezwaar gemaakt destijds en ten tijde dat wij in contact kwamen met werkgever was de termijn om bezwaar te maken ruimschoots verstreken.

 

Nadat de werkgever dit bericht heeft gehad van UWV meldt hij vervolgens alsnog de medewerker ziek bij de verzekeraar en daaraan gekoppeld de arbodienst. De verzuimverzekeraar gaat het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid niet aan werkgever betalen, want de melding had volgens de polisvoorwaarden binnen twee dagen moeten gebeuren. De verzekeraar beschouwt de dag waarop de werkgever de melding heeft gedaan als eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Dit geldt niet voor het vaststellen van de maximale uitkeringsduur. Dat betekent dat werkgever bijna een jaar uitkering tekortkomt.

Loonsanctie

De re-integratie is ook pas na bijna een jaar opgestart, dus de kans dat het UWV een loonsanctie oplegt is groot. Dit zou betekenen dat deze werkgever in het ergste geval twee jaar financiële schade lijdt als gevolg van een verkeerd advies. De arbodienst heeft direct alle stappen gezet die bij een jaar ziekte horen en heeft versneld alle stappen doorlopen. Mocht het tot een loonsanctie komen, wordt er uiteraard bekeken om deze te bekorten.

Mijn advies is altijd melden bij verzekeraar en de arbodienst, als er dan sprake is van een vangnet zoals in deze situatie kan de arbodienst direct het dossier opbouwen en wordt voorkomen dat de re-integratie te laat is opgestart. Mocht UWV de Ziektewetuitkering eindigen, zoals hier het geval is, kan de verzekeraar ook direct overgaan tot uitkeringen.

Reactie toevoegen

 
Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus verzorgt op donderdag 16 juni (Heesch) en woensdag 22 juni (Amsterdam) de masterclass Poortwachter voor HR-adviseurs, casemanagers, assurantieadviseurs...

Werkgevers betalen teveel premie

Werkgevers betalen teveel premie

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers...

Mooi resultaat en een tevreden klant

Mooi resultaat en een tevreden klant

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4-2021) Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd...

Niet stoppen na WIA-keuring

Niet stoppen na WIA-keuring

(Door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4) Vaak zie ik dat na een WIA-keuring het dossier volledig stil komt te liggen. Voor werknemers waar nog mogelijkheden...

Communicatie. Juist nu.

Communicatie. Juist nu.

Nee, ik ben niet in een hoogwerker geklommen. Heb de bloemisterij niet leeggekocht (wel een bosje voor mijn collega’s gekocht). We hebben op een manier die...

Mooie kans voor adviseurs

Mooie kans voor adviseurs

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product...

Schijnoplossing

Schijnoplossing

De eerste producten bij verzekeraars zijn in de maak voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Maar de nieuwe verzekering is een schijnoplossing. Het moet poortwachterproof...