AOV: privé of op naam van je BV?

Annemieke Postema

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze vraag. Er zijn tientallen internetpagina’s aan gewijd. Deze beschrijven de fiscale verschillen en wijzen vaak op het faillissementsrisico. Maar daar blijft het meestal bij. Er zijn echter meer aandachtspunten.

Navraag bij diverse verzekeraars leert dat veruit de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op naam van de ondernemer zelf (‘in privé’) worden afgesloten. Sterker nog: veel aanvraagformulieren kennen alleen deze mogelijkheid. Voor een AOV op naam van een BV is dus extra communicatie nodig of een wijziging achteraf. De voorwaarden zijn doorgaans geschreven voor de situatie dat verzekeringnemer en verzekerde dezelfde persoon zijn. Het alternatief levert onleesbare tekstuele acrobatiek op.

Fiscale behandeling

Premies voor een privé gesloten AOV zijn aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, uitkeringen worden in dezelfde box belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De verzekeraar houdt loonbelasting in als voorheffing, deze wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Indien een BV verzekeringnemer is, vormen de premies bedrijfskosten. Uitkeringen vallen in de winst. Beide hebben dus gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Niet de verzekeraar maar de BV moet loonbelasting inhouden als de uitkering aan de DGA wordt overgemaakt.

Let op bij een zwangerschapsuitkering! Deze is onbelast, maar hoe keert de BV dit bedrag onbelast uit aan de zwangere DGA? Een uitstekend argument om de AOV privé af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een faillissement, of omgekeerd. Sluit daarom nooit een AOV af op naam van een werkmaatschappij. Hiermee voorkom je dat de uitkeringen in de failliete boedel vallen. Bij een holding speelt dit risico niet, tenzij de ondernemer ook vanuit de holding gaat werken.

‘Meeste AOV’s worden in privé afgesloten’

Argumenten

Accountants en boekhouders voeren diverse redenen aan om een AOV op naam van de BV af te sluiten, zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. (Door deze verplichting zou een wachttijd van twee jaar verantwoord zijn. Maar als de enige werkzame persoon arbeidsongeschikt is, komt er geen geld binnen!) Loondoorbetaling kan niet door derden worden afgedwongen, alleen door de DGA zelf: vestzak-broekzak. De arbeidsongeschikte DGA doet er verstandig aan om bij de Belastingdienst een beschikking te vragen voor de verlaging van het gebruikelijk loon. Anders kan de fiscus wel loonheffing afdwingen.

Een ander veel gebruikt argument is dat de premie niet ten laste van het privévermogen van de DGA komt. Uiteindelijk maakt dat niet uit, want een lagere BV-winst leidt immers tot lagere dividenduitkeringen aan diezelfde DGA.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het onwenselijk zijn de BV enkel in stand te houden voor het doorsluizen van de uitkering. De kosten lopen immers ook door. Niet iedere verzekeraar werkt echter zomaar mee aan het wijzigen van de verzekeringnemer/begunstigde in een uitkeringssituatie.

Incidenteel adviseert een accountant een AOV op naam van de BV zodat de DGA zelf kan bepalen hoeveel hij ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Dat lijkt mij een onwenselijke constructie. Sommige adviseurs noemen de theoretische mogelijkheid dat de BV verzekeringnemer is en de DGA begunstigde. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor. Tot slot: klagen bij Kifid kan alleen over diensten die als privépersoon worden afgenomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...

Verbetering of tijdverspilling?

Verbetering of tijdverspilling?

(Christel van Bommel- Versluijs in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Wat 2023 ons gaat brengen? Dat is altijd afwachten, maar er zijn plannen genoeg. Om er een...

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

Heeft erfgenaam recht van inzage hypotheek overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus verzoekt de bank informatie te verstrekken over twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De bank weigert deze...

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te...

Hoedanigheid of doel?

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over de financieel...

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

Doelgroep uitzendregeling eigen woning verruimd

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen woning achterlaat....

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

Alsnog startersvrijstelling of lage tarief door bezwaar

(Lindenhaeghe in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting....