AOV: privé of op naam van je BV?

Annemieke Postema

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze vraag. Er zijn tientallen internetpagina’s aan gewijd. Deze beschrijven de fiscale verschillen en wijzen vaak op het faillissementsrisico. Maar daar blijft het meestal bij. Er zijn echter meer aandachtspunten.

Navraag bij diverse verzekeraars leert dat veruit de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op naam van de ondernemer zelf (‘in privé’) worden afgesloten. Sterker nog: veel aanvraagformulieren kennen alleen deze mogelijkheid. Voor een AOV op naam van een BV is dus extra communicatie nodig of een wijziging achteraf. De voorwaarden zijn doorgaans geschreven voor de situatie dat verzekeringnemer en verzekerde dezelfde persoon zijn. Het alternatief levert onleesbare tekstuele acrobatiek op.

Fiscale behandeling

Premies voor een privé gesloten AOV zijn aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, uitkeringen worden in dezelfde box belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De verzekeraar houdt loonbelasting in als voorheffing, deze wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Indien een BV verzekeringnemer is, vormen de premies bedrijfskosten. Uitkeringen vallen in de winst. Beide hebben dus gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Niet de verzekeraar maar de BV moet loonbelasting inhouden als de uitkering aan de DGA wordt overgemaakt.

Let op bij een zwangerschapsuitkering! Deze is onbelast, maar hoe keert de BV dit bedrag onbelast uit aan de zwangere DGA? Een uitstekend argument om de AOV privé af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een faillissement, of omgekeerd. Sluit daarom nooit een AOV af op naam van een werkmaatschappij. Hiermee voorkom je dat de uitkeringen in de failliete boedel vallen. Bij een holding speelt dit risico niet, tenzij de ondernemer ook vanuit de holding gaat werken.

‘Meeste AOV’s worden in privé afgesloten’

Argumenten

Accountants en boekhouders voeren diverse redenen aan om een AOV op naam van de BV af te sluiten, zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. (Door deze verplichting zou een wachttijd van twee jaar verantwoord zijn. Maar als de enige werkzame persoon arbeidsongeschikt is, komt er geen geld binnen!) Loondoorbetaling kan niet door derden worden afgedwongen, alleen door de DGA zelf: vestzak-broekzak. De arbeidsongeschikte DGA doet er verstandig aan om bij de Belastingdienst een beschikking te vragen voor de verlaging van het gebruikelijk loon. Anders kan de fiscus wel loonheffing afdwingen.

Een ander veel gebruikt argument is dat de premie niet ten laste van het privévermogen van de DGA komt. Uiteindelijk maakt dat niet uit, want een lagere BV-winst leidt immers tot lagere dividenduitkeringen aan diezelfde DGA.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het onwenselijk zijn de BV enkel in stand te houden voor het doorsluizen van de uitkering. De kosten lopen immers ook door. Niet iedere verzekeraar werkt echter zomaar mee aan het wijzigen van de verzekeringnemer/begunstigde in een uitkeringssituatie.

Incidenteel adviseert een accountant een AOV op naam van de BV zodat de DGA zelf kan bepalen hoeveel hij ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Dat lijkt mij een onwenselijke constructie. Sommige adviseurs noemen de theoretische mogelijkheid dat de BV verzekeringnemer is en de DGA begunstigde. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor. Tot slot: klagen bij Kifid kan alleen over diensten die als privépersoon worden afgenomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Verplichte AOV? Verplicht advies!

Verplichte AOV? Verplicht advies!

(Annemieke Postema van AOVDdokter in VVP 4, 2023) Wel of geen verplichte AOV voor zelfstandigen? Of er in dit dossier een volgend hoofdstuk komt, is aan het nieuwe...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Schrijf je in voor hét kennisevent voor inkomensadviseurs

Schrijf je in voor hét kennisevent voor inkomensadviseurs

Econoom en publicist Mathijs Bouman en inkomensdeskundige Janthony Wielink (Enkwest) zijn de keynote sprekers tijdens de vijfde editie van het VVP Event Inkomen...

Annemieke Postema: verplicht AOV-advies

Annemieke Postema: verplicht AOV-advies

Annemieke Postema (AOVdokter.nl) ), die een kennissessie verzorgt tijdens het VVP Event Inkomen op 12 september, pleit voor verplicht advies voor zelfstandigen in...