AOV: privé of op naam van je BV?

Annemieke Postema

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze vraag. Er zijn tientallen internetpagina’s aan gewijd. Deze beschrijven de fiscale verschillen en wijzen vaak op het faillissementsrisico. Maar daar blijft het meestal bij. Er zijn echter meer aandachtspunten.

Navraag bij diverse verzekeraars leert dat veruit de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op naam van de ondernemer zelf (‘in privé’) worden afgesloten. Sterker nog: veel aanvraagformulieren kennen alleen deze mogelijkheid. Voor een AOV op naam van een BV is dus extra communicatie nodig of een wijziging achteraf. De voorwaarden zijn doorgaans geschreven voor de situatie dat verzekeringnemer en verzekerde dezelfde persoon zijn. Het alternatief levert onleesbare tekstuele acrobatiek op.

Fiscale behandeling

Premies voor een privé gesloten AOV zijn aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, uitkeringen worden in dezelfde box belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De verzekeraar houdt loonbelasting in als voorheffing, deze wordt verrekend met de inkomstenbelasting. Indien een BV verzekeringnemer is, vormen de premies bedrijfskosten. Uitkeringen vallen in de winst. Beide hebben dus gevolgen voor de vennootschapsbelasting. Niet de verzekeraar maar de BV moet loonbelasting inhouden als de uitkering aan de DGA wordt overgemaakt.

Let op bij een zwangerschapsuitkering! Deze is onbelast, maar hoe keert de BV dit bedrag onbelast uit aan de zwangere DGA? Een uitstekend argument om de AOV privé af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een faillissement, of omgekeerd. Sluit daarom nooit een AOV af op naam van een werkmaatschappij. Hiermee voorkom je dat de uitkeringen in de failliete boedel vallen. Bij een holding speelt dit risico niet, tenzij de ondernemer ook vanuit de holding gaat werken.

‘Meeste AOV’s worden in privé afgesloten’

Argumenten

Accountants en boekhouders voeren diverse redenen aan om een AOV op naam van de BV af te sluiten, zoals de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. (Door deze verplichting zou een wachttijd van twee jaar verantwoord zijn. Maar als de enige werkzame persoon arbeidsongeschikt is, komt er geen geld binnen!) Loondoorbetaling kan niet door derden worden afgedwongen, alleen door de DGA zelf: vestzak-broekzak. De arbeidsongeschikte DGA doet er verstandig aan om bij de Belastingdienst een beschikking te vragen voor de verlaging van het gebruikelijk loon. Anders kan de fiscus wel loonheffing afdwingen.

Een ander veel gebruikt argument is dat de premie niet ten laste van het privévermogen van de DGA komt. Uiteindelijk maakt dat niet uit, want een lagere BV-winst leidt immers tot lagere dividenduitkeringen aan diezelfde DGA.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het onwenselijk zijn de BV enkel in stand te houden voor het doorsluizen van de uitkering. De kosten lopen immers ook door. Niet iedere verzekeraar werkt echter zomaar mee aan het wijzigen van de verzekeringnemer/begunstigde in een uitkeringssituatie.

Incidenteel adviseert een accountant een AOV op naam van de BV zodat de DGA zelf kan bepalen hoeveel hij ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Dat lijkt mij een onwenselijke constructie. Sommige adviseurs noemen de theoretische mogelijkheid dat de BV verzekeringnemer is en de DGA begunstigde. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor. Tot slot: klagen bij Kifid kan alleen over diensten die als privépersoon worden afgenomen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

Gedoe met taal

Gedoe met taal

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wie bezig is met een onderwerp als laaggeletterdheid word zelf bewuster van zijn of haar eigen taalvaardigheid....

Blijf in beweging

Blijf in beweging

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wat klanten vandaag een goede klantervaring vinden, kan morgen alweer achterhaald zijn. Het punt waarop...

Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat zullen...