Bank hoeft verpande verzekering niet mee te wegen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak gaat het om een consument die er geen begrip voor heeft, dat een bank geen rekening houdt met het kapitaal dat is opgebouwd in een aan die bank verpande levensverzekering. Veel consumenten menen dat zij hierdoor juist in aanmerking komen voor een korting op de risico-opslag.

Hoewel het erop lijkt dat de commissie begrip heeft voor de irritatie bij de consument, wordt de klacht toch afgewezen. De commissie stelt vast, dat de bank zich niet verplicht heeft in de voorwaarden, om het kapitaal in deze verpande verzekeringen mee te wegen bij het vaststellen van de risicoklasse. De commissie stelt vast dat er ook geen rechtsregel is die de bank daartoe verplicht. Vervolgens komt de bank tot de volgende toelichting.

Op het beleid van de bank ten aanzien van tariefklassen zou een uitzondering moeten worden gemaakt als dit beleid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel 6:248 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Aan de consument kan worden toegegeven, dat de bank beter inzichtelijk had kunnen maken waarom zij onderscheid maakt tussen de waarde van bij de bank zelf aangehouden (spaar-)producten en die van een elders aangehouden spaarverzekering.

Voor het onaanvaardbaarheidsoordeel is echter onvoldoende aangetoond dat een ander beleid van de bank beter verdedigbaar zou zijn. Daar komt bij dat de commissie in eerdere uitspraken heeft geoordeeld, dat een bank bij het bepalen van tariefklassen het tegoed van een elders aangehouden verzekering buiten beschouwing mocht laten.

In die uitspraken achtte de commissie van belang dat het tegoed van die verzekering -in elk geval tijdens de looptijd van de hypothecaire lening-niet kon worden verrekend met het uitstaande bedrag van de lening (vgl. GC 9 februari 2017, nr. 2017-107 en GC 13 februari 2017, 2017-110). In de omstandigheden van de voorliggende zaak ziet de commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken over deze problematiek.

- Uitspraak 2017-614

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

Bank hoeft bij berekenen boeterente geen rekening te houden met toekomstige boetevrije aflossingsruimte

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert in Uitspraak 2019-015 opnieuw dat de bank bij de berekening van de boeterente geen...

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

Jaarbijdrage Kifid adviseur omhoog

De jaarbijdrage die adviseurs betalen aan Kifid valt in 2019 hoger uit. Kifid in een mail aan adviseurs: "De jaarbijdrage is hoger omdat de begroting 2019 hoger...

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

Schadevergoeding voor onrechtmatige inbreuk op privacy

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat Allianz 500 euro betalen aan een student wegens onrechtmatige inbreuk op de privacy.  De student...

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Chihuahua trekt toch aan langste eind

Aegon krijgt gelijk van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, maar moet toch de claim van de bezitster van een Chihuahua honoreren. Volgens Aegon...

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Geldverstrekker en consument zijn bij het aangaan van de hypothecaire geldlening overeengekomen dat bij verkoop van...