Basisinkomen wint terrein

section1_page62_article12_1.jpg

Lausanne gaat vanaf juni 2016 experimenteren met het basisinkomen. Het experiment moet gaan lijken op een experiment dat de gemeente Utrecht en de Universiteit van Utrecht vorig jaar al aankondigden, maar dat pas in 2017 van start gaat. Het experiment in Utrecht zou een jaar moeten duren. De deelnemers, die nu ook al een uitkering hebben, krijgen 900 euro per maand. Ze worden verdeeld in drie verschillende groepen. Eén groep krijgt andere regels dan ze nu hebben, een andere groep krijgt minder regels dan nu het geval is en een derde groep krijgt helemaal geen regels met betrekking tot hun uitkering. De laatste groep vormt eigenlijk het experiment met het ‘basisinkomen’. Onderzocht wordt wat het beste werkt.

In Lausanne moet het project van start gaan met een klein deel van de 150.000 inwoners. Leonore Porchet, voorzitter van de Zwitserse Green Party, zegt in Business Insider het basisinkomen een goed idee te vinden: “Het basisinkomenstelt mensen veilig in de huidige kwetsbare tijden. De vrijheid die voortvloeit uit het basisinkomen zal mensen stimuleren om meer dingen te doen die zullen leiden tot innovatie en sociale inclusie binnen onze maatschappij.” De voorstanders bevinden zich aan weerszijden van het politieke spectrum. Minder overheidsbemoeienis volgens rechts, terwijl de linkerzijde blij is met een levenslang sociaal vangnet. Tegenstanders, waaronder premier Rutte, verwerpen het idee van een basisinkomen omdat mensen er vooral lui van zouden worden.

Als eerste in Europa hebben de Finnen het basisinkomen omarmd. De Finse regering zou iedere Fin een basisinkomen van 800 euro willen geven. Daartegenover staat dat alle uitkeringen worden stopgezet. Bijna 70 procent van de Finnen zou enthousiast zijn over het idee. Het voorstel zou 52 miljard euro per jaar kosten. De Finnen zijn positief maar moeten nog wachten tot eind 2016 op hun 800 euro.

In Nederland krijgt Frans Kerver in 2015 dankzij een crowdfundactie een basisinkomen.

Referendum

Het was al verwacht, maar het is nu een feit. Een kleine tachtig procent van de stemmers gaf begin juni aan tegen een basisinkomen voor alle burgers te zijn. Daarmee is het voorstel van de baan om iedere Zwitser een minimuminkomen van 2500 Zwitserse franc per maand (2250 euro) te geven.

Dit lijkt veel, maar het pensioen is gemaximeerd tot 1872 euro per persoon per maand. Kinderen tot achttien jaar zouden 560 euro per maand krijgen. Deze groep zou ongetwijfeld positiever over het basisinkomen zijn geweest, maar was niet stemgerechtigd.

Daniel Haeni, café-eigenaar in Bazel en oprichter van het comité Basisinkomen Zwitserland, was opgetogen. Hij had gerekend op 15 procent steun, maar dat bleek 20 tot 25 procent te zijn. Dat is sensationeel, zo tekende het Financieele Dagblad op.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Basisinkomen als durfkapitaal voor de gewone man

Basisinkomen als durfkapitaal voor de gewone man

"Het basisinkomen wordt onterecht gezien als een socialistische proefballon. Daarom moet het begrip basisinkomen worden omgesmeed in de taal van deze tijd: burgerdividend...

"Basisinkomen geen antwoord op robotisering"

"Basisinkomen geen antwoord op robotisering"

 Het kabinet ziet in het basisinkomen geen antwoord op robotisering en digitalisering. Dat staat in de kabinetsreactie op de SER-verkenning 'Mens en technologie:...

Gratis geld voor iedereen

Gratis geld voor iedereen

“Sommige mensen noemen me een jonge denker, daar heb ik een hekel aan”, aldus Rutger Bregman, historicus en publicist (onder meer De Correspondent) in...