Beschermende maatregel kost consument geld

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN - Artikel 81a Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft luidt: ‘Een aanbieder van een hypothecair krediet offreert voor een consument die voornemens is een overeenkomst inzake een hypothecair krediet aan te gaan, dezelfde debetrentevoet bij dezelfde rentevast periode als voor een consument aan wie op dat moment een aanbod wordt gedaan voor de komende rentevast periode bij een vergelijkbaar risicoprofiel’. De wetgever heeft met deze bepaling vooral de klanten met een bestaande hypotheek willen beschermen. Zonder deze bepaling kunnen aanbieders immers bij het bepalen van een nieuwe rentevast periode een hogere rente vragen dan zij aan nieuwe klanten vragen, omdat ze weten dat de klant bij het oversluiten van de hypotheek naar een andere geldverstrekker forse kosten moet maken.

Deze voor de consument goed bedoelde regeling, pakt in deze klacht voor de klant echter ongelukkig uit. De consument heeft een recreatiewoning. Bij het afsluiten van de hypotheek rekent de bank met een risico-opslag van 0,2 procent. Nadien voert de aanbieder, die op het gebied van hypotheken voor recreatiewoningen vrijwel als enige aanbieder deze financieringen verstrekt, als algemeen beleid door dat hiervoor een risico-opslag van 0,8 procent wordt gehanteerd. De consument is het met deze verhoging niet eens. De geldverstrekker beroept zich echter op artikel 81a Bgfo en stelt niet anders te kunnen’.

De geschillencommissie komt tot het oordeel dat een aanbieder zelf de vrijheid heeft om de hoogte van risico-opslagen vast te stellen mits de opslag niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De geschillencommissie acht in deze casus een verhoging van de risico-opslag van 0,2 procent naar 0,8 procent aanvaardbaar. - Uitspraak 2018 -127

 

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Geen spelsituatie, toch aansprakelijk

Geen spelsituatie, toch aansprakelijk

National Academic moet de schade (677 euro) vergoeden die ontstond aan de iPhone van een vriendin toen de klager haar tijdens een stoeipartij in de sneeuw duwde....

Ziekte na muggensteek is geen ongeval

Ziekte na muggensteek is geen ongeval

Een muggensteek mag een ongeval zijn, erdoor veroorzaakte ziekte is dat niet. Dat meent Nh1816 en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Polis is geen bewijs

Polis is geen bewijs

Het enkele bezit van een originele polis biedt onvoldoende grondslag voor een aanspraak tot uitkering van een levensverzekering. Aldus de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur hoeft eventuele woningverhuur niet uit zichzelf mee te nemen

Adviseur hoeft eventuele woningverhuur niet uit zichzelf mee te nemen

Dat de adviseur niet heeft meegenomen dat de consument mogelijk in de toekomst zijn woning zou willen verhuren, betekent naar het oordeel van de Geschillencommissie...

Adviseur moet opnamekosten vergoeden

Adviseur moet opnamekosten vergoeden

RegioBank Theussing uit Enschede moet een klant 650 euro vergoeden. De adviseur kan niet hard maken dat hij de consument, toen deze een Eigen Huis Sparen Rekening...

Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat De Hypotheker de helft van de advieskosten terugbetalen aan de klant wegens schending van de...