Bitcoin als bindmiddel?

bitcoin algemeen 2018

CFD kondigde onlangs de introductie aan van een cryptomunt, de morecoin. Het bleek een 1-aprilgrap. Maar zou zo’n munt werkelijk iets toevoegen in de financiële sector? En onder welke voorwaarden zou ze een kans van slagen hebben?

De vraag stellen, is haar eigenlijk meteen beantwoorden. Want waarom zou je in de financiële sector in hemelsnaam een betaalmiddel willen creëren waar een beleggingsrisico aan hangt? Zolang de waarde van de munt stijgt, zal niemand zich beklagen. Maar als het omgekeerde het geval is, heeft de sector het gedaan. En we hoeven maar naar het Bitcoin-verhaal te kijken, om te zien hoe volatiel een cryptomunt is. De financiële sector staat voor zekerheid (of dat zou zo moeten zijn). Dan zou je de koper van de MoreCoin zijn inleg moeten garanderen. Dus kun je als uitgevende partij eigenlijk niet zo veel met de ingelegde euro’s, anders dan ze veilig wegzetten.

Slordige 25 miljoen

Eén van de grootste tekortkomingen in de aankondiging van CFD was, dat niet werd ingegaan op wat er met de inleg zou zijn gebeurd. CFD kondigde aan per 12 mei voor maximaal twee keer het aantal inwoners van Nederland MoreCoins te zullen uitgeven. Met de introductiewaarde 0,75 cent. Daarvoor zou er een pre-sale zijn van drie miljoen MoreCoins met korting. Als alle MoreCoins waren verkocht, zou dat dus zo’n slordige 25 miljoen in de CFD-kas hebben gebracht.

Adviseurs zouden wel erg naïef zijn geweest om zoveel geld aan een club te geven, zonder een waarborg dat dit wordt gebruikt om de positie van de CFD-leden en het intermediair in het algemeen te bevorderen. Dan zou in ieder geval dát zijn bereikt, mocht de MoreCoin zijn gecrasht. Maar eigenlijk kón het geld nergens voor worden gebruikt, als je de deelnemers tenminste hun inleg wilt garanderen. Wat dus wel zou moeten in dit geval, wil je als sector niet het risico lopen van een volgend schandaal. CFD-voorzitter Edwin Herdink verklaarde zelf ook, bij de bekendmaking dat het een 1-aprilgrap betrof: “Het is veel te vroeg en te risicovol om aan een decentrale cryptomunt voor de financiële sector te denken.”

Ecosysteem

In het persbericht waarin CFD de lancering van MoreCoin aankondigde, werd verwezen naar de website www.morecoin.nl. Wie naar die site ging, werd doorgelinkt naar de ‘word abonnee’-pagina van CFD. Dat deed al enigszins vermoeden dat het hier om een ledenwerfactie ging, met de 1-aprilgrap als ingang.

Toch biedt de grap wel degelijk stof tot nadenken. CFD stelde de cryptomunt onder meer te introduceren om ‘een betalingsmarkt te ontwikkelen waarin onafhankelijke intermediairs de spil vormen in een ecosysteem van bedrijven en klantgroepen, die met MoreCoin bewust kiezen voor een eerlijke en transparante markt voor financieel advies’. Eigenlijk heb je het dan over versterking van de ‘lokale economie’. Er bestaan munten, doorgaans complementair aan de euro, die juist dit beogen. Bijvoorbeeld in Alkmaar circuleert de Vix. De website leest: ‘Stel je voor: jij eet elke week een lekker broodje of een kom soep in de plaatselijke lunchroom en je betaalt met een regionale munt. De eigenaresse van de lunchroom koopt met diezelfde munt in bij een plaatselijke leverancier van versproducten. Die plaatselijke leverancier heeft een nieuw personeelslid nodig en maakt gebruik van de diensten van een reïntegratiebedrijf om de hoek. Ook hij betaalt met de regionale munt.’ Wie meer over lokaal geld wil lezen, moet trouwens eens kijken op www.circuitnederland.nl.

Specifieke voordelen

Lokaal geld lijkt alleen kans van slagen te hebben als de gebruikers er iets bij winnen. Dat kan ook gewoon het goede gevoel zijn, om de lokale ondernemer, en daarmee de lokale gemeenschap, te ondersteunen. Maar het kan ook iets extra’s zijn, dat de ondernemer biedt als men betaalt met de lokale munt. De lokale munt is dan net iets meer waard dan de euro, zeg maar.

CFD deed een voorzet: ‘Aan het betalen en accepteren van MoreCoin worden specifieke voordelen verbonden. Klanten van onafhankelijke intermediairs ontvangen, op basis van criteria, periodiek gratis MoreCoin via smart contracts. Daarmee kunnen ze verzekeringspremies betalen maar bijvoorbeeld ook toegang krijgen tot een groep zeer ervaren schade-experts, die streven naar een maximale uitkering bij elke schade die de klant heeft. De klant of zijn/haar onafhankelijke adviseur betaalt daarvoor per schadebehandeling een kleine vergoeding in MoreCoin. Ook kunnen klanten MoreCoin tegen korting (!) bijkopen en bijvoorbeeld bewaren als store of value. Omdat er namelijk een maximum aantal MoreCoins wordt uitgegeven, neemt de waarde ervan toe naarmate het gebruik ook toeneemt. Zo worden klanten op een unieke manier beloond voor een langetermijnrelatie met hun onafhankelijk intermediair’.

De vraag is of je dit laatste ‘voordeel’ wilt bieden, maar het is in ieder geval een poging extra waarde te geven aan de munt. De vraag blijft echter of het idee van een alternatieve munt überhaupt hout snijdt.

‘Zolang de waarde stijgt, beklaagt niemand zich’

Complex

Het is natuurlijk best denkbaar dat bijvoorbeeld een financieel adviseur (deels) meedraait in een lokaal geldsysteem. Maar een landelijk systeem? Dat zou sowieso alleen kunnen werken als iedereen in de bedrijfstak meedoet. Want wat moet de adviseur met de alternatieve munt als hij deze niet kan doorgeven aan de verzekeraar? De verzekeraar moet die munt vervolgens ook weer kunnen beleggen. Dan wordt het allemaal wel heel complex. Terwijl de euro onder vuur mag liggen, maar als betaalmiddel nog altijd prima functioneert.

Financieel adviseurs zullen op zoek moeten naar andere wegen om de relatie met de klant te versterken. Voor zover ze die wegen al niet bewandelen. Een alternatieve munt lijkt in dit geval weinig toe te voegen en bovendien complex om uit te voeren. Een cryptomunt is helemaal uit de boze vanwege de risico’s voor de klant en het imago van de bedrijfstak. Dus alternatieve of cryptomunt als bindmiddel, vergeet het maar.

VVP bestaat in 2018 75 jaar! Daar besteden we uiteraard aandacht aan. Wat is er veranderd in die driekwart eeuw? VVP werd opgericht in 1943 als De Vereenigde Verzekeringspers. Anno 2018 wordt de volle naam allang niet meer gebruikt en is het gewoon VVP. Het ‘Vereenigde’ bestond uit de samenvoeging van drie vakbladen. Het huidige VVP is springlevend en bestaat uit een magazine, website, digitale nieuwsbrief, events, vademecum en Assu Disc. In de kern staat VVP voor vernieuwing in de sector, vakkennis en inspirerende ondernemersvoorbeelden.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...