Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Kifid 2017 (deel logo)

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden onder de AOV… Die klacht van een voormalige ondernemer vond terecht geen gehoor bij de Geschillencommissie.

Op 1 april 2012 verkocht de consument zijn bedrijf aan zijn broer. Op 20 februari 2013 diende de man een claim onder zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering in. De verzekeraar wees de claim af, omdat de consument het transportbedrijf aan zijn broer had verkocht en hij daardoor geen verzekerbaar belang meer had. De consument verweet vervolgens zijn adviseur dat hij hem niet eerder ziek heeft gemeld bij de verzekeraar.

De Commissie: “Vast staat dat Consument in zowel het jaar 2012 als 2013 verschillende keren aan de Tussenpersoon heeft bericht dat hij niet ziek was. Dit blijkt uit het gespreksverslag van de bespreking tussen partijen van 17 september 2012 en uit de e-mail van 21 februari 2013 van de Tussenpersoon aan Consument. Consument heeft in de bewuste periode ook gewoon doorgewerkt. De Tussenpersoon was ook niet op de hoogte van het voornemen van Consument zijn bedrijf te verkopen omdat het niet goed met hem ging. Gelet op deze omstandigheden heeft de Tussenpersoon naar het oordeel van de Commissie dan ook niet hoeven te begrijpen dat Consument ziek was. In het verlengde hiervan lag het ook niet op de weg van de Tussenpersoon Consument te adviseren zich ziek te melden en een claim in te dienen onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Verzekeraar.” – Uitspraak 2019-046

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Aegon moet gestolen kristallen alsnog vergoeden

Aegon moet gestolen kristallen alsnog vergoeden

Aegon moet van Kifid alsnog 6.500 euro uitkeren aan een verzekerde die gestolen kristallen claimde. De Geschillencommissie komt tot het oordeel dat "Verzekeraar...

Niet aanbieder maar bemiddelaar moest wijzen op fiscale wetswijziging

Niet aanbieder maar bemiddelaar moest wijzen op fiscale wetswijziging

Niet de bank maar de bemiddelaar had de consument moeten wijzen op een fiscale wetswijziging, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Wanprestatie kost adviseur bemiddelingsvergoeding

Wanprestatie kost adviseur bemiddelingsvergoeding

Kifid laat een adviseur 1.250 euro reeds geïnde bemiddelingskosten terugbetalen aan de klant wegens wanprestatie. Daarnaast moet de adviseur 600 euro aan advocaatkosten...

Niet maken van heldere afspraken breekt adviseur op

Niet maken van heldere afspraken breekt adviseur op

Senkeldam Financial Planning moet dossiervergoeding (395 euro) en kosten meerwerk (875 euro) terugbetalen aan de klant, omdat over deze kosten niks was afgesproken....

Adviseur voorkomt negatieve uitspraak Kifid

Adviseur voorkomt negatieve uitspraak Kifid

Door zelf de schade voor zijn rekening te nemen, heeft een adviseur een voor hem negatieve uitspraak van Kifid voorkomen. De adviseur (Slimverzekeren Advies) kon...

Vergoeding van eigen tijd niet toegewezen door Kifid

Vergoeding van eigen tijd niet toegewezen door Kifid

Vergoeding van eigen tijd wordt in beginsel niet toegewezen door Kifid. Dat blijkt ook weer eens uit de deze week gepubliceerde Uitspraak 2019-482. De Commissie:...