Brexit

Londen bussen via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! VVP 6-2020) Op 23 juni 2016 stemde een kleine meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. Ruim 3,5 jaar later – op 31 januari 2020 – verliet het VK daadwerkelijk de EU en brak de transitieperiode aan. Deze periode loopt op 31 december 2020 af. Wat betekent dat voor het intermediair?

Tijdens de transitieperiode bleven de regels van de douane-unie en interne markt gelden. Hierdoor veranderde er gedurende de transitieperiode voor ondernemers feitelijk niets. Wat er na 31 december 2020 gebeurt, is op het moment van schrijven (eind november) nog niet bekend. Grofweg zijn er drie mogelijkheden: de transitieperiode wordt verlengd met, waarschijnlijk, twee jaar de transitieperiode eindigt met handelsverdragen tussen het VK en de landen van de EU, of de transitieperiode eindigt zonder handelsverdragen (harde Brexit).

Hoewel het in principe nog alle kanten op kan gaan, is het wel belangrijk voorbereidingen te treffen voor het einde van de transitieperiode. Iets waar ook de Europese toezichthouder (EIOPA) verzekeraars en intermediairs toe oproept.

Actieve benadering

Wat betekent een harde Brexit voor het intermediair:

… dat klanten heeft uit het VK?

Om tijdelijk zaken te kunnen blijven doen in het VK kan bij de Britse toezichthouder FCA een Temporary Permissions Regime (TPR) (www.fca.org.uk/ brexit/temporary-permissions-regime-tpr) aangevraagd worden. Hiermee kunnen intermediairs hun VK-klanten voorlopig blijven bedienen. Het is raadzaam deze TPR bijtijds aan te vragen.

… dat contracten heeft waarbij een VK-verzekeraar partij is?

Bij een harde Brexit kunnen VK-verzekeraars geen gebruik meer maken van IDD/Solvency II passports. Veel VK-verzekeraars hebben daarom inmiddels gekozen voor een zetel in de EU, zodat ze de dienstverlening kunnen blijven voortzetten. VK-verzekeraars die dat niet hebben gedaan kunnen hun dienstverlening dus niet voortzetten.

! Ben je betrokken bij contracten waarbij de risicodrager een VK-verzekeraar is? Informeer dan bij de VK-verzekeraar naar de continuïteit van de dienstverlening in de EU of zorg bijtijds voor een nieuwe risicodrager. Een actieve benadering van dit soort contracten is van belang om de dienstverlening te kunnen blijven voortzetten.

… dat klanten heeft die in het VK risico’s hebben verzekerd (of willen verzekeren)?

Meerdere Nederlandse verzekeraars geven inmiddels bij de EU-dekking aan dat risico’s in het VK niet meer zijn gedekt. Deze klanten moeten voor hun risico’s in het VK een VK-risicodrager zoeken, wat vaak extra kosten oplevert.

! Houd er rekening mee dat je bij klanten met een risico in het VK tijdig een nieuwe risicodrager vindt. Mogelijk bieden sommige Nederlandse verzekeraars wel een oplossing voor de risico’s in het VK. Informeer hierover bijtijds bij Nederlandse risicodragers of ga voor je dienstverlening in het VK een samenwerking aan met een VK-bemiddelaar. n

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Noodklok Adfiz: advieskloof wordt steeds groter

Noodklok Adfiz: advieskloof wordt steeds groter

De toegankelijkheid tot advies is een groeiend probleem en het beperken van de advieskloof is een grote en complexe uitdaging. Er is geen enkele reden om luchtig...

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

Adfiz wil alsnog nadere toelichting hogere bijdrage aan AFM-kosten

“Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden.” Aldus Adfiz bij het handhaven – ondanks kritiek - door minister Hoekstra van de...

Meer ruimte voor advies

Meer ruimte voor advies

De huidige maatschappij is continu in beweging. Dat heeft verregaande gevolgen voor ons allemaal; dus ook voor de financieel adviseur, de partijen waarmee hij...

Adfiz: “Koerswijziging bij provisietransparantie onverstandig”

Adfiz: “Koerswijziging bij provisietransparantie onverstandig”

Adfiz noemt de koerswijziging van minister Hoekstra bij provisietransparantie onverstandig. De organisatie hoopt dat de Tweede Kamer zich nog kritisch zal opstellen. Adfiz-directeur...

Provisietransparantie: AFM en Consumentenbond krijgen hun zin

Provisietransparantie: AFM en Consumentenbond krijgen hun zin

Minister Hoekstra laat bij actieve provisietransparantie de oren hangen naar AFM, Consumentenbond en Verbond van Verzekeraars. Hij komt terug van het idee dat hij...

Adfiz en OvFD krijgen subsidie voor omscholingstrajecten

Adfiz en OvFD krijgen subsidie voor omscholingstrajecten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieaanvraag van Adfiz en OvFD voor de subsidieregeling 'NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk'...

Adfiz vernieuwt homepage

Adfiz vernieuwt homepage

Adfiz heeft de homepage vernieuwd, als onderdeel van het vernieuwen van de gehele website de komende tijd. Naast een nieuwe look and feel voor de homepage zijn er...

Oproep Adfiz na stopzetten Raamwerk Covid-19 richtlijnen

Oproep Adfiz na stopzetten Raamwerk Covid-19 richtlijnen

Adfiz roept adviseurs op om zich te melden als het niet lukt om met verzekeraars goede afspraken te maken voor klanten die in de problemen dreigen te komen door...

Meldingen fouten digitale aanlevering documenten nu ook via Adfiz

Meldingen fouten digitale aanlevering documenten nu ook via Adfiz

Het aantal meldingen fouten digitale aanlevering documenten dat SIVI ontvangt stagneert. Om het makkelijker te maken meldingen te doen, is het meldingsformulier...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...