BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

Kifid 2017 (deel logo)

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum.

Op 15 september 2011 deed de consument met betrekking tot een juridisch geschil een beroep op haar rechtsbijstandspolis van Achmea. De rechtsbijstanduitvoerder heeft de zaak in behandeling genomen en eerst zelf rechtsbijstand verleend. In 2012 is de zaak uitbesteed aan een advocaat naar keuze van de consument, die de rechtsbijstandverlening heeft voortgezet en een gerechtelijke procedure is gestart. De advocaat rekende uiteraard BTW. De consument verlangde dat Achmea boven het in de polis bepaalde budget nog een bedrag gelijk aan de door haar verschuldigde BTW betaalde.

De Commissie stelt vast dat “de advocaat niet als hulppersoon van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder is opgetreden. Consument is de opdrachtgever van de advocaat. De declaraties van de advocaat kunnen daarom niet als (eigen) kosten van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder worden gezien.

“Daarnaast stelt Consument dat de Verzekeringsvoorwaarden niet duidelijk zijn over de vraag of de kostenvergoeding een bedrag inclusief of exclusief BTW is. De Commissie volgt Consument daarin niet. Het is de externe advocaat die de BTW-plichtige dienst heeft geleverd en die dus BTW in rekening moet brengen en moet specificeren. Dat Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder vervolgens op verzoek van Consument als financier die kosten vergoedt, maakt niet dat hij in de Verzekeringsvoorwaarden eenzelfde onderscheid tussen bedragen inclusief en exclusief BTW moet hanteren. De Verzekering ziet er – en dat is niet in geschil – op dat de kosten van Consument tot aan een bepaald maximum worden vergoed. Daaronder valt ook de BTW, die de advocaat in rekening heeft gebracht.” – Uitspraak 2019-108

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Kifid: (on)voldoende voorzichtig hangt af van omstandigheden

Een consument claimt op haar reisverzekering bij Interpolis de schade als gevolg van verlies/diefstal van haar handbagage met persoonlijke bezittingen. De verzekeraar...

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

‘Klasse’ maatgevend voor consistent toepassen van op- en afslagen

Wanneer consumenten tussentijds hun hypotheek oversluiten of rentetarief aanpassen, vraagt de bank een vergoeding voor haar financiële nadeel. Voor de berekening...

Wiples...

Wiples...

Een verzekerde meldt bij NN dat hij bij een automobilist 'wiples' heeft veroorzaakt... Hij bedoelt natuurlijk 'whiplash'. Ook de verdere tekst van de claim, in z'n...

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Adviseur moet op hoogte zijn van het fiscale overgangsrecht

Een adviseur moet 1.500 euro van zijn adviesvergoeding van 3.000 euro teruggeven aan de klant. De Commissie oordeelt dat de adviseur tekort is geschoten jegens consument;...