BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

Kifid 2017 (deel logo)

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum.

Op 15 september 2011 deed de consument met betrekking tot een juridisch geschil een beroep op haar rechtsbijstandspolis van Achmea. De rechtsbijstanduitvoerder heeft de zaak in behandeling genomen en eerst zelf rechtsbijstand verleend. In 2012 is de zaak uitbesteed aan een advocaat naar keuze van de consument, die de rechtsbijstandverlening heeft voortgezet en een gerechtelijke procedure is gestart. De advocaat rekende uiteraard BTW. De consument verlangde dat Achmea boven het in de polis bepaalde budget nog een bedrag gelijk aan de door haar verschuldigde BTW betaalde.

De Commissie stelt vast dat “de advocaat niet als hulppersoon van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder is opgetreden. Consument is de opdrachtgever van de advocaat. De declaraties van de advocaat kunnen daarom niet als (eigen) kosten van Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder worden gezien.

“Daarnaast stelt Consument dat de Verzekeringsvoorwaarden niet duidelijk zijn over de vraag of de kostenvergoeding een bedrag inclusief of exclusief BTW is. De Commissie volgt Consument daarin niet. Het is de externe advocaat die de BTW-plichtige dienst heeft geleverd en die dus BTW in rekening moet brengen en moet specificeren. Dat Verzekeraar of Rechtsbijstanduitvoerder vervolgens op verzoek van Consument als financier die kosten vergoedt, maakt niet dat hij in de Verzekeringsvoorwaarden eenzelfde onderscheid tussen bedragen inclusief en exclusief BTW moet hanteren. De Verzekering ziet er – en dat is niet in geschil – op dat de kosten van Consument tot aan een bepaald maximum worden vergoed. Daaronder valt ook de BTW, die de advocaat in rekening heeft gebracht.” – Uitspraak 2019-108

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

Werkprogramma Risico-beheersing Volmachten

(door Richard Meinders, SVC Groep) Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten (WRV) is een intern risicobeheersingsprogramma. Als je dit goed op orde hebt,...

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...