Centrale organisatie en aangesloten instelling

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Op grond van de Wft is het mogelijk dat een onderneming andere ondernemingen onder haar Wft-vergunning laat werken. Artikel 2:105 Wft bepaalt dat de Centrale Organisatie publiekrechtelijk verantwoordelijk is voor het doen en laten van de aangesloten instelling. Dit betekent dat als de AFM een eventuele sanctie oplegt, in verband met onjuist gedrag van de aangesloten instelling, deze zal opleggen aan de centrale organisatie.

In de uitspraak 2019-245 trekt Kifid deze toerekening ook door naar het privaatrecht: Op grond van artikel 2:105 lid 3 Wft geldt het handelen en nalaten van een aangesloten organisatie inzake het adviseren van financiële producten (zoals een hypothecaire geldlening) en de bemiddeling daarin, als het handelen en nalaten van centrale organisatie. Dat betekent dat deze klachtprocedure bij de Geschillencommissie formeel gericht is tegen de centrale organisatie. Aangesloten instelling is door de Geschillencommissie in de procedure opgeroepen, omdat aangesloten instelling de contractspartij is van Consument en bij uitstek de partij die de inlichtingen heeft kunnen verstrekken die benodigd zijn voor de beoordeling van het geschil. Hoe de centrale organisatie en aangesloten instelling hun onderlinge aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheid (destijds) hebben geregeld, is voor deze klachtprocedure niet relevant.

Wordt in de Kifid-procedure dus, door het nalaten van een aangesloten instelling, aan de consument een schadevergoeding toegekend, dan houdt Kifid de centrale organisatie hiervoor aansprakelijk. Deze centrale organisatie dient in de beleving van Kifid deze schade aan de consument te vergoeden om vervolgens te trachten deze vergoeding op de aangesloten instelling te verhalen.

– Uitspraak 2019-245

Reactie toevoegen

 
Meer over
Dubbel...

Dubbel...

Univé Schade heeft de claim volgens Kifid terecht afgewezen, omdat consument niet twee originele fietssleutels kon overleggen. Consument was zijn reservesleutel...

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

Vanaf 8 juni weer zittingen bij Kifid

De richtlijnen van de overheid vanwege het coronavirus bieden ruimte voor Kifid om vanaf maandag 8 juni weer zittingen te kunnen houden bij Kifid. Wanneer een mondelinge...

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

Meerderjarigheid en de zorgplicht van de adviseur

GC 2020-251, een belangrijke Kifid-uitspraak met drie kernpunten die opnieuw leiden tot de noodzaak om een aantal onderdelen in de bedrijfsvoering van de financieel...

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

Adfiz: "Dienstverlening expliciet blijven communiceren"

"De duidelijkheid die met deze uitspraak ontstaat is zeer welkom." Aldus Adfiz over de uitspraak vorige week van de Kifid-commissie van Beroep 'Adviseur hoeft niet...

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...