Collegiale tip geen officieel advies

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Het tijdens werktijd op een financieel advieskantoor aan een collega vragen wat verstandig is om te doen met de eigen hypotheek, kan makkelijk tot misverstanden leiden. In deze klacht staat de vraag centraal of de vraag over het oversluiten van de hypotheek nu alleen informerend bedoeld was of een opdracht inhield. Tijdens de behandeling van deze zaak stelt de geschillencommissie het volgende vast: ‘De Commissie heeft tijdens de zitting aan de adviseur gevraagd of er een bijzondere procedure geldt als het gaat om het verlenen van diensten aan personeel. De adviseur heeft toegelicht dat voor personeel evenals voor cliënten geldt dat er een overeenkomst wordt gesloten en het gebruikelijk gehanteerde tarief in rekening wordt gebracht’.

Vervolgens komt de commissie tot het volgende oordeel: ‘Afgezien van het sms-bericht van 9 december 2014 en de eigen verklaring van consument, heeft consument echter geen enkel bewijs geleverd waaruit blijkt dat met de adviseur een overeenkomst was gesloten tot het verrichten van werkzaamheden of dat er toezeggingen zijn gedaan over het bemiddelen bij het oversluiten van de geldlening. De Commissie is van oordeel dat consument, tegenover de gemotiveerde betwisting door de adviseur, onvoldoende bewijs heeft geleverd. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat de adviseur enige op hem rustende verplichting jegens consument ten aanzien van het bemiddelen bij het oversluiten van de geldlening niet na is gekomen. De Commissie acht het niet onaannemelijk dat de collega van consument in het kader van een collegiale dienst, consument heeft geïnformeerd over het oversluiten van haar geldlening; dat deze collega respectievelijk de adviseur gehouden was een aanvraag in te dienen of anderszins te bemiddelen, is niet gebleken.’

De commissie wijst hierop de klacht af. De uitspraak bevestigt wel het belang dat werkgevers goede procedures moeten voeren voor advisering aan en bemiddeling voor eigen medewerkers. - UITSPRAAK 2018 - 184

 

De geschillencommissie KiFiD doet vrijwel dagelijks uitspraken. Deze uitspraken bevatten regelmatig belangrijke leermomenten voor financieel advieskantoren. VVP zal dit jaar in elk nummer enkele recente uitspraken van KiFiD op het gebied van Hypotheken samenvatten.

Deze samenvatting wordt u aangeboden door de

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Kifid gaat in gesprek met ANWB over klacht

Omdat Kifid klachten over prestaties in natura niet behandelt, kan het een klacht over de Wegenwacht Service van de ANWB behandelen. Dit omdat het pakket wordt aangemerkt...

Leerschool Kifid

Leerschool Kifid

Veel adviseurs reageerden verbolgen op de verhoging voor de kosten van het klachteninstituut Kifid. Naast de jaarbijdrage 2019 moeten adviseurs bijbetalen in verband...

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...

Wanneer is er sprake van advies?

Wanneer is er sprake van advies?

HYPOTHEKEN – Wanneer kan van een uiting van een aanbieder of financieel advieskantoor gesteld worden dat dit een “advies” is? Dit antwoord is...

Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

  PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een...

Geen aangifte is niet altijd geen uitkering

Geen aangifte is niet altijd geen uitkering

Een verzekeraar kan een claim niet zomaar afwijzen op grond van het feit dat geen aangifte is gedaan. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...