Conflict of ziekte?

Ken je vak! Inkomen Angelo Wiegmans

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict.

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, zo kopte een nieuwsartikel van CBS op 10 juni 2022. De verzuimkosten stijgen dus voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter gaan sturen op het rendement. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit ook voor steeds meer discussies zorgt tussen verzekeraars en werkgevers. Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer. Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur een contra-expertise aanvragen om zo de discussie te beslechten. In de discussie met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink complex.

Ingewikkeld

Dat het ingewikkeld kan zijn, blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er sprake was een arbeidsconflict. Ondanks een flinke discussie zou volgens verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloop van tijd is werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan werknemer.

Juridische bijstand

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade door de verzekeraar alsnog voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake is van ziekte en deze niet het gevolg was van het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de discussie nog.

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering dat zij te maken krijgen met een langdurige zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts. In de twee gevallen welke wij onlangs meemaakten, merkten wij op dat er onvoldoende bij de werkgevers bekend was welke stappen er gezet moesten worden. De discussie kan zo niet alleen ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar ook met het UWV die bij de WIA-keuring een loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening van de werkgever komt.

Een oplossing is niet direct voorhanden, want bij discussie tussen werkgever en de arbodienst kan er geen second opinion worden aangevraagd door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar te beslechten heeft een deskundigenoordeel in deze casussen geen toegevoegde waarde. Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe hulp in te schakelen in de vorm van juridische bijstand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Uit onderzoek door Acture blijkt dat het geven van een niet-ziek bonus niet echt helpt. Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden...