Conflict of ziekte?

Ken je vak! Inkomen Angelo Wiegmans

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict.

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, zo kopte een nieuwsartikel van CBS op 10 juni 2022. De verzuimkosten stijgen dus voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter gaan sturen op het rendement. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit ook voor steeds meer discussies zorgt tussen verzekeraars en werkgevers. Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer. Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur een contra-expertise aanvragen om zo de discussie te beslechten. In de discussie met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink complex.

Ingewikkeld

Dat het ingewikkeld kan zijn, blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er sprake was een arbeidsconflict. Ondanks een flinke discussie zou volgens verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloop van tijd is werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan werknemer.

Juridische bijstand

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade door de verzekeraar alsnog voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake is van ziekte en deze niet het gevolg was van het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de discussie nog.

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering dat zij te maken krijgen met een langdurige zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts. In de twee gevallen welke wij onlangs meemaakten, merkten wij op dat er onvoldoende bij de werkgevers bekend was welke stappen er gezet moesten worden. De discussie kan zo niet alleen ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar ook met het UWV die bij de WIA-keuring een loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening van de werkgever komt.

Een oplossing is niet direct voorhanden, want bij discussie tussen werkgever en de arbodienst kan er geen second opinion worden aangevraagd door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar te beslechten heeft een deskundigenoordeel in deze casussen geen toegevoegde waarde. Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe hulp in te schakelen in de vorm van juridische bijstand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...