Conflict of ziekte?

Ken je vak! Inkomen Angelo Wiegmans

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 06-2022) Verzuimverzekeraars sturen meer op rendement. Gevolg: vaker discussie, vooral bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict.

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten, zo kopte een nieuwsartikel van CBS op 10 juni 2022. De verzuimkosten stijgen dus voor werkgevers, dat betekent dat de uitkeringen bij verzuimverzekeraars ook flink stijgen. Verzuimverzekeraars zijn de afgelopen jaren steeds beter gaan sturen op het rendement. We zien in de dagelijkse praktijk dat dit ook voor steeds meer discussies zorgt tussen verzekeraars en werkgevers. Verzekeraars schorten vaak de uitkering van de verzuimverzekering op als er discussie ontstaat of er überhaupt sprake is van ziekte van de werknemer. Daarbij wordt er aanvullende informatie opgevraagd om te controleren of er recht is op een uitkering vanuit de verzuimverzekering. De meest voorkomende discussies zien we terug bij ziekte van een werknemer in combinatie met een arbeidsconflict. Normaal gesproken zou bij een discussie over de schade-uitkering tussen verzekeraar en werkgever de assurantieadviseur een contra-expertise aanvragen om zo de discussie te beslechten. In de discussie met de verzuimverzekeraar kan dat niet en dat maakt de zaken flink complex.

Ingewikkeld

Dat het ingewikkeld kan zijn, blijkt ook wel uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 15 oktober 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:5545). De verzuimverzekeraar had aangegeven dat de uitkering kwam te vervallen, omdat er sprake was een arbeidsconflict. Ondanks een flinke discussie zou volgens verzekeraar geen sprake zijn van een verzekerde situatie nu werknemer niet arbeidsongeschikt was vanwege een medische reden. Na verloop van tijd is werknemer hersteld gemeld en daarna is de arbeidsovereenkomst beëindigd doordat werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten. De kantonrechter concludeerde op basis van alle stukken dat de bedrijfsarts vastgesteld had dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Werkgever had ook een loonstop opgelegd en dit deel hoefde de verzekeraar niet te vergoeden, ook niet terwijl werkgever een nabetaling heeft gedaan aan werknemer.

Juridische bijstand

Laatst stonden wij een tweetal werkgevers bij, waarbij beide werkgevers een zieke werknemer hadden en er tevens sprake was van een arbeidsconflict. Bij één van de werkgevers is inmiddels de gehele schade door de verzekeraar alsnog voldaan, omdat aangetoond werd dat er sprake is van ziekte en deze niet het gevolg was van het arbeidsconflict. In een andere zaak loopt de discussie nog.

Voor deze kleinere werkgevers is het een uitzondering dat zij te maken krijgen met een langdurige zieke werknemer. Zij zijn erg afhankelijk van het advies van de arbodienst en de bedrijfsarts. In de twee gevallen welke wij onlangs meemaakten, merkten wij op dat er onvoldoende bij de werkgevers bekend was welke stappen er gezet moesten worden. De discussie kan zo niet alleen ontstaan met de verzuimverzekeraar, maar ook met het UWV die bij de WIA-keuring een loonsanctie kan opleggen welke helemaal voor rekening van de werkgever komt.

Een oplossing is niet direct voorhanden, want bij discussie tussen werkgever en de arbodienst kan er geen second opinion worden aangevraagd door de werkgever. Om de discussie met de verzekeraar te beslechten heeft een deskundigenoordeel in deze casussen geen toegevoegde waarde. Er zit voor deze werkgevers niet anders op om externe hulp in te schakelen in de vorm van juridische bijstand.

Reactie toevoegen

 
Meer over
BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers...

RSC publiceert 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering'

RSC publiceert 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering'

Het Register Specialistisch Casemanegement (RSC) heeft het 'Standpunt Casemanagement bij Private Uitvoering en Verzekering' gepubliceerd. Het RSC: "Professioneel...

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Debat in Tweede Kamer over OCTAS-rapport verplaatst naar 14 mei

Het debat in de Tweede Kamer over het eind februari verschenen OCTAS-rapport is verplaatst naar 14 mei (13.00 uur - 17.00 uur).  Dit vanwege een samenloop op...

UWV verwacht toename werkgeversbezwaren door ‘Praktisch beoordelen’

UWV verwacht toename werkgeversbezwaren door ‘Praktisch beoordelen’

UWV verwacht als gevolg van ‘Praktisch beoordelen’ vooral een toename van werkgeversbezwaren. Aldus minister Van Gennip in antwoord op vragen vanuit...

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

NN: "Advies Octas biedt opties voor oplossen hardheden WIA"

Nationale-Nederlanden is positief dat het rapport van OCTAS aandacht heeft voor de noodzaak van preventie en draagt graag hiervoor mogelijke praktische oplossingsrichtingen...

Kabinet: OCTAS-varianten vragen om nadere uitwerking

Kabinet: OCTAS-varianten vragen om nadere uitwerking

Er is bij de OCTAS-varianten "bijna altijd sprake van dilemma’s of compromissen. Bovendien zijn de dilemma’s en compromissen nog niet in omvang (financieel...

Wet Meer zekerheid flexwerkers naar Raad van State

Wet Meer zekerheid flexwerkers naar Raad van State

Minister Van Gennip stuurt het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers naar de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen om flexibele...

"Afzien van extra verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli"

"Afzien van extra verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli"

Zet een streep door de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan...

Variant: Basis voor werkenden

Variant: Basis voor werkenden

In deze OCTAS-variant ligt de nadruk op één gelijke regeling voor alle werkenden: werknemers en zelfstandigen. OCTAS: “Eén stelsel voor...