Consument moet schade onderbouwen

Kifid 2017 (deel logo)

SCHADE - In deze casus wijst een rechtsbijstandsverzekeraar het verzoek tot dekking af. Nadat de consument zich tot KiFiD heeft gewend, erkent de verzekeraar het verzoek tot rechtsbijstand op onjuiste gronden te hebben afgewezen. Inmiddels is er een jaar verstreken sinds de consument een beroep heeft gedaan op rechtsbijstand ten behoeve van een geschil over een incasso van een geldvordering. Consument meent dat hij door de verkeerde afwijzingsgrond in zijn juridische belangen is geschaad wat leidt tot een mindere kans op succes om zijn vordering te incasseren. Consument eist daarom van de rechtsbijstandsverzekeraar vergoeding van het bedrag waarover de incasso ging en waarvoor hij rechtsbijstand had verzocht.

De geschillencommissie komt tot de volgende redenering. Door het verzoek tot rechtsbijstand op onjuiste gronden af te wijzen, heeft de rechtsbijstandsverzekeraar jegens de klager onzorgvuldig gehandeld. Deze onzorgvuldigheid leidt op grond van artikel 6:74 pas tot aansprakelijkheid wanneer de consument daardoor schade heeft geleden. Op grond van artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet de consument in deze situatie gemotiveerd stellen welke schade hij heeft geleden en waar die schade uit bestaat. Omdat de consument in zijn klacht heeft nagelaten duidelijk te maken waardoor zijn verhaalpositie precies slechter is geworden, wijst de commissie de claim van de consument af. - Uitspraak 2018-315

Reactie toevoegen

 
Editie
Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

Klacht van 144 mille tegen adviseur strandt bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0629) Kifid geeft de consumenten die 144 mille van hun hypotheekadviseur eisten geen gelijk. De adviseur is bij de indicatieve berekeningen...

Ook compact advies is advies

Ook compact advies is advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-0607) De consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank. Voor een verbouwing wilde hij deze aanvullen met een hypothecaire geldlening...

Geldverstrekker hoefde risico-opslag niet aan te passen

Geldverstrekker hoefde risico-opslag niet aan te passen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0606) De consumenten stellen dat Munt voor iedere klant die in dezelfde risicoklasse valt, een zelfde risico-opslag moet berekenen. De overeenkomst...

Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

Zorgplicht geschonden door niet duidelijk te zijn over boeterente

(Kifid-uitspraak GC 2022-0597) De bank heeft de hypotheek opgeëist nadat hij ermee bekend is geworden dat de consument de woning tegen de afspraken in verhuurt...

Verkeerde brandstof tanken plotseling van buiten komend onheil

Verkeerde brandstof tanken plotseling van buiten komend onheil

(Kifid-uitspraak GC 2022-0600) De consument heeft verkeerde brandstof getankt waardoor schade is ontstaan aan de motor van de kampeerauto. Partijen verschillen erover...

Kifid-reglement staat geen beroep toe in woekerrente-zaak

Kifid-reglement staat geen beroep toe in woekerrente-zaak

(Kifid-uitspraak CvB 2022-0031) De Kifid-reglementen laten het niet toe dat Interbank beroep in stelt tegen uitspraak GC 2022-0029. De Kifid Commissie van Beroep:...

Meenemen hypotheek niet zonder meer mogelijk

Meenemen hypotheek niet zonder meer mogelijk

(Kifid-uitspraak GC 2022-0591) Het ‘meenemen’ van de hypothecaire geldlening bij de aanschaf van een andere woning is niet zonder meer mogelijk. De nieuwe...

Execution only: pensioenverzekeraar gaf te weinig informatie

Execution only: pensioenverzekeraar gaf te weinig informatie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0580) Execution only legt op de verzekeraar de verplichting de consument van zodanige informatie te voorzien dat de consument zelfstandig...

Verbond en Hart advocaten geven duiding bij Kifid-uitspraken

Verbond en Hart advocaten geven duiding bij Kifid-uitspraken

Om verzekeringsprofessionals te voorzien van duiding bij de meest belangrijke Kifid-uitspraken in 2022, hebben het Verbond van Verzekeraars en Hart advocaten het...

Te laat geklaagd

Te laat geklaagd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0561) De consument stelt dat de tussenpersoon haar rechtsbijstandverzekering zonder haar toestemming heeft beëindigd. De Geschillencommissie...