VVP Event Communicatie: creëer verbinding

VVP Event Communicatie 2018 groepsfoto

 

Communiceren is niet zo moeilijk, écht communiceren wel. Dat werd duidelijk op het VVP Event Communicatie. Waar het werkelijk om gaat, is het creëren van verbinding.

Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) vertelde over de ontwikkeling van de wederverkoper die elke week op de solex de premie ging incasseren tot de financieel adviseur op hbo-niveau van nu die het verschil maakt voor de klant. Oosterbaan zei te denken dat het rendement van de nieuwe adviseur wordt bepaald door het vermogen om dat verschil te maken samen met het klantvertrouwen dat hij geniet. Oosterbaan schetste een businessmodel (de Financiële schijf van 5), waarin de adviseur zijn troeven perfect kan uitspelen. Daarbij worden zeker ook, of misschien wel juist, de lokale adviseurs bedoeld, die sowieso dicht op de klant zitten. Als eerste kan de adviseur helpen bij het budgetteren (het in balans brengen van maandelijkse inkomsten en uitgaven, zodat er ruimte ontstaat om financiële reserves op te bouwen). Dit is heel basaal, maar zei Oosterbaan: “Waar staat het precies in de lesprogramma’s van financieel adviseurs?” Part twee van de schijf: vermogensvorming en beheer (het stapsgewijs bouwen van een vermogen voor de lange termijn via sparen en beleggen, om geld te hebben voor de studie van de kinderen, het geheel of gedeeltelijk aflossen van de hypotheek en het aanvullen c.q. eerder laten ingaan van het pensioen). Nummer drie: beheersing van de woonlasten (kopen of huren? Korte of lange rente? Sparen of aflossen? Financieren op 1 of 2 inkomens? Wel of niet tegen inkomensterugval verzekeren?). Vier: pensioenopbouw (inkomen organiseren voor de tijd dat er geen inkomen uit werk meer is. Die periode zal steeds langer worden). En tot slot: afdekken van risico’s.

Vertrouwenspersoon

De adviseur wordt dus veel meer de vertrouwenspersoon van de consument. Dat zou volgens Oosterbaan veel meer uit de communicatie moeten blijken. “Het vak verandert, dat betekent ook iets voor de communicatie.” De communicatie van financieel adviseurs zou volgens Oosterbaan veel meer ten dienste moeten komen te staan van hun onderscheidende vermogen. “Financieel adviseurs zouden veel meer hun verhaal moeten vertellen. En de klant laten vertellen over het verschil dat zijn adviseur voor hem heeft gemaakt.” Als concrete tips gaf Oosterbaan mee: positioneer mensen; neem alle standaardteksten door op inzichtelijk maken van meerwaarde. Kijk kritisch naar site: gericht op transactie of vertrouwen? Communiceer over onderwerpen die klant herkent. Denk na over positionering als lokaal adviescentrum.

Maak goede afspraken

Elisabeth Ferf en Rudy van Leeuwen van de AFM gaven communicatietips naar aanleiding van zaken die zij zien in de markt. Zij stelden: maak goede afspraken met de klant, inventariseer welke afspraken gemaakt zijn met de klant en kom deze na, vertel het hele verhaal en wees duidelijk. Naar aanleiding van de nazorgdiscussie momenteel, merkten de toezichthouders op dat het dienstverleningsdocument een hoofdstuk Onderhoud kent. Daarin kan men afspraken maken inzake de nazorg, ook qua beloning. Oosterbaan merkte overigens op dat nazorg misschien wel gewoon hoort tot de werkzaamheden van de moderne, op de klant gerichte adviseur.

Ipid

Van Leeuwen en Ferf gingen ook in op het tegenwoordig verplichte standaardinformatiedocument IPID. Belangrijke praktijktip die zij gaven, naar aanleiding van een vraag uit de zaal: als de klant eerder heeft ingestemd met digitale communicatie, hoeft hij niet opnieuw om toestemming te worden gevraagd in IPIDverband. Ze legden ook enkele stellingen voor: ‘Ik mag een IPID nog aanpassen aan mijn eigen wensen’, ‘Het IPID mag altijd op een duurzame drager verstrekt worden’, ‘Als ik vrijgesteld ben van vergunningsplicht, hoef ik ook geen IPID te verstrekken’. Het juiste antwoord op alle drie de stellingen: fout. Communicatie moet ook correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Dus termen als ‘gratis hypotheekadvies’ en ‘veilig beleggen’ mogen niet.

Juiste niveau van detail

Tijdens de paneldiscussie later op de middag kwam de vraag aan de orde of de consument nou eigenlijk wel geholpen is met IPID en andere documenten. De indruk is dat veel consumenten de informatie niet tot zich nemen. “Verzekeringen zijn nu eenmaal een low interest-product”, aldus Cas Verhage (Nh1816, samen met BNP Paribas en De Goudse kennispartner van het event).

Marieke van Zuien van BNP Paribas Cardif: “Wat is het juiste niveau van detail? Wij hebben bij onze productvernieuwing de precontractuele informatie extreem klantgericht gemaakt. Bij het testen bleek dat consumenten hierdoor het idee hadden dat de producten waren verslechterd en kozen de oude producten. In werkelijkheid is door de verbeterde informatie het product, en daarmee ook de beperkingen, inzichtelijker geworden.”

Bernardo Walta (De Goudse) noemde het belangrijk om zoveel mogelijk beeld te gebruiken. “Hoe visueler, hoe beter. Teksten worden minimaal gelezen.” Uiteindelijk vertrouwen veel klanten ook gewoon op hun adviseur, aldus de panelleden.

Geheugentraining

Rick de Jong liet zien hoe geheugentraining kan helpen om je communicatief te onderscheiden. Een adviseur maakt immers een goede indruk als hij nog weet wat een klant hem bij een eerdere ontmoeting heeft verteld, bijvoorbeeld over zijn persoonlijke situatie. Eén van de trucs is betekenis geven aan informatie. Dankzij die betekenis kan de informatie later makkelijker worden gereproduceerd.

Een andere manier is verbeelding van informatie. De Jong vertelde vijf verhalen. Hij vroeg de mensen in de zaal nadrukkelijk om de verhalen steeds te visualiseren. Uiteindelijk bleek dat bepaalde beelden uit de verhalen stonden voor de landen van de Europese Unie. Zo is het mogelijk die landen te onthouden. Ook het groeperen van informatie helpt.

En nu maar hopen dat de deelnemers deze kennis hebben toegepast en iets hebben onthouden van event Communicatie. Maar de centrale boodschap was in ieder geval duidelijk: communiceren gaat vandaag de dag over verbinden. Vind eerst de verbinding met jezelf en dan met je klant. 

Adviseurs anno nu moeten kwaliteit in Aplaats van kwantiteit bieden, willen ze succesvol zijn op social media. Aldus Karin van Geelen (Yellow Communications) tijdens de kennissessie van Nh1816 op VVP Event Communicatie. Van Geelen: “Een paar jaar geleden moest je heel veel doen op social media om de aandacht te trekken en te behouden. Nu gaat het meer om de kwaliteit.”

‘Interactie is de kwintessens van social media’

Zorg voor goede inhoud dus. Voordeel van goede content is ook dat je haar meerdere keren kunt gebruiken. Citaten uit een goede blog kunnen bijvoorbeeld weer worden getweet. Verder tegenwoordig belangrijk: maak je boodschap visueel met behulp van beeld of video. Van Geelen: “Als advieskantoor kun je bijvoorbeeld je medewerkers iets over zichzelf en hun werk laten vertellen. Of je maakt filmpjes met klanten.”

Niet alleen zenden

Van Geelen gaf tijdens haar sessies veel meer van dit soort praktische tips (zie ook kader). Tegelijkertijd maakte ze duidelijk dat het zaak is om als adviseur vooraf goed te bedenken wat je nu eigenlijk wilt bereiken met je aanwezigheid op social media. “Kijk of het bij je past, of je er de tijd voor hebt, zodat je er resultaat uit haalt.” Besef dat het niets voor niets social media heet. “Alleen zenden is niet de manier. Interactie is juist de kwintessens van social media.” Monitor daarom voortdurend wat er op jouw kanalen gebeurt. “Het minste is, dat je een reactie teruggeeft als iemand reageert.”

Facebook vergrijst

Van Geelen maakte tijdens haar sessie duidelijk dat, mits de adviseur met beleid te werk gaat, het heus niet nodig is om de hele dag met social media in de weer te zijn. Zaak is wel om steeds te bewaken dat de gekozen kanalen nog bij de doelgroep van het kantoor passen. Facebook bijvoorbeeld vergrijst, aldus Van Geelen. Wil een kantoor ook jongeren aanspreken, dan is Facebook alleen dus niet genoeg. De populariteit van Twitter is tanende. Van Geelen: “Moet je nu nog wel een Twitteraccount willen openen, als je er nog geen hebt?” LinkedIn is volgens Van Gelen onmisbaar bij de zakelijke communicatie.

Hoe snel de ontwikkelingen gaan, bleek uit onderzoek dat Yellow Communications heeft laten doen onder achtjarigen. “Zij vragen alweer heel andere dingen dan mijn dochter van veertien! Achtjarigen zijn handig met chatbots en spraakcomputers. Als dit straks je potentiele klanten zijn, hoe ga je daar dan mee om?” Hoe social media zich verder ook ontwikkelen, vergeet als adviseur vooral niet waarom je ze inzet. “Uiteindelijk wil je dat mensen persoonlijk bij je terecht komen. Dus een website zonder telefoonnummer, dat kan echt niet!”

Interactie social media

  1. Stel een eenvoudige of juist prikkelende vraag.
  2. Geef tips.
  3. Start een zin en laat vervolgens de zin afmaken.
  4. Kijkje achter de schermen.
  5. Gebruik humor.
  6. Poneer een stelling.
  7. Vaste rubriek inzetten.
  8. Promotie van je eigen locatie, evenement of activiteit.

Communicatiedeskundige Karin van Geelen zei tijdens de kennissessie die zij verzorgde, dat ze wel eens websites tegenkomt zonder contactgegevens. Terwijl zeker voor financieel adviseurs geldt dat de site een middel dient te zijn om te komen tot persoonlijk contact. Immers, juist in dat persoonlijke contact kan de financieel adviseur zich onderscheiden. Want dan kan hij zijn meerwaarde bewijzen: individueel passende diensten.

Kies je klanten

Kies wie je klanten zijn en zorg voor een duidelijke pitch naar deze mensen, zegt Maurice van den Hemel, financieel adviseur en coach, tijdens de kennissessie van Werk & Co. Bizar. Dat is het volgens Van den Hemel dat niet meer adviseurs zich ontwikkelen tot ‘most trusted advisor’ van de consument. En dan nadrukkelijk niet van álle consumenten, maar van “de doelgroep waar je zelf het meest mee accordeert”. Zorg vervolgens voor een helder verhaal richting die doelgroep. “Klanten kopen niet wat je verkoopt maar waarom je het verkoopt. Wat is je pitch als adviseur? Waarom zou de klant jou moeten kiezen?” Zelf is Van den Hemel zich in de loop van de tijd steeds meer gaan richten op het MKB. Dat heeft ook te maken met zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij is inmiddels ook volop actief als ondernemerscoach. Kenmerkend voor zijn aanpak is verder een holistische benadering. Maar daar gaat het natuurlijk nou net ook om: maak de keuzes die bij jou passen. Juist dan kun je mensen werkelijk helpen. Van den Hemel riep de adviseurs in de zaal op zich af te vragen waar zij zelf staan. “Je kunt de klant immers niet verder brengen dan je zelf bent.”

Zelf verantwoordelijk

Zijn inzichten heeft Van den Hemel niet van de ene op de andere dag verworven. Hij schetste de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt sinds hij op jonge leeftijd het adviesvak inrolde. Van den Hemel ging in eerste instantie vol mee in de rat race, maar het begon al snel te knagen. Sowieso vond hij provisie niet de juiste beloning (“Als je eerlijk advies wilt geven, laat je je betalen door de klant”). Maar Van den Hemel voelde zich ook aan alle kanten geketend. Op een gegeven moment hoorde hij een longarts vertellen over zijn vak. “De arts zei dat hij het mooiste vak heeft dat bestaat. Want wanneer gaan mensen écht leven? Als ze horen dat ze niet lang meer te leven hebben.” Van den Hemel schrok wakker. En toen kwam een inzicht dat zijn ontwikkeling heel sterk zou bepalen. Hij leerde dat het mogelijk is zijn gedrag te veranderen. En dat hij zelf de verantwoordelijkheid moest nemen wilde hij zaken veranderen. “Ik had geen excuus meer om te zeggen: ik ben slachtoffer.”

Aan het eind van de sessie gaf Van den Hemel ook deze uitspraak mee: ‘If it is to be, it is up to me’. Een belangrijk inzicht met betrekking tot communicatie was dat Van den Hemel zich realiseerde dat “de wereld niet per se in elkaar steekt zoals ik haar zie. Iedereen heeft zijn eigen wereldbeeld. Toen ik dat zag, kon ik ineens veel meer begrip opbrengen voor anderen. Dat heeft de manier waarop ik communiceer wezenlijk beïnvloed. Communiceren is begrijpen en begrepen worden.”

 

Hoe maak je je meerwaarde als adviseur concreet?

Natasja Naron van Gabriël Financiële Bescherming heeft het antwoord: ga voor genoeg. “Als je niet weet wat genoeg is, wil je alleen maar meer en heb je altijd tekort”, zei ze in haar sessie op het VVP-event Communicatie. Gastheer van deze sessie was De Goudse.

Naron richtte vijftien jaar geleden vanuit haar studentenkamertje Gabriël Financiële Bescherming op. Inmiddels werken er zestien mensen en de missie is niet veranderd: ze wil mensen bewust maken wat genoeg is en wil mensen helpen hun wensen en dromen te realiseren. Zelf geeft ze haar hele winst weg aan goede doelen, haar medewerkers opereren als mede-ondernemers en bepalen hun salaris en vakantiedagen. “Ik wil mensen helpen, mensen gelukkig maken. Dat is mijn drijfveer.” Het kantoor biedt klanten onder meer het Gabriël driestappenplan. “We maken eerst persoonlijke prioriteiten helder. Wat is echt belangrijk? Welke passies geven je leven kleur? Vervolgens creëren we inzicht in het geheel van je financiën en helpen we je tenslotte om de stappen te zetten die nodig zijn. Zo worden je financiën een middel om je dromen te realiseren. Zo heb je genoeg om van te leven en genoeg om door te geven.”

Gelukkig

Naron gaf drie concrete voorbeelden. “Een gepensioneerd stel wil meer tijd doorbrengen met kinderen en kleinkinderen. Ze blijken in een groot huis te wonen en willen graag verhuizen naar een kleinere woning. Door de verkoop van hun woning houden ze meer geld over om bijvoorbeeld eens per jaar op hun kosten een huisje voor de hele familie te huren. Dit maakt ze gelukkig.”

“Een alleenstaande man van veertig heeft geen leuk werk en zou het liefst hele dagen in de tuin werken. Hij had al wel eens als hovenier gesolliciteerd, maar werd afgewezen omdat hij geen ervaring had. Hij bleek echter een erfenis te hebben en had daar nooit geld van opgenomen. We zijn het gesprek aangegaan wat genoeg is. Hij bleek acht jaar zonder inkomen te kunnen leven. Hij zegde zijn baan op, ging als vrijwilliger aan de slag bij een hoveniersbedrijf en schreef zich in bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels heeft hij voldoende werk als zzp’er en is gelukkig.”

Derde voorbeeld: een stel van dertig met vier jonge kinderen geeft grote behoefte aan meer tijd voor het gezin. “Beide werkten 32 uur per week en minder werken is geen optie. Hun werk is zinvol en de inkomsten zijn voldoende. Wel bleken ze erg zuinig te zijn. Er werd heel veel tijd besteed om de goedkoopste producten te verkrijgen uit verschillende supermarkten. Door dit niet meer te doen, bleek er veel meer tijd over voor het gezin. Soms kan advies zo simpel zijn.”

Meerwaarde voor klant

Het drie-stappenplan kost 150 euro per uur en gemiddeld is er zo’n tien uur aan advies nodig. Sommige aanwezige adviseurs zeiden heel eerlijk dit een fors bedrag te vinden, anderen keken meer naar de meerwaarde die deze adviezen opleveren voor de klant. Gabriël Financiële Bescherming heeft veel meer diensten en tools ontwikkeld voor hun klanten, die de dienstverlening van het bijzondere kantoor al jarenlang met gemiddeld een 9,5 waarderen. Basis van alle diensten is en blijft de vraag: wanneer is voor jou genoeg en waar word je echt gelukkig van. “Uiteraard bemiddelen we ook in hypotheken en verzekeringen. Alleen zijn wij dat als middel en niet als doel.”

Nazorg is hot item in financieel adviesland, zeker na de inmiddels beruchte Kifid-uitspraak over het vergoeden te veel betaalde ORV-premie aan een klant. Sommige adviseurs beschouwen het als een vervelende verplichting. Onterecht, vinden Jeroen Oversteegen en Jos van Driesum van de Nationale Hypotheekbond. Het biedt adviseurs juist de kans hun toegevoegde waarde te tonen. En nazorg hoeft ook niet veel tijd te kosten, het CRM-systeem neemt veel werk uit handen.

Oversteegen startte de sessie ‘Vanuit CRM naar klantcontact’ met een krantenartikel. ‘Op recept: wandeling met de huisarts’, kopte De Telegraaf in september van dit jaar. Tientallen huisartsen in Rotterdam en omgeving wandelen wekelijks met hun patiënten. Deze looprecepten maken mensen fitter, ook mentaal, want de wandelaars krijgen meteen aandacht en doen sociale contacten op. “Nu zou ik mijn hypotheekklanten geen patiënten willen noemen,” grapte Oversteegen, “en adviseurs hoeven ook niet aan de wandel, maar het voorbeeld laat zien hoe je mensen efficiënt aandacht kunt geven. Het sluit ook aan bij een belangrijke ambitie van de AFM: ondersteun klanten bij hun financiële gezondheid. Iedereen moet zorgeloos kunnen blijven wonen.”

Actief benaderen

Het analytische CRM-systeem PortefeuilleSignalen van de Nationale Hypotheekbond dient als basis voor klantcontact. Niet dat beheer en nazorg compleet worden geautomatiseerd, het geeft aanleiding klanten actief te benaderen. Zo bevat het systeem actuele rentes, premies en voorwaarden. Het gaat op zoek naar besparingen, meldt gedetailleerd per klant waar kansen en bedreigingen liggen en tussenpersonen kunnen zelfs direct persoonlijke uitnodigingen naar klanten sturen. Oversteegen: “Adviseurs voldoen ermee aan hun zorgplicht, maar kwalitatief goed klantcontact betekent zoveel meer. Het biedt stabiele inkomsten, loyale klantrelaties en het geeft adviseurs alle kansen hun toegevoegde waarde te tonen.”

Naast onderdelen als het berekenen van de actuele woningwaarde en het bepalen van de risicoklassen, verstrekt de software meteen een blauwdruk voor advies. Oversteegen geeft een voorbeeld van een klant met een aflossingsvrije hypotheek. Na invoeren van onder andere de woningwaarde, de lasten en alle inkomsten, rolt er het rapportcijfer 1 uit. Alarmbellen gaan af: de klant kan niet in de huidige omstandigheden

‘Ondersteun klanten bij financiële gezondheid’

in het huis blijven wonen. Advies is noodzakelijk. “Dan kun je aan rentebemiddeling, wijzigingen van de hypotheekvorm, oversluiten en topafslag denken. Of toch het voortzetten van de huidige situatie. Er zijn al partijen die de aflossingsvrije hypotheek gewoon door laten lopen.”

Kluis voor klant

Jos van Driesum gaf een toelichting over het consumentendeel van het CRM-systeem, dat intermediairs via een abonnement kunnen aanschaffen. De tool, ‘Kluis’ geheten, verschilt in zoverre van andere software, dat de klant zelf bepaalt welke informatie de financieel adviseur te zien krijgt. Daarmee voldoen intermediairs ook meteen aan de AVG.

Kluis werkt twee kanten op, legde Van Driesum uit. “De klant ziet wanneer contact met zijn of haar adviseur noodzakelijk is en de tussenpersoon weet op welke momenten klanten zijn benaderd. Belpogingen, brieven en andere contactmomenten worden weergegeven. Ook de inhoud van de gesprekken en concrete acties worden vermeld. Een adviseur heeft zo alle noodzakelijke informatie bij elkaar. Maar de klant zit aan het stuur in de kluisomgeving. De adviseur kijkt mee.”

Durf het anders doen, ook als je nog niet Dweet wat de uitkomst is. Handel vanuit empathie, vanuit liefde, voel mee met je klant en laat angst je niet langer de wet voorschrijven.” Dit zei Silvia Janssen van Onkar Compliance tijdens haar kennissessie op het VVP-event Communicatie.

Tijdens de sessie, met BNP Paribas Cardif als gastheer, gaf Janssen aan dat dit niet een makkelijke weg is omdat het je uit je comfortzone brengt, maar dat het wel veel oplevert. “Het is een reis van de buiten-naar de binnenwereld. In de buitenwereld reageren we vaak op een uitspraak van Kifid, op nieuwe wetgeving, op berichten van de media. We reageren vanuit woede en komen vaak in een negatieve spiraal terecht. Als je de reis naar binnen maakt, reageer je niet op wat de buitenwereld dicteert, maar handel je naar eer en geweten wat je hart je ingeeft.”

Als een bom

Neem het onderwerp ‘nazorg’. “De Kifid-uitspraak dat het intermediair zijn klant moet informeren over een premieverlaging bij ORV, sloeg in als een bom. Maar wat er gebeurde, is in feite niets nieuws. Er wordt iets aan de kaak gesteld en vervolgens komt iedereen in actie om een ander te beschuldigen. Niemand kijkt naar zijn eigen rol. De sector lijkt soms op die twee oude mannetjes uit de Muppet Show die de buitenwereld chagrijnig van commentaar voorzien. Maar

‘Sector lijkt soms op oude mannetjes uit Muppet Show'

als uit onderzoek van Kassa blijkt dat 73 procent van de consumenten aangeeft nooit door hun adviseur zijn geattendeerd op premieverlagingen, dan zou je je kunnen afvragen waarom dat eigenlijk niet gebeurt. Natuurlijk valt er van alles af te dingen op dat onderzoek, maar de vraag blijft bestaan waarom de klant over het algemeen hier niet op wordt geattendeerd. Er zijn ook argumenten aan te dragen om het niet te doen, maar ook deze op zich prima argumenten zijn door angst ingegeven. Angst om het verkeerd te doen, angst om door de toezichthouder op de vingers te worden getikt, angst dat de klant andere verwachtingen heeft, angst dat je onvoldoende waarde biedt.”

Communicatie-uitingen van adviseurs zijn vaak op angst gebaseerd. Janssen bekeek een aantal willekeurige sites van kantoren en kwam daar uitingen tegen als: ‘we zijn genoodzaakt abonnementskosten in rekening te brengen omdat wij een zorgplicht hebben’, ‘we proberen zo transparant mogelijk te zijn’ en ‘u moet ons vertrouwen’.

“Wat als we vanuit liefde gaan handelen? Dan is de klant een persoon waarmee je bent begaan, dan vraag je je af hoe je behulpzaam kunt zijn, dan geef je en kom je in beweging, dan gaat het niet om jou maar om je medemens. Hoe ziet je communicatie eruit als je handelt vanuit compassie, behulpzaamheid, vrijgevigheid en dankbaarheid?”

Klant verrassen

De communicatietips van Janssen: “Vraag jezelf af uit welke intentie je communicatie is opgezet, liefde of angst en ga eens na wat je kunt en wilt verbeteren; ga eens brainstormen met collega’s hoe je je klant echt kunt verrassen; maak wat je doet voelbaar; inventariseer de zorgen van je klanten en ga na hoe je ze echt kunt helpen. Dit heeft niets van doen met de toezichthouder, maar alles met jezelf en het kan heel goed samengaan met een prima verdienmodel.”

Auteurs presenteerden de boekentafel

Auteurs presenteerden op dit VVP-event voor het eerst hun werken op ‘de boekentafel’. Eén van de vooraanstaande auteurs is Robert van Beek. Als financieel planner vertaalt hij Amerikaanse en Engelse financiële bestsellers naar het Nederlands en geeft ze uit. Zo bracht hij recent ‘Het visual communication boek’ van Mark Edwards op de markt.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
De passie van local hero… Steven Biemond

De passie van local hero… Steven Biemond

(Rubriek 'Samen Betrokken', VVP 3-2024) Het werk van de adviseur is puur mensenwerk, zegt Steven Biemond van Fundament Financieel Advies. Het betekent voor hem...

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Het Raadhuis wint categorie Particulier Advies VVP Advies Award 2024

Adviesgroep Het Raadhuis heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Particulier Advies gewonnen. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens...

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

Onveranderde waarde in een veranderende wereld

(Opinie Jan Berndsen, AFM, in VVP-special De Waarde van Advies) De toegevoegde waarde van een adviseur is onverminderd groot. Niet alleen omdat u producten kunt...

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

AFM: "Beter changemanagement beschermt consumenten tegen overkreditering"

De AFM vraagt aandacht voor tien principes bij het verbeteren van changemanagement door verstrekkers van consumptief of hypothecair krediet. Naar aanleiding van...

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn winnaar categorie Zakelijk Advies VVP Advies Award 2024

Du Gardijn heeft de VVP Advies Award 2024 Categorie Zakelijk Advies gewonnen. Jurylid Edwin Bosma (BHB Dullemond) overhandigde persoonlijk namens de jury de award,...

Nh1816 schiet door grens 600.000 verzekerden

Nh1816 schiet door grens 600.000 verzekerden

Het aantal verzekerden van Nh1816 is de 600.000 gepasseerd. Verzekerden Esther van der Neut en Kim Enderink, klanten van kantoor Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen,...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd wint startersprijs VVP Advies Award 2024

Ferzekerd heeft de startersprijs gewonnen van de VVP Advies Award 2024. Jurylid Ingrid Oudhuis (Scildon) overhandigde persoonlijk namens de jury de award, de bloemen...

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

Sector kijkt met argusogen naar gegevensdrift AFM

"Wij zijn niet overtuigd dat de AFM meer bevoegdheden nodig heeft om efficiënt en effectief gedragstoezicht te houden op verzekeraars." Zo reageert het Verbond...

Adviseur behoudt sterke positie in veranderende wereld

Adviseur behoudt sterke positie in veranderende wereld

(Uit VVP-special De Waarde van Advies 2024)  Het intermediair is de afgelopen decennia al tien keer afgeschreven, maar de onheilsprofeten krijgen telkens...