Crisis = Gevaar + Kans

Faisal Setoe 2020

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in nieuwe rubriek Cultuur in VVP 1-2021) John F. Kennedy kwam er in zijn tijd al mee, namelijk dat het Chinese teken voor crisis uit twee delen bestaat. Gevaar en kans. Letterlijk klopt deze vertaling niet helemaal, maar er gaat wel een interessante en bijna mystieke boodschap vanuit.

Als verzekeraar ben je constant bezig om een duurzame bedrijfsvoering te garanderen en daarmee kwaliteit voor je klanten en adviseurs. De drijvende kracht achter dit alles is de mens en inmiddels in steeds grotere mate in combinatie met technologie. Dankzij mens en technologie wordt de dienstverlening steeds geavanceerder en bewegen we steeds verder in de digitale transitie.

Over gevaar gesproken... Op vrijdag de dertiende (maart) ging een groot deel van zakelijk Nederland op slot als gevolg van corona. Bedrijven waar de digitale transitie stap voor stap ging werden gedwongen om zevenmijlslaarzen aan te trekken en ineens volledig digitaal te gaan. Daarnaast werd ook thuiswerken ineens de norm en werd digitale interactie ineens de manier om elkaar te ontmoeten.

In een wereld waarin thuiswerken wel gebeurde, maar toch stiekem aanwezigheid de norm was. Vertrouwen gestoeld was op wat zichtbaar was, de koffie een verbinder was en papier op sommige momenten toch nog voor digitaal ging was dit een grote stap.

Kort daarop zag je de eerste geluiden uit de verzekeringssector die met name gingen over verbazing en optimisme. Namelijk dat het toch beter werkte dan gedacht, de bereikbaarheid en productiviteit niet daalde (soms zelfs steeg!) en dat klanten nog steeds goed bediend werden. Dit duidt ook meteen het gepercipieerde gevaar dat men daarvoor dus (onbewust) heeft ervaren, maar dankzij de crisis werd deze ervaring een kans om als bedrijf volledig de digitale transitie te omarmen.

Uiteraard heel mooi! Maar anderzijds ook van belang om te reflecteren op deze verbazing. Waarom was men verrast over het feit dat mensen hun best deden om hun werk zo goed en kwaad als het kon te blijven oppakken? En zonder toeziend oog van een manager toch (soms nog steviger) productief te zijn en klanten en adviseurs van dienst te zijn?

Vertrouwen

Laat deze crisis ook de kans zijn om het vertrouwen in elkaar te verstevigen en echt te omarmen, zodat dit een vanzelfsprekendheid is in plaats van verbazing. Dat maakt het voor iedereen leuker en beter. Er is inmiddels licht aan het einde van de tunnel. De vaccinaties zijn begonnen en daarmee ontstaat er optimisme in het land. De tunnel is echter nog lang en we zijn nog een tijdje aan deze situatie gebonden. Laten we daarom met name oog hebben voor een ander gevaar in deze crisis. En dat is het gevaar van niet meer verbonden zijn. De kans die dit brengt is dat we creatief met elkaar de verbinding moeten blijven zoeken. Zowel zakelijk als privé. De lat om elkaar op dat vlak in het oog te houden, moeten we hoog leggen naar het voorbeeld van John F. Kennedy. Ondanks dat Kennedy’s Chinees namelijk niet heel sterk was, had hij geen moeite om de lat hoog te leggen en ambities uit te spreken. Dat gun ik ons allen dit jaar, samen en in goede gezondheid!

Faisal Setoe is Managing Director van HDI Global Specialty SE, the Netherlands in Rotterdam.

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!!”

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst!!”

(Faisal Setoe, HDI Global Specialty, in VVP 01-2022). Deze wijze woorden vormen de slogan van het kabinet Rutte 4 sinds 10 januari jl. Na een formatieduur van...

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt rechtsbijstandportefeuille onder bij ARAG

HDI Global Specialty brengt zijn rechtsbijstandportefeuille in beheer bij ARAG. Faisal Setoe (Managing Director HDI Global Specialty SE Nederland): “ARAG...

Solidariteit is een gevoel!

Solidariteit is een gevoel!

(Faisal Setoe in rubriek Cultuur in VVP 4-2021) Solidair zijn in verzekeringsland, daar doen we niet meer aan toch? Data en onderlinge concurrentie maken dat we...

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

Nedasco krijgt volmacht HDI Global Specialty

HDI Global Specialty SE heeft een volmacht verleend aan Nedasco. Tim Schoonbergen, directeur van Nedasco: “Met de komst van deze nieuwe volmacht bieden wij...

Terugblik op The New Financial Way (6)

Terugblik op The New Financial Way (6)

"We hopen dat we jou met deze filmpjes inspireren en dat deze filmpjes jou aan het denken zetten over wat jij al bijdraagt aan jouw ideale wereld", aldus Indra Frishert...

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

Lessen uit corona: Wilma de Bruijn (Eurapco) in The New Financial Way

"Om vooruit te kunnen in een pandemie is er veel enthousiasme en fantasie nodig. Het is vallen en opstaan. Het belangrijkste is om actie te ondernemen en niet te...

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

Lessen uit corona: Faisal Setoe (HDI Global Specialty) in The New Financial Way (2)

"De persoonlijke les die ik uit deze crisis haal: vertraag. Heb meer oog voor elkaar, voor je omgeving. De belangrijkste zakelijke les is van inzet naar impact....

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

Waardevolle cyberoplossingen voor het MKB

(Kennisartikel HDI Global Specialty VVP-special Cyber) HDI Global Specialty se is een nieuwe verzekeraar met een “start-up-mentaliteit” die zich focust...

HDI Global Specialty lid Verbond van Verzekeraars

HDI Global Specialty lid Verbond van Verzekeraars

Met ingang van 24 juni 2020 is HDI Global Specialty SE lid van het Verbond van Verzekeraars. Deze schadeverzekeraar is sinds 1 januari 2020 actief op de Nederlandse...

Setoe: meeste bedrijven kiezen niet voor diversiteit

Setoe: meeste bedrijven kiezen niet voor diversiteit

"Ik ben een voorstander van meer vrouwen in de top, alleen hoop ik op een wat lager broer-zus-gehalte. Nu nodigen de broers aan de top bij wijze van spreken hun...