Data wissen als klant het vraagt

section1_page64_article49_1.jpg

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens van betrokkenen. In de vorige uitgave, VVP 9, heeft Adfiz kort aangeduid wie deze betrokkenen zijn en hoe u om moet gaan met verzoeken. In dit artikel geven we een nadere uitleg over mogelijke verzoeken van betrokkenen.

U dient de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die u verwerkt te verstrekken. Uiteraard zijn dat alleen gegevens die betrekking hebben op de betrokkene zelf. Op verzoek moet u hem of haar ook informeren over de doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt, de categorieën van persoonsgegevens die u verwerkt, de ontvangers van deze informatie en hoe lang u de data bewaart. Een betrokkene kan om aanpassing van persoonsgegevens vragen, als hij meent dat ze onjuist zijn. Is dat het geval, dan past u de persoonsgegevens aan en legt u deze vast. Heeft u gegevens gedeeld met andere partijen? Dan moet u hen zo snel mogelijk ook informeren over de aanpassing. Onder bepaalde omstandigheden kan een betrokkene u vragen om de verwerking te beperken, wat inhoudt dat u daarna nog slechts gegevens verwerkt met toestemming van de betrokkene of om een rechtsvordering in te stellen. Als u persoonsgegevens verwerkt op basis van de behartiging van uw gerechtvaardigde belangen, dan kan een betrokkene daar bezwaar tegen maken. Direct na het verzoek van de betrokkene, staakt u de verwerking, tenzij er andere zwaarwegende belangen zijn. Vervolgens bepaalt u of uw belangen zwaarwegend genoeg zijn om de verwerking voort te zetten en brengt u de betrokkene daarvan op de hoogte. Als een betrokkene bezwaar maakt tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing, dan dient u gehoor te geven aan het verzoek.

Wissen

In bepaalde gevallen kan een betrokkene vragen gegevens geheel te wissen. Bijvoorbeeld als een betrokkene zijn of haar toestemming intrekt en er geen andere gronden voor verwerking zijn. Of als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt. Let op: in zo’n geval moeten de gegevens ook daadwerkelijk verwijderd worden. Anonimiseren is niet voldoende. Het verwijderen moet dan zonder vertraging gebeuren. Heeft u de data ook aan derden doorgegeven? Licht deze partijen dan in over het verzoek om de data te wissen. De betrokkene kan u vragen om gegevens aan hem of aan een derde toe te sturen, als de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming van de betrokkene of voor de uitvoering van een overeenkomst. U moet de gegevens op zo’n manier toesturen, dat de betrokkene of een derde deze gegevens kan gebruiken.

‘Anonimiseren van gegevens is niet voldoende’

Duidelijke uitleg

Geef bij de beantwoording van verzoeken in ieder geval aan waar u de persoonsgegevens heeft verkregen, als dat niet van de betrokkene zelf is. Geef ook aan dat een klacht ingediend kan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Adfiz biedt leden over dit thema en andere onderwerpen met betrekking tot de AVG, duidelijke uitleg op haar Privacy-Portaal.

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Adfiz

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Adfiz: minister vindt juiste balans

Adfiz: minister vindt juiste balans

De juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Dat vindt minister Hoekstra in volgens Adfiz in de maatregelen die hij dinsdag bekend...

Adfiz Prestatie Onderzoek: nieuwe winnaars bij Particulier Leven en Schade

Adfiz Prestatie Onderzoek: nieuwe winnaars bij Particulier Leven en Schade

De nieuwe 'Beste Partner'-prijzen van Adfiz zijn gewonnen door de Vereende (Beste Partner Verzekerbaarheid), TAF (Beste Partner Efficiency) en Movir (Beste Partner...

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Een veel belangrijker issue dan provisie is dat "er meer publieke aandacht komt voor de echte waarde van advies, en dat we rechtstreekse productverkoop en leadgeneratie...

Adfiz start Watson-pilot

Adfiz start Watson-pilot

Adfiz start een pilot met Watson van IBM. In zijn maandcolumn op www.adfiz.nl roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema leden op mee te doen met de pilot. Wiertsema:...

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz is ervan overtuigd dat een generieke verlaging van de collectiviteitskorting niet gaat leiden tot meer zorginhoudelijke afspraken. De oplossing moet wat...