De Advies BVm

Duurzaamheid (aardbol groen)

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak! in VVP 3-2021) Als het aan het demissionair kabinet ligt, dan wordt de BVm een nieuwe ondernemingsvorm. De ‘m’ staat hierbij voor maatschappelijke onderneming. Wie geeft straks de verzekeringsadviezen aan een BVm?

Met de ‘m’ laat een onderneming zien dat de onderneming het streven naar een maatschappelijke doel verkiest boven het uitkeren van winst voor de aandeelhouders. De staatssecretaris verwacht dat er circa 5.000 ondernemers zijn die in de toekomst van deze nieuwe ondernemingsvorm gebruik willen maken. Een mooi aantal dat waarschijnlijk alleen maar zal toenemen.

Allereerst een korte achtergrond over de BVm. Een stichting biedt voor deze ondernemers doorgaans geen oplossing omdat daar een winstuitkering helemaal niet tot de mogelijkheden behoort. Een standaard BV past ook niet echt. Maatschappelijke ondernemers moeten bij aanbestedingen en bij het aangaan van leningen steevast uitleggen waarom het rendement zo laag is. Daarnaast hoopt de regering met de BVm dat maatschappelijke ondernemers elkaar makkelijker kunnen vinden. Het maatschappelijk belang is ruim gedefinieerd: hieronder vallen onder meer welzijn, cultuur, onderwijs & wetenschap, bescherming van natuur en milieu, religie en mensenrechten.

Om een BVm te mogen worden of zijn gelden verschillende eisen. Op hoofdlijnen heeft de onderneming een primair product of primaire dienst waarmee wordt bijgedragen aan een maatschappelijke doel, investeert de onderneming een deel van de omzet in het bereiken van het maatschappelijke doel, gaat de onderneming geregeld in dialoog met haar stakeholders en is de onderneming transparant over haar gecreëerde maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld in het jaarverslag.

Een maatschappelijk doel dienend of niet, ook deze BVm’s lopen risico’s en het ligt hierbij voor de hand dat ze zich laten adviseren door een adviseur. De vraag is echter naar wat voor adviseur zij op zoek gaan? De toevoeging -m moet er zoals aangehaald toe leiden dat gelijkgestemde ondernemers elkaar makkelijk kunnen vinden, wat dat betreft lijkt een Advies BVm een logische keuze.

Al dichtbij

Hoe kan zo’n Advies BVm er dan uitzien? Eerlijk gezegd denk ik dat veel advies BV’s hier al dichtbij zijn. Door adequaat advies is de continuïteit van een bedrijf geborgd en hoeven ondernemers en particulieren minder slapeloze nachten te hebben. Hiermee leveren de adviseurs een belangrijke bijdrage aan het welzijn, zeker wanneer een adviseur hierin een brede definitie hanteert van welzijn. Bij hypotheekadvies lijkt dit het meest voor de hand liggend. Een duurzame woning draagt ook bij aan het verminderen van de maandlasten en de CO2uitstoot, het verhogen van het wooncomfort en de marktwaarde. Maar ook bij verzekeringen zijn er mogelijkheden.

‘Advies BVm logische keuze voor maatschappelijk gedreven ondernemer’

Het inventariseren, verminderen, vermijden en overdragen van risico’s heeft immers een financieel aspect maar kan ook vanuit een breder blikveld worden bekeken. Met bijvoorbeeld een adequate beveiliging wordt niet alleen de kans op schade en daarmee schadeherstel kleiner maar kunnen ook de medewerkers een veiliger gevoel krijgen. Bij het kiezen van een verzekering spelen de premies en voorwaarden een belangrijke rol, maar voor een BVm-ondernemer is het ook belangrijk hoe de verzekeraar en adviseur ondernemen en hoe zij bijdragen aan de maatschappij. Hiermee is al aan één van de voorwaarden voor een BVm voldaan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brochure met tips van adviseurs over cyberrisicoverzekeringen

Brochure met tips van adviseurs over cyberrisicoverzekeringen

Turien & Co. en AnsvarIdéa hebben een brochure uitgebracht met tips van financieel adviseurs aan collega’s over de advisering van cyberrisicoverzekeringen. De...

Een cyberverzekering die beter te vergelijken is

Een cyberverzekering die beter te vergelijken is

(Blog door Björn Jalving, manager productmanagement bij Turien & Co.) PCI, EDR en MFA. Grote kans dat je deze drie afkortingen tegenkomt als je cyberverzekeringen...

Standaard cyberdekking Turien & Co. en AnsvarIdéa

Standaard cyberdekking Turien & Co. en AnsvarIdéa

Turien & Co. en AnsvarIdéa hebben Cyber Compact geïntroduceerd, een gratis standaard cyberdekking op de inboedelverzekering. Nieuwe en de tienduizenden...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Markel in schap van Turien & Co.

Markel in schap van Turien & Co.

Turien & Co. heeft het productaanbod uitgebreid met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel. “We kiezen bewust voor de partners waarmee...

Nieuw hoofdstuk

Nieuw hoofdstuk

(Björn Jalving, Turien & Co., in VVP 5) Waar de verduurzaming in de verzekeringssector tot voor kort vooral gebeurde op het gebied van de beleggingen...

Groene handjes en voetjes

Groene handjes en voetjes

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 4-2022) Regelgeving, gedragscodes en theoretisch onderbouwde motivaties waarom je...

Je kan het dak op…

Je kan het dak op…

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak! VVP 3-2022) Ik stond in Milaan en keek verwonderd naar boven. Boven mij prijkten twee torenflats met daarin...

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

Duurzaamheid steeds vaker op schap adviseur

Duurzaamheid steeds vaker op schap adviseur

(Björn Jalving van Turien & Co. in Ken je vak! VVP 01-2022).  Steeds meer adviseurs nemen het onderwerp duurzaamheid mee in hun adviezen. Het zou...