De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

Adfiz ken je vak

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet bij veel adviseurs regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Of het nu gaat om het adviseren van een individu over de best passende zorgverzekering of over het begeleiden van een multinational om een zorgcollectiviteit voor het personeel op te tuigen; kennis van de regels en achtergronden rondom de Zorgverzekeringswet is daarbij essentieel.

Daar komt nog bij dat er rondom de Zorgverzekeringswet altijd veel te doen is. Jaarlijks wordt het wettelijke vergoedingenpakket in meer of mindere mate aangepast. Regelmatig zijn er ingrijpender wijzigingen, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. En recent heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat het verplichte eigen risico van 385 euro direct volledig opgesoupeerd wordt als gebruik wordt gemaakt van medisch-specialistische zorg.

Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document met de naam Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo wordt er begonnen met wie er horen tot de kring van verzekerden. Belangrijk daarbij zijn ook internationale aspecten. Belangrijke zaken als verdragszorg en hoe mensen die daar recht op hebben dat betalen worden vermeld. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Zorgverzekeringswet zelf: hoe zit het met aanmeldplicht van verzekeringsgerechtigden en hoe werkt de acceptatieplicht van verzekeraars? En wat gebeurt er als je bewust onverzekerd bent?

‘Gratis handboek over de Zorgverzekeringswet’

Stemmen met de voeten

Onderdeel van de marktwerking rondom de Zorgverzekeringswet is dat verzekerden kunnen ‘stemmen met de voeten’ door van verzekeraar te switchen. Maar welke opzegmogelijkheden kent de wet allemaal, voor zowel verzekerden als voor zorgverzekeraars? Daarna wordt het wettelijke verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet besproken. Wat zit er allemaal in en hoe moeten zorgverzekeraars daarmee omgaan? En hoe werkt het met het eigen risico?

Regelmatig wordt gesproken over de stijgende zorgkosten. Maar hoe wordt alle zorg vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd? Is de premie die we betalen genoeg voor alle zorgkosten of is dat slechts een deel van de financiering van de Zorgverzekeringswet? En hoe zit het met wanbetalers en de zorgtoeslag?

Al deze elementen komen in het handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk aan de orde. Het document wordt periodiek, meestal tweemaal per jaar, bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. In september worden de cijfers en gegevens verwerkt die op Prinsjesdag door de overheid openbaar gemaakt worden. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. De meest actuele versie is te vinden in het kennisdossier Zorgcollectiviteiten op de site van Adfiz (www.adfiz.nl/zorgcollectiviteiten). Op pagina 5 van de handleiding staat ook beschreven hoe je je kunt aanmelden om de updates automatisch in je mailbox te ontvangen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

Regeling klokkenluiders verplicht

Regeling klokkenluiders verplicht

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet...

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

Adfiz: provisietransparantie niet helemaal van tafel

"Gelet op de brede politieke steun voor actieve transparantie is het niet de verwachting dat de hele maatregel van tafel gaat", meent Adfiz. "De volgende stap is...

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Rondetafel duurzaamheid: Versnellen verduurzaming kan alleen gezamenlijk

Hoe kunnen we als financiële sector verduurzaming versnellen? Dat was de hamvraag tijdens het door Financieel Zeker georganiseerde rondetafelgesprek in Cultuur...

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

Subsidietraject www.jouwvliegendestart.nl beëindigd

In totaal hebben 751 kandidaten gebruik gemaakt van de gesubsidieerde scholingsactiviteiten die Adfiz en OvFD hebben aangeboden om een carrièreswitch te maken...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Adfiz: duidelijkheid over norm voor onafhankelijk advies

Volgens Polis Advocaten, in antwoord op een vraag van Adfiz, heeft de AFM-norm voor onafhankelijkheid in de vergelijkingskaart geen privaatrechtelijke consequenties. Adfiz:...

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz: handreiking 'Pensioendienstverlening op maat'

Adfiz heeft de handreiking 'Pensioendienstverlening op maat' gepubliceerd. De handreiking is samen met de pensioensector ontwikkeld in het kader van het aanvalsplan...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...