De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

Adfiz ken je vak

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet bij veel adviseurs regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Of het nu gaat om het adviseren van een individu over de best passende zorgverzekering of over het begeleiden van een multinational om een zorgcollectiviteit voor het personeel op te tuigen; kennis van de regels en achtergronden rondom de Zorgverzekeringswet is daarbij essentieel.

Daar komt nog bij dat er rondom de Zorgverzekeringswet altijd veel te doen is. Jaarlijks wordt het wettelijke vergoedingenpakket in meer of mindere mate aangepast. Regelmatig zijn er ingrijpender wijzigingen, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. En recent heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat het verplichte eigen risico van 385 euro direct volledig opgesoupeerd wordt als gebruik wordt gemaakt van medisch-specialistische zorg.

Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document met de naam Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo wordt er begonnen met wie er horen tot de kring van verzekerden. Belangrijk daarbij zijn ook internationale aspecten. Belangrijke zaken als verdragszorg en hoe mensen die daar recht op hebben dat betalen worden vermeld. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Zorgverzekeringswet zelf: hoe zit het met aanmeldplicht van verzekeringsgerechtigden en hoe werkt de acceptatieplicht van verzekeraars? En wat gebeurt er als je bewust onverzekerd bent?

‘Gratis handboek over de Zorgverzekeringswet’

Stemmen met de voeten

Onderdeel van de marktwerking rondom de Zorgverzekeringswet is dat verzekerden kunnen ‘stemmen met de voeten’ door van verzekeraar te switchen. Maar welke opzegmogelijkheden kent de wet allemaal, voor zowel verzekerden als voor zorgverzekeraars? Daarna wordt het wettelijke verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet besproken. Wat zit er allemaal in en hoe moeten zorgverzekeraars daarmee omgaan? En hoe werkt het met het eigen risico?

Regelmatig wordt gesproken over de stijgende zorgkosten. Maar hoe wordt alle zorg vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd? Is de premie die we betalen genoeg voor alle zorgkosten of is dat slechts een deel van de financiering van de Zorgverzekeringswet? En hoe zit het met wanbetalers en de zorgtoeslag?

Al deze elementen komen in het handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk aan de orde. Het document wordt periodiek, meestal tweemaal per jaar, bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. In september worden de cijfers en gegevens verwerkt die op Prinsjesdag door de overheid openbaar gemaakt worden. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. De meest actuele versie is te vinden in het kennisdossier Zorgcollectiviteiten op de site van Adfiz (www.adfiz.nl/zorgcollectiviteiten). Op pagina 5 van de handleiding staat ook beschreven hoe je je kunt aanmelden om de updates automatisch in je mailbox te ontvangen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

Enno Wiertsema (Adfiz): "Start vandaag nog met ChatGPT"

"Mijn wens voor 2024 is dat we als sector met z’n allen aan de slag gaan met ChatGPT." Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn. "Want", schrijft...

Minder OHRA-klanten kiezen voor maximaal eigen risico

Minder OHRA-klanten kiezen voor maximaal eigen risico

"In vergelijking met vorig jaar zijn er minder nieuwe klanten die kiezen voor een maximaal eigen risico in ruil voor een lagere zorgpremie. In 2021 koos 12,7 procent...

Schadeafhandeling watersnood deint na

Schadeafhandeling watersnood deint na

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg a/d Geul schetst geen opwekkend beeld van de schadeafhandeling na de watersnood medio 2021. Prevoo is een van de personen...

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

VVP-poll: actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn

"Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Adfiz: "Meer dan ooit laten zien wat wij doen, wat wij waard zijn"

Actieve provisietransparantie is nog steeds nergens voor nodig, maar als het dan toch komt biedt het de financieel adviseur een uitgelezen kans om zijn waarde tegenover...

ZN: "Contractering gezamenlijke verantwoordelijkheid"

ZN: "Contractering gezamenlijke verantwoordelijkheid"

Het is onterecht dat de Consumentenbond de verantwoordelijkheid voor tijdige contractering alleen bij de zorgverzekeraars neerlegt. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland....

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

Pensioenadvies tijdens de transitieperiode

(Adfiz in Ken je vak! VVP 5-2023) De invoering van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat álle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Pensioenadviseurs...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...