De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

Adfiz ken je vak

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet bij veel adviseurs regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Of het nu gaat om het adviseren van een individu over de best passende zorgverzekering of over het begeleiden van een multinational om een zorgcollectiviteit voor het personeel op te tuigen; kennis van de regels en achtergronden rondom de Zorgverzekeringswet is daarbij essentieel.

Daar komt nog bij dat er rondom de Zorgverzekeringswet altijd veel te doen is. Jaarlijks wordt het wettelijke vergoedingenpakket in meer of mindere mate aangepast. Regelmatig zijn er ingrijpender wijzigingen, zoals het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. En recent heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat het verplichte eigen risico van 385 euro direct volledig opgesoupeerd wordt als gebruik wordt gemaakt van medisch-specialistische zorg.

Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document met de naam Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo wordt er begonnen met wie er horen tot de kring van verzekerden. Belangrijk daarbij zijn ook internationale aspecten. Belangrijke zaken als verdragszorg en hoe mensen die daar recht op hebben dat betalen worden vermeld. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Zorgverzekeringswet zelf: hoe zit het met aanmeldplicht van verzekeringsgerechtigden en hoe werkt de acceptatieplicht van verzekeraars? En wat gebeurt er als je bewust onverzekerd bent?

‘Gratis handboek over de Zorgverzekeringswet’

Stemmen met de voeten

Onderdeel van de marktwerking rondom de Zorgverzekeringswet is dat verzekerden kunnen ‘stemmen met de voeten’ door van verzekeraar te switchen. Maar welke opzegmogelijkheden kent de wet allemaal, voor zowel verzekerden als voor zorgverzekeraars? Daarna wordt het wettelijke verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet besproken. Wat zit er allemaal in en hoe moeten zorgverzekeraars daarmee omgaan? En hoe werkt het met het eigen risico?

Regelmatig wordt gesproken over de stijgende zorgkosten. Maar hoe wordt alle zorg vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd? Is de premie die we betalen genoeg voor alle zorgkosten of is dat slechts een deel van de financiering van de Zorgverzekeringswet? En hoe zit het met wanbetalers en de zorgtoeslag?

Al deze elementen komen in het handboek Zorgverzekeringswet in Praktijk aan de orde. Het document wordt periodiek, meestal tweemaal per jaar, bijgewerkt naar de actuele stand van zaken. In september worden de cijfers en gegevens verwerkt die op Prinsjesdag door de overheid openbaar gemaakt worden. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. De meest actuele versie is te vinden in het kennisdossier Zorgcollectiviteiten op de site van Adfiz (www.adfiz.nl/zorgcollectiviteiten). Op pagina 5 van de handleiding staat ook beschreven hoe je je kunt aanmelden om de updates automatisch in je mailbox te ontvangen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

Ken je vak! Adfiz: open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Sinds 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adfiz heeft haar kennisportaal Actieve Provisietransparantie...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...