De kracht van bottom-up innovatie

Rikkert Koelewijn 2021

(Robert Witteveen in VVP 6) Op zoek naar een nieuw product of dienst waar je graag de klant in de toekomst mee wilt verrassen? Vraag de medewerkers om met ideeën te komen en gegarandeerd leidt dit tot succesvolle innovatie, want wie anders dan zij horen en zien elke dag wat de behoeftes van de klant zijn, wat er goed gaat, wat er beter kan? In een project bij Scildon is deze werkwijze met succes toegepast.

Bottom-up innovatie is eigenlijk niet meer of minder dan een traject waarbij de medewerkers op de werkvloer worden gevraagd om hun creativiteit los te laten op een specifiek vraagstuk. Zo was dit ook bij Scildon het geval. De ORV stond al langere tijd min of meer stil in haar ontwikkeling terwijl er in de maatschappij tal van veranderingen plaatsvinden waar (nog) niet op werd ingespeeld. Voor Ingrid Oudhuis (directeur Businessline Particulier) was dit de reden om de medewerkers te vragen het creatieve deel van hun brein te activeren en met ideeën te komen.

Nu weet iedereen dat het ophalen van ideeën niet de meest uitdagende opdracht is. De medewerkers zien elke dag, door hun veelvoud aan klantcontacten, exact waar de kansen liggen. Het is uitdagender om de stap van idee naar resultaat te zetten. Hiervoor werd het ideeëngeneratie en realisatieplatform XiBE.nl ingezet. Dit is het enige platform in Nederland dat het volledige potentieel van inspiratie, creativiteit en innovatie van organisaties omzet in daadkracht. XiBE legt de focus op realisatie, resultaat en succes. Dat is het vliegwiel voor voortdurende verbetering, ontwikkeling en innovatie.

Meer dan een digitale ideeënbus

Terug naar de praktijk. Bij Scildon werden negen medewerkers gevraagd hun afdeling te vertegenwoordigen in het platform. Zij kregen, na een centrale kick off, vijf dagen de ruimte om ideeën uit hun achterban op te halen en in te brengen in XiBE. Dat werden er maar liefst zestig, uiteenlopend van nieuwe productfeatures tot nieuwe diensten en services. Rikkert Koelewijn (een van de deelnemers en Deskaccount manager bij Scildon): “Gebruikers van XiBE kunnen elkaars ideeën in het platform direct verrijken en aanvullen. Creativiteit en samenwerking wordt hiermee gestimuleerd wat tot betere concepten leidt”.

De eerste stap was hiermee gezet. Oudhuis had als doel gesteld om twee ideeën uit te gaan werken. Maar welke zouden dit worden? Hier kwam de samenwerking tussen medewerkers en management volledig tot z’n recht. Op basis van gezamenlijk opgestelde selectiecriteria werden de ideeën in een tweetraps aanpak teruggebracht tot uiteindelijk vijf ideeën. Eerst selecteerden twee moderators tien ideeën en vervolgens bracht het management het aantal terug tot vijf. Via XiBE verloopt de weging transparant en objectief: de deelnemers konden de afwegingen zien en erop reageren.

Wisdom of the crowd

Deze vijf ideeën moesten vervolgens tijdens een innovatie-event in een pitch van maximaal vijf minuten worden gepresenteerd aan het voltallige personeel. Daarna was er ruimte tot het stellen van vragen. Maar welke ideeën zouden er met de hoogste eer gaan strijken? Zowel management als de medewerkers bleken een voorkeur te hebben voor dezelfde ideeën.

Tijd voor transpiratie. Ook dit belangrijke deel van het project is met behulp van het XiBE platform opgepakt en uitgewerkt. In het dashboard van XiBE is goed te volgen in welk stadium het project zich bevindt. Tevens kunnen al relevante documenten in een handomdraai worden geupload zodat 24x7 alle betrokkenen weten hoe het project ervoor staat. Scildon bracht het agile werken in en Koelewijn voegde daar design thinking en Lean startup aan toe. “Een idee, gecombineerd met een goed team en de juiste tooling heeft grote kans om een uiteindelijk succesvolle innovatie te worden, daar geloof ik heilig in.”

Rikkert Koelewijn:‘Boost voor de organisatie.’

Scildon heeft zich bij monde van Ingrid Oudhuis en Rikkert Koelewijn enthousiast getoond over het gebruik van het ideeëngeneratie- en realisatieplatform (XiBE.nl). Koelewijn: “Het is fijn om één omgeving te hebben waarin het innovatieproject van a tot z kan worden uitgevoerd en gevolgd.”

Daarnaast heeft Oudhuis de bevestiging gezien van bottom-up innovatie: “Prachtig om te zien hoe creatief onze collega’s zijn en hoe ambitieus ze zijn om de geselecteerde ideeën te realiseren. Dit geeft de organisatie een enorme boost”.

Scildon wil graag minimaal één en het liefst beide innovaties in de markt lanceren. Mooie bijvangst voor Scildon is dat er nog veel meer bruikbare ideeën in de funnel staan. Zodra de tijd rijp is zal deze funnel weer worden geactiveerd. n

Robert Witteveen is met First Day Advisory Group partner van XiBE. Meer informatie over XiBE: robert.witteveen@fdag.nl

Reactie toevoegen

 
Meer over
Huishoudens in beweging zetten

Huishoudens in beweging zetten

(Adfiz in VVP 01-2022) Om consumenten te laten nadenken over de financiële gevolgen van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, startten BNP Paribas...

Scildon helpt in pilot adviseurs klanttevredenheid te meten

Scildon helpt in pilot adviseurs klanttevredenheid te meten

Scildon gaat met enkele kantoren een pilot draaien om te kijken of het periodiek meten va klanttevredenheid over de dienstverlening van financieel advieskantoren...

Adfiz en verzekeraars bieden toolkit om inkomensrisico's bespreekbaar te maken

Adfiz en verzekeraars bieden toolkit om inkomensrisico's bespreekbaar te maken

Adfiz, BNP Paribas Cardif en Scildon hebben de krachten gebundeld om - samen met adviseurs - meer aandacht te gaan vragen voor betaalproblemen bij het wegvallen...

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). “Het signaal dat de NHG heeft gegeven door het laten vervallen van de verplichting tot het...

Mooiste compliment? ‘Ik hoop dat je dit ook voor anderen doet’

Mooiste compliment? ‘Ik hoop dat je dit ook voor anderen doet’

(Partner in Kennis Scildon in VVP 6) Richardo Cruz Fortes is als consultant verbonden aan Expat Mortgages. Een onderneming met vestigingen in Amsterdam, Haarlem,...

Erfbelasting verdient meer aandacht van adviseur

Erfbelasting verdient meer aandacht van adviseur

(Partner in kennis Scildon in VVP 5-2021) Erfbelasting: de belasting die nabestaanden moeten betalen over een verkregen erfenis wordt door velen als de meest onrechtvaardige...

Veel consumenten verder dan hun adviseur

Veel consumenten verder dan hun adviseur

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) In januari 2022 is het dertig jaar geleden dat Teun Willem den Ouden begon met werken op het...

Scildon: “Pensioenadviseur cruciaal bij versnelling duurzaamheid”

Scildon: “Pensioenadviseur cruciaal bij versnelling duurzaamheid”

Scildon ziet een belangrijke rol weggelegd voor adviseurs bij de keuze van werkgevers voor duurzame pensioenbeleggingen. Jan Albert van Laar, Manager Client Serviceteam...

Scildon introduceert nieuwe lifecycles pensioen

Scildon introduceert nieuwe lifecycles pensioen

Afgelopen zomer heeft Scildon het nieuwe Scildon Pensioen geïntroduceerd, een beschikbare premieregeling voor het MKB. Zoals eerder aangekondigd komt Scildon...

Drempels wegnemen

Drempels wegnemen

(Rondetafelgesprek met partners ABN Amro, AnsvarIdéa, Centraal Beheer, Financieel Zeker, Lot Hypotheken en Scildon in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021)...