De lessen van de renewals 2020

Jeroen Everling

(NARIM in katern Zakelijk en Inkomen in VVP 3) Forse premieverhogingen, veel uitsluitingen en aanscherpingen van de polisvoorwaarden waren aan het einde van 2020 aan de orde van de dag. Zijn er voor dit jaar zaken te veranderen om niet in dezelfde situatie te komen en wat is de rol van de verzekeringsmakelaar geweest? Wat mag je als bedrijf en als Risk & Insurance Manager van je makelaar verwachten?

Jeroen Everling, head of Corporate Risk & Broking en CEO voor de Benelux van Willis Towers Watson, ging het gesprek aan met 65 NARIM-leden tijdens de laatste ledenbijeenkomst en ALV. Wat zijn de scherven van 2020 en wat is er voor dit jaar aan te doen, trapte NARIM-voorzitter Adri van der Waart af bij de start van de digitale discussiebijeenkomst.

De huidige harde markt maakt deel uit van een jarenlange cyclus, verduidelijkte Everling. “Kijkend naar de marktontwikkelingen van de afgelopen decennia, dan is sprake geweest van een lange gestage daling. Premies werden lager en lager. De afgelopen jaren waren er al duidelijke tekenen van verandering: slechte resultaten bij verzekeraars, de effecten van grote natuurrampen die de herverzekeringsmarkt op zijn kop hebben gezet, de lage rente, dalende beurzen, de consolidatie van de verzekeringsmarkt, de eisen van Solvency II en natuurlijk COVID-19.”

‘Veel voorstellen voor renewals rolden erg laat bij de klant binnen’

Aanpassing kon niet uitblijven, maar dat ging het afgelopen jaar wel heel heftig. Premies vlogen omhoog, polisvoorwaarden werden uitgekleed en bedrijven werden ineens geconfronteerd met tal van uitsluitingen. Tal van NARIM-leden voelden zich zwaar onder druk gezet en dat kwam ook door het zeer late tijdstip, medio december, met slechts luttele weken de tijd om op de nieuwe voorstellen van verzekeraars te reageren. Everling vindt ook dat de renewals pas erg laat bij de klant binnen rolden. Het resulteerde erin dat bij een aantal bedrijven de dekking voor 2021 niet voor het einde van het afgelopen jaar rond was. Inmiddels is dat in het overgrote deel van de gevallen wel het geval.

Rigoureuze stappen

“Sommige verzekeraars hebben rigoureuze stappen genomen. Bijvoorbeeld door zich terug te trekken uit bepaalde markten en segmenten, zonder te kijken naar individuele bedrijven die hun zaakjes wel goed op orde hebben. Feit is dat met name bedrijven met hoge schadelasten en bedrijven die in de afgelopen jaren relatief weinig hebben gedaan aan het optuigen van hun risk management, nu extra hard zijn geraakt door de huidige harde marktomstandigheden.”

Ook de makelaars kregen te maken met de effecten van de harde markt. “Soms waren er nog maar drie of vier verzekeraars om in te tekenen op een polis. Dat zijn er niet veel. Wij hebben ook gekeken naar dekkingen in het buitenland. Zo hebben we aardig wat risico’s van Nederlandse bedrijven weten onder te brengen in de Londense markt (Lloyd’s) en zelfs ook in de Franse verzekeringsmarkt. Waar de Nederlandse verzekeraars het lieten afweten, was men in het buitenland wel bereid dekkingen voor bepaalde risico’s te bieden, zij het tegen hoge premies.”

Begin tijdig

De ontwikkelingen tonen wederom aan hoe belangrijk het is je risk management als organisatie op orde te hebben, tijdig de juiste risico-informatie aan verzekeraars beschikbaar te stellen en op tijd te beginnen met het proces van renewals. “Wacht niet te lang en zorg ervoor dat je niet medio december min of meer voor het blok wordt gezet.”

“In Nederland zijn relatief heel wat hoofdkantoren van multinationals gevestigd. Door de harde markt en de consolidatie van verzekeraars in de Nederlandse markt, krijg je te maken met buitenlandse decision makers van verzekeraars. De finale besluiten worden niet meer in Nederland genomen, maar in het buitenland op een hoofdkantoor van de verzekeraar. Zorg ervoor dat je te weten komt wie deze personen zijn en dat je aan tafel komt. Bij hen zul je uiteindelijk duidelijk moeten maken wat voor jouw organisatie van belang is en hoe het risk management van jouw organisatie in elkaar zit.”

Makelaars kunnen daar zeker bij helpen. “Juist in de voorbereidende fase is samen optrekken een belangrijke meerwaarde. Bovendien kun je samen kijken naar internationale markten om wellicht daar meer mogelijkheden te creëren. Het voorbeeld van de Franse en Londense markt kan ook bruikbaar zijn voor andere bedrijven.”

Ook meer samenwerking op brancheniveau kan helpen. In Nederland zijn naar aanleiding van de ontwikkelingen van eind december gesprekken opgestart met diverse brancheverengingen om een herhaling van 2020 te voorkomen. Een goed initiatief, vindt Everling.

Bij voorbaat uitgesloten

De huidige markt zal nog wel een tijdje hard blijven, verwacht Everling. “De ratio’s bij veel verzekeraars zijn nog niet op peil en er wordt ook gecalculeerd met aanzienlijke schades als gevolg van COVID-19.” Papieren verliezen voor potentiële schades, waarvan nog maar moet blijken of ze werkelijkheid worden, reageerden diverse NARIM-leden tijdens de bijeenkomst.

Rekenen verzekeraars zich nu niet al bij voorbaat rijk om mogelijke tegenvallers beter op te kunnen vangen?

“Cyberincidenten zijn vaak al bij voorbaat uitgesloten en uit de polisvoorwaarden geschrapt. Maar het aantal cyberclaims is - voor zover bekend - nog niet zo sterk toegenomen. Worden dit soort claims zo omvangrijk als dat nu door verzekeraars wordt ingeschat? Ik waag dat te betwijfelen. Ik heb de indruk dat veel verzekeraars nu vooral bezig zijn met het aanvullen van buffers.”

“Kijk kritisch naar je eigen portefeuille en welke dekkingen voor welke risico’s nodig zouden zijn. Overweeg ook eens andere stappen te nemen en kijk ook naar alternatieve manieren om risico’s af te dekken. Niet voor niets is er een hernieuwde aandacht voor captives, facre verzekering (facultative reinsurance, red.) en andere verzekeringsalternatieven. Maar bovenal geldt: begin op tijd en ga het gesprek aan: met je makelaar, met verzekeraars. Dat scheelt veel eindejaarsstress.”

Reactie toevoegen

 
Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

De verschuiving van pensioenkosten en pensioenopbouw van oudere werknemers naar jongere werknemers (doorsneesystematiek) leidt er niet toe dat oudere werknemers...

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Werkgever bezorgd over meer keuzevrijheid pensioen

Met een goede financiële begeleiding zullen de pensioenveranderingen een meer positieve bijdrage leveren aan de waardering van werknemers, constateert Willis...

Solvency II leidt tot minder transparantie

Solvency II leidt tot minder transparantie

Solvency II maakt de verzekeringssector minder aantrekkelijk voor investeerders. Dit blijkt uit een rapport van Autonomous Research en Willis Towers Watson, gebaseerd...

"Pensioenfondsen aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen"

"Pensioenfondsen aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen"

Pensioenfondsen zijn een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. "Zeker in een branche waar het vertrouwen van mensen cruciaal is, kan een cyberaanval –...

Stijging zorgkosten neemt af in Nederland

Stijging zorgkosten neemt af in Nederland

Wereldwijd blijven de zorgkosten af, maar in Nederland stijgen de zorgkosten minder hard, aldus onderzoek van Willis Towers Watson. Volgens het onderzoek verwachten...

Nederland koploper in pensioenvermogen

Nederland koploper in pensioenvermogen

Nederland had in 2016 wereldwijd het hoogste pensioenvermogen in verhouding tot haar bruto binnenlands product (168 procent). Op respectabele afstand volgen Australië,...

Risk explorer maakt studenten warm voor Risk management

Risk explorer maakt studenten warm voor Risk management

De komende maanden verzorgt Robin Drenth (cco bij Risk Explorer) diverse gastcolleges bij hogescholen voor eerstejaarsstudenten. Het is een van de initiatieven om...

Chubb lanceert erm-oplossing voor Cyber risico

Chubb lanceert erm-oplossing voor Cyber risico

Chubb introduceert Cyber Enterprise Risk Management, een complete riskmanagementoplossing waarmee middelgrote en grote bedrijven zich kunnen wapenen tegen cyber-...

"Dertigers bezorgd over financiële toekomst"

"Dertigers bezorgd over financiële toekomst"

"Ruim 75 procent van de Nederlandse professionals verwacht dat zij na hun pensionering slechter af zijn dan de generatie van hun ouders. Met name dertigers...

Nederlands pensioenvermogen groeit hardst

Nederlands pensioenvermogen groeit hardst

Uit de tienjaarlijkse cijfers (in lokale valuta) blijkt dat het Nederlandse pensioenvermogen met een groei van 75 tot 184 procent proportioneel ten opzichte van...