De prijs van je privacy

Mick de Haan

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data.

In China en Taiwan wordt reeds een app op de telefoon gebruikt waarbij de gps-gegevens van mensen worden gekoppeld aan hun gezondheidsgegevens. Hierdoor kan heel gericht advies worden gegeven aan mensen om een aantal dagen binnen te blijven om zo de mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. De app kan daarnaast de overheid voorzien van belangrijke informatie als input voor beleidskeuzes om het virus in te dammen. Het grootste argument van de tegenstanders van het in gebruik nemen van deze app in Nederland is de privacy van de Nederlandse bevolking. Dit is een veel genoemd argument bij iedere discussie omtrent het gebruik van Big Data. Een onderwerp waar men ook binnen de verzekeringswereld nooit uitgesproken over raakt. De vraag is of dit een discussie is waar ooit een eind aan komt.

De populaire term ‘Big Data’ betekent plat gezegd ‘een grote hoeveelheid data uit verschillende bronnen, waarmee verbanden kunnen worden gelegd’. Iedereen kan zonder informatie te verschaffen bij de supermarkt een pakje boter kopen tegen een vaste prijs. Een verzekering is echter niet te koop voor een vaste prijs of zonder informatie te verstrekken over de klant of het te verzekeren object. Deze informatie heeft de verzekeraar immers nodig om in te schatten hoe groot de schadekans is en daarmee hoeveel premie er betaald moet worden.

Voor-en nadelen

Verzekeraars in Nederland hebben miljoenen klanten. Omdat van elke klant wel gegevens worden vastgelegd, beschikken verzekeraars over veel data. Dit is niet alleen anno 2020 zo, maar al tientallen jaren het geval. In vergelijking met internetbedrijven, zoals grote zoekmachines of bekende sociale media, beschikken verzekeraars juist niet over veel data. Naast het verzamelen van eigen data kopen verzekeraars daarom, net als veel andere bedrijven, ook allerlei (anonieme) geaggregeerde data in, en gebruiken zij openbare informatie van bijvoorbeeld het CBS. Zo is informatie omtrent criminaliteit, gezinssamenstelling of woningwaarde op bijvoorbeeld gemeente-of wijkniveau onmisbaar voor verzekeraars.

Het gebruiken van Big Data kent veel voordelen. Zo kunnen verzekeraars met Big Data beter risico’s inschatten en hierdoor tot een gerichtere premie komen. Ook kunnen ze een snellere schadebehandeling, een klantgerichtere dienstverlening en een betere verzekerbaarheid bewerkstelligen. Ook het voorkomen van fraude, meer concurrentiemogelijkheden en betere preventiemogelijkheden worden als pluspunten genoemd voor het gebruik van Big Data.

Tegelijkertijd zijn er zorgen omtrent privacy en solidariteit. Bij het aanbrengen van onderscheid tussen groepen klanten is het mogelijk dat er al dan niet indirecte discriminatie ontstaat en mogelijk zelfs onverzekerbare individuele risico’s. Het streven van verzekeraars is weliswaar dat ook mensen met een groter risico een verzekering kunnen afsluiten tegen een betaalbare premie. Maar er is twijfel over de houdbaarheid van het solidariteitsprincipe als er op basis van Big Data steeds individueler geprijsd wordt.

Chocoladereep

Het hele leven brengt anno 2020 zorgen omtrent privacy met zich mee. Er zijn weliswaar allerlei technische middelen voorhanden om die privacy te waarborgen, maar slimme keuzes van consumenten zijn daarbij eigenlijk nog veel belangrijker. Het is toch bijzonder dat consumenten zeer kritisch staan tegenover het gebruik van persoonlijke data door overheid of verzekeraars terwijl privacy opeens véél minder belangrijk lijkt als er financieel voordeel te behalen is.

‘Slimme keuzes van consumenten veel belangrijker’

Denk maar eens aan een korting op de autoverzekering bij installatie van een rijgedrag-chip in de auto. Of dat nagenoeg elke online-shopper bij een bestelling het privacy statement van de webshop niet leest. Of wat dacht je van al die kortings- en spaaracties in winkels waarbij consumenten hun gegevens vrijwillig afstaan in ruil voor een gratis product? Is het inperken van een levensbedreigend virus niet veel belangrijker dan een gratis chocoladereep bij de kassa van de supermarkt na registratie van je klantenpas?! Het met goede bedoelingen gebruiken van Big Data door verzekeraars of de overheid in de strijd tegen het coronavirus is in dit licht wellicht niet het eerste waar privacyvoorvechters zich druk over zouden moeten maken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
MoneyView in VVP 2-2024: “Onbegrijpelijk dat dit anno 2024 nog kan”

MoneyView in VVP 2-2024: “Onbegrijpelijk dat dit anno 2024 nog kan”

“Als je nu kijkt wat voor producten ‘laten beleggen’ er worden aangeboden en welke informatie hierover voorafgaand aan het openen van zo’n...

Schimmigheid over portefeuille ‘laten beleggen’

Schimmigheid over portefeuille ‘laten beleggen’

(Dion van der Mooren, MoneyView, in VVP 2-2024) Zeker voor mensen die zich niet willen verdiepen in alle losse beleggingsmogelijkheden die een normale beleggingsrekening...

Stijging spaarrente zwakt weer af

Stijging spaarrente zwakt weer af

Na een jaar waarin de spaarrentetarieven een enorme stijging hebben laten zien bij zowel de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) als lange termijndeposito’s...

Op Raisin wordt meer dan 100 miljoen euro per week aan spaargeld gestald

Op Raisin wordt meer dan 100 miljoen euro per week aan spaargeld gestald

De spaarrentes in Nederland zijn weer terug op het niveau van tien jaar geleden, blijkt uit onderzoek door MoneyView. Op 1 maart was het gemiddelde rentetarief 2,5...

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView roept in VVP 1-2024 verzekeraars op geen misbruik te maken van personalised pricing. Pepijn van Kleef, directeur, somt voorbeelden uit het buitenland op...

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Personalised pricing

Personalised pricing

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 1-2024) Het heeft het nieuws niet écht gehaald. Er zijn geen kamervragen gesteld, er zijn nog geen collectieve claimstichtingen...

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView heeft ook de hypotheken van Handelsbanken opgenomen in haar database. Het productoverzicht voor de particuliere markt is hiermee compleet, met van elke...

Gemiddeld orv-premie in de lift

Gemiddeld orv-premie in de lift

De gemiddelde premie van een overlijdensrisicoverzekering is in 2023 met 2,7 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek...

Zelf markt eerlijker maken

Zelf markt eerlijker maken

(Vanja Bentum, MoneyView, in VVP 6-2023) De markt van verzekeringen is continu in beweging. Soms worden punten van discussie platgeslagen door het Verbond van...