De toekomst van volmacht is…

Jan Berndsen

(AFM, NVGA en Verbond in katern 'Volmachten vol in bedrijf!' in VVP 1-2021) De toekomst van volmacht is… VVP vroeg het aan het Verbond van Verzekeraars, de NVGA en toezichthouder AFM.

Verbond van Verzekeraars: “Noblesse oblige”

Geeke Feiter, directeur: “De volmachtmarkt is inmiddels geen puber meer, maar een heuse volwassene met rond de vier miljard euro aan volmachtpremie: een kwart van de totale schademarkt. We zien dat, om goed voorbereid te zijn op de toekomst, verdere professionalisering nodig is. Ook de toezichthouders, AFM en DNB, zien dit en hebben daar hun toezicht extra op gericht.

Het Verbond werkt dit jaar, samen met de NVGA, hard aan verdere kwaliteits- en professionaliseringsslagen. Concreet betekent dit dat we onze focus hebben gericht op het verbeteren, feitelijk uniformeren, van data in de volmachtketen. Hiervoor is de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. Met een verbetertraject helpen en stimuleren zij gevolmachtigden en verzekeraars om data te uniformeren. De verwachting is dat dit aan het einde van 2021 nagenoeg klaar is.

We trekken veel op met de NVGA. Zo brengen we ieder jaar een gezamenlijke Marktrapportage Volmachten uit. De jaren dat er over en weer discussie was over juistheid van marktcijfers zijn gelukkig voorbij. We werken ook samen aan een hoger niveau van risicobeheersing. Met het zogenaamde Werkprogramma, de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht, de Leidraad Klantbelang Centraal, Leidraad Sanctiewet en het Spoorboekje Fraudebeheersing is er een flinke slag gemaakt wat betreft de tools voor risicobeheersing van de keten. Bovendien wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een Leidraad ICT die gevolmachtigden nog meer richting geeft voor (onder)uitbesteding van IT; een thema dat meer en meer aandacht krijgt en verdient. Een ander onderwerp waaraan aandacht wordt besteed is PARP. De AFM is hier ook richting gevolmachtigden kritisch op. Daarom wordt in het voorjaar een (online) PARP-workshop georganiseerd. Dit naast de reguliere volmachtbijeenkomsten die in het voor- en najaar worden georganiseerd voor gevolmachtigden en verzekeraars.

Nu de volmachtmarkt volwassen is, spreken we van noblesse oblige: we zijn het aan onze stand verplicht om er wat goeds mee te doen. Daarom werken we samen aan deze belangrijke kwaliteitsslag. Alleen sámen lukt…”

NVGA: “Volwassen distributiekanaal”

Ron Gardenier, voorzitter: “De Rafgelopen jaren is de volmachtmarkt enorm gegroeid en tikt inmiddels de vier miljard aan. De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in rap tempo op, maar de kracht van ons distributiekanaal ligt nog steeds verankerd in de reden waarom de NVGA al 60 jaar bestaat. Het volmachtbedrijf kent een korte afstand tot de klant via de adviseur, en beschikt over de juiste data. Mede daardoor kunnen gevolmachtigden de juiste service verlenen en versnellen zij de verspreiding van producten naar de markt.

Verzekeraars en volmachtbedrijven werken nauw samen om de keten zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Omdat we door de consolidatieslag bij verzekeraars zien dat het volmachtaandeel per verzekeraar enorm groeit en het aanbod verschraalt, investeren wij als vereniging nog steeds in het faciliteren van nieuwe toetreders in het volmachtlandschap.

Het volmachtkanaal is een volwassen distributiekanaal geworden waarin toezicht een steeds grotere invloed is gaan spelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er door de NVGA en de volmachtbedrijven zelf, enorm is geinvesteerd in de kwaliteit van data, processen, bedrijfsvoering, mensen en opleiding. Daarnaast zijn er allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan om efficiënter en constructiever te kunnen werken. Een aantal kleinere partijen zijn een intensieve samenwerking aangegaan met grotere partijen om ook naar de toekomst toe een duurzaam bedrijfsmodel te behouden en te kunnen voldoen aan alle eisen die vanuit de markt, de directe toezichthouder AFM en de indirecte toezichthouder DNB worden gesteld.

Door de steeds toenemende behoefte aan kwalitatief en persoonlijk advies, diversiteit in het palet aan producten, het sterke samenwerkingsverband en de efficiencyvoordelen die de volmachtmarkt weet te behalen, verwachten wij ook in de toekomst een gezonde groei voor ons kanaal.”

AFM: “Zorgvuldige schakel”

Jan Berndsen, hoofd Verzekeren Jen Pensioenen: “De toekomst van volmacht is… het zorgvuldig ontzorgen van verzekeraars, intermediairs en klanten.

Gemeten naar aantallen polissen is het marktaandeel van het volmachtkanaal meer dan 50 procent. Het directe kanaal is goed voor ongeveer 30 procent, het provinciale kanaal voor 20 procent. Lang niet alle klanten zullen zich realiseren dat ze een verzekering van of via een gevolmachtigd agent hebben gekocht. Maar ook in de luwte is zorgvuldigheid essentieel.

Zorgvuldigheid betekent voor de AFM dat de gevolmachtigd agent zorgt dat hij alle productinformatie van de verzekeraar ontvangt, om het intermediair of de consument optimaal bij te kunnen staan. Dat hij regelmatig evalueert of de producten bij de juiste doelgroep terechtkomen, en de verzekeraar informeert als het product niet bij de doelgroep lijkt te passen.

Voor de gevolmachtigd agent als productontwikkelaar - en dat komt frequent voor - betekent dit dat hij verzekeringen ontwikkelt waarbij het klantbelang evenwichtig wordt meegenomen. Dat hij scenarioanalyses uitvoert en onderzoekt of de productinformatie voor de consument begrijpelijk is. Ook bij relatief eenvoudige schadeverzekeringen.

Distribueren en ontwikkelen: het vereist een brede kennis van wet- en regelgeving. Zo is de kennis die de gevolmachtigd agent heeft over de IDD en productontwikkelingsnormen de basis van goede financiële dienstverlening. De gevolmachtigd agent die dit beheerst en in de praktijk brengt, heeft de toekomst. Als zorgvuldige schakel tussen verzekeraar en intermediair, en tussen verzekeraar en klant.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Verbond: zorgvuldig te werk gaan bij aanpakken ‘hardheden’

Wees zorgvuldig bij het aanpakken van hardheden in het stelsel van sociale zekerheid. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in het ‘verkiezingsprogramma’...

AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

AFM publiceert aanwijzing, ook al heeft VACZ belogingsregels aangepast

De AFM gaf op 25 oktober 2022 een aanwijzing aan Verzekeringsadviescentrum Zaanstad (VACZ) wegens overtreding van de Wft. VACZ schoot volgens de AFM tekort in verplichtingen...

VIP Congres ACT NOW!: the aftermovie

VIP Congres ACT NOW!: the aftermovie

Nog even nagenieten van de tweede editie van het VIP Congres? Bekijk dan de sfeerimpressie van deze digitale innovatiedag, georganiseerd door VVP en de Stichting...

Sander Dekker nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Sander Dekker nieuwe voorzitter raad van toezicht AFM

Sander Dekker is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de AFM. Dekker is sinds 1 januari 2023 bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor was...

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

In hele verzekeringssector lagere resultaten in 2022

Uit Het financieel jaarverslag van de gezamenlijke verzekeraars blijkt dat er in de hele verzekeringssector in 2022 sprake was van lagere resultaten. Zo is het resultaat...

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

AFM stelt vast dat veel DC-deelnemers een beperkte premie-inleg hebben

De AFM benadrukt dat de deelnemers met een beperkt pensioen (de zogeheten ‘grijze vlek’) niet uit het oog verloren dienen te worden. "Het risico van...

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

Klantbelang moet centraal blijven staan, ook bij ‘closedbook-portefeuilles’ levensverzekeraars

De dienstverlening en informatieverstrekking aan klanten van een ‘closedbook’-levensverzekering lijken op dit moment adequaat te gebeuren. Ook bij uitbesteding...

Verzekeraars: verhoging kosten toezicht AFM buiten proportie

Verzekeraars: verhoging kosten toezicht AFM buiten proportie

De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend AFM-toezicht op verzekeraars is buitenproportioneel, vindt het Verbond. Voor levens- en pensioenverzekeraars...

Bas Windt in Geschillencommissie Kifid

Bas Windt in Geschillencommissie Kifid

Bas Windt wordt per 1 juli benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Hij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn...