De toekomst zijn wij

VVP 75 jaar

De verleiding is groot om, in het laatste artikel in de reeks vvp 75 jaar, het verleden te laten voor wat het is en een blik in de toekomst te werpen. Maar ja, 75 jaar VVP heeft nu juist laten zien dat niets lastiger is dan de toekomst voorspellen. De toekomst is niet in steen gehouwen; we maken haar zelf.

De gezamenlijke levensverzekeraars lanceerden medio jaren vijftig van de vorige eeuw een leuke reclamecampagne. Advertenties toonden hoe de toekomst er mogelijk uit zag. Daaronder auto’s met een kernreactor onder de motorkap en huizen van plastic. De boodschap: ‘Over de toekomst bestaat geen zekerheid. Tenzij U een afspraak met de toekomst maakt, voor Uw toekomst en die van uw gezin. De afspraak dat er in die toekomst geld beschikbaar zal zijn voor de opleiding van de kinderen, voor de oude dag, geld dat de gezinsinkomsten vervangt als de kostwinner er eens niet meer zou zijn. Dat is de zekerheid, die U voor de toekomst kunt kopen. Reeds nu!’

Als de levensverzekeraar echt in de toekomst hadden kunnen kijken, waren de advertenties waarschijnlijk minder optimistisch geweest… Want met de levensverzekeraars in Nederland is het niet goed afgelopen. Waarbij ze dat voor een niet onbelangrijk deel ook aan zichzelf te wijten hebben. ‘Zekerheid door Levensverzekering’ was het motto van de campagne die in 1956 begon. Maar juist die zekerheid boden levensverzekeraars steeds minder; beleggingsverzekeringen verschoven het risico juist steeds meer naar de klant. De toekomst van wat er nog over is van het levenbedrijf? Wij weten het niet. Maar de les uit het verleden zou toch moeten zijn dat je als levensverzekeraar zekerheid biedt. Dat zou weer de kern van het product moeten zijn.

Archaïsche doem

Dat er toekomst is voor de financieel adviseur, daar twijfelen wij geen moment aan. Uiteraard moet die adviseur dan wel met de tijd meegaan. Maar dat is nooit anders geweest. In februari 1970 vroeg de redactie van VVP om reacties naar aanleiding van een toen net gehouden congres van Adfiz-voorloper NVA over de betekenis van de assurantietussenpersoon.

In de VVP van 20 februari stelde P. van der Veen (firmant Hondius & Zoon in Middelburg, later overgenomen door AMRO Bank)): ‘Rust op dit merkwaardige individualistische beroep in de dienstensector dezelfde archaïsche doem als die op de lantaarnopstekers, de nachtwachten, boeren en winkeliers? In de Jules Verne-achtige maatschappij van de 21ste eeuw, waarin de mens óf eventueel vegeteert in een steriele oververzadigde technocratische samenleving, dan wel dat hij als restverschijnsel verbijsterd in een atoomkrater rondtast, zullen andere economische beginselen prevaleren. Maar de tussenpersoon zal er toch nog zijn, want hij is onmisbaar! Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? In de eerste plaats door zijn toekomstpositie als een puur financieel probleem te zien waarin de begrippen prijs, kosten en efficiency de voornaamste elementen zijn. Hij zal een onuitroeibaar bestaan hebben als de computer zijn bestaansreden steunt.’

Een advieskantoor runnen met de hulp van computers, dat is vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld. En die focus op rendement is eigenlijk alleen maar nog belangrijker geworden.

Lokaal adviescentrum

Hoe ziet de toekomst van de financieel adviseur er uit? Ook hier geldt: wij weten het niet. Volgens onderzoeker Fred de Jong is er een grote behoefte aan financieel regisseurs. Eerder dit jaar schetste hij samen met Alwin Oerlemans (APG) in Het Verzekerings-Archief een mogelijk business model.

Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) zei op het onlangs gehouden VVP-event Communicatie, dat adviseurs zich prima kunnen profileren als lokaal adviescentrum. Zij begeleiden de klant dan bij budgetteren, vermogensvorming en beheer, beheersing van de woonlasten, pensioenopbouw en afdekken van risico’s (de ‘Financiële schijf van 5’). Gelukkig zijn adviseurs wijs genoeg om hun eigen keuzes te maken en daarmee hun eigen toekomst richting te geven.

Nazorg

Ter afsluiting van de artikelenserie ‘VVP 75 jaar’ geven we nog een paar dingen mee. Momenteel woedt er een felle discussie over nazorg. Terecht wierp Jurjen Oosterbaan tijdens het VVP-event Communicatie de vraag op of deze nazorg niet eigenlijk gewoon hoort bij het nieuwe adviseren. Waarmee wij maar willen zeggen dat inzichten veranderen in de loop van de tijd. Heb daar oog voor.

Provisie

Provisie, ze is deels al verboden. Een uitbreiding van het verbod naar schadeverzekeringen is op dit moment onwaarschijnlijk; het tendeert naar actieve provisietransparantie bij deze producten. De Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb), tot 1991 Wet Assurantiebemiddeling (WAB), kende de tussenpersoon recht op provisie toe. Echter, Financiën plaatste al bij de totstandkoming van deze wet vraagtekens bij provisie!

Mr. J. van Beek, Hoofdambtenaar van het ministerie van Financiën, in de VVP van 14 december 1951: Een merkwaardig punt is het feit dat de tussenpersoon, hoewel de door hem verrichte werkzaamheden in feite goeddeels voor de verzekeringnemer zijn verricht, door de verzekeraar voor die werkzaamheden wordt betaald. Zonder in te gaan op de volkomen juiste en logische argumenten die kunnen worden aangevoerd voor het bestaan van de gewoonte dat de verzekeraar de tussenpersoon beloont, moge hier volstaan worden met de constatering dat deze situatie in wezen niet klopt met de verhouding waarin de tussenpersoon tot de verzekeraar en de verzekeringnemer staat en mede bepalend is voor de positie die de tussenpersoon inneemt.’

Dat vinden we anno nu eigenlijk alleen nog maar veel meer. Dus ja, provisie als toekomstbestendig verdienmodel? Wij zouden onze kaarten er niet op zetten. L.E. van Loo (Nederlandse Bond van Assurantie-agenten, voorganger van Adfiz) stelde het eigenlijk ook al goed in de VVP van 23 november 1962: ‘Een goed assurantieman is uit het goede hout gesneden, met belangstelling dus voor zijn vak. Hij zal alles doen om zoveel mogelijk kennis aangaande zijn vak te vergaren, zelfs al zou er in het geheel geen Wet Assurantiebemiddeling bestaan, opdat hij zijn cliënten zoveel mogelijk service kan bieden. Als hij deze instelling heeft, dan zal hij stellig daarvoor ook beloond worden’.

Springlevend

VVP werd opgericht medio 1943 als De Vereenigde Verzekeringspers. Anno 2018 wordt de volle naam allang niet meer gebruikt en is het gewoon VVP. Het ‘Vereenigde’ bestond uit de door de bezetter opgelegde samenvoeging van drie vakbladen vanwege de papierschaarste. Het huidige VVP is springlevend en bestaat uit een magazine, specials, website (www.vvponline.nl), dagelijkse digitale nieuwsbrief, events, Vademecum en Assu Disc. In de kern staat VVP voor vernieuwing in de sector, vakkennis en inspirerende ondernemersvoorbeelden.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Volgende nieuwsbrief van VVP

Volgende nieuwsbrief van VVP

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari 2019. Per 1 januari 2019 gaat VVP zelfstandig verder. Het VVP-team heeft er ongelooflijk veel zin. Ook de komende jaren...

Energie

Energie

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Hoofdredacteur Willem Vreeswijk neemt per 1 januari a.s. vakblad VVP en aanverwante uitgaven over van  uitgeverij Vakbladen.com te Den Haag. Hij gaat VVP zelfstandig...

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder...

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit de VVP van 21 mei 1954: "Met ingang van 1 juli aanstaande zullen alle autopremies door een belangrijk deel van de autoverzekeringsmaatschappijen (in casu de...

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Een ingezonden brief uit de VVP van 21 mei 1954: "Dat men als buitendienstman op alle slakken geen zout kan leggen en maar weer vergeven en vergeten moet, is algemeen...

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

De eerste volledig onafhankelijke financiële dienstverlener in Nederland. Zo omschreef Independer zich bij de lancering in februari 2000. Al spittend in het...

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Het verwijt aan de levensverzekeraars in de woekerpolisaffaire is, dat ze veel te hoge kosten rekenden in hun beleggingsverzekeringen. Wat daar ook van waar is,...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

(Uit VVP 06-2018, door redactie) De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie...