Dure schending zorgplicht

Kifid 2017 (deel logo)

ZORGPLICHT – Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant)verzekeringnemer daarop wijzen. Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon (R. Lindhout handelend onder de naam RL Financieel Advies) dat in dit geval heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade: 132.919,50 euro.

De consument en de tussenpersoon hebben gekozen voor een bindend advies. Maar omdat een bedrag hoger dan 100.000 euro wordt toegewezen, is deze uitspraak op grond van artikel 38.6 onder b van het reglement niet-bindend.

Tegen de uitspraak staat geen hoger beroep open bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.

De Geschillencommissie: “De tussenpersoon heeft in zijn verweren betoogd dat hij de carenzperiode heeft genoemd. Dit heeft de consument betwist en hij heeft erop gewezen heeft dat de tussenpersoon zich ook heeft verweerd met de stelling dat niet van hem kan worden verwacht dat hij alle clausules met zijn cliënten doorloopt. De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon.

“Bij het lezen van de voorwaarden hadden consument en zijn echtgenote er inderdaad kennis van kunnen nemen dat de verzekering een carenzperiode van twee jaren kende. Als dit artikel bij de consument en zijn echtgenote vragen had opgeroepen, dan had het op hun weg gelegen hierover vragen aan de tussenpersoon te stellen. De schade is dus mede het gevolg van feiten en omstandigheden die de consument en de echtgenote betreffen. Een kwart van de schade moet daarom voor rekening van de consument blijven.”

– Uitspraak GC 2021-0131

...

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht tussenpersoon ook in hoger beroep niet bewezen

Schending zorgplicht tussenpersoon ook in hoger beroep niet bewezen

Ook in hoger beroep slaagt een varkensfokker er volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet in te bewijzen dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Op...

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

Publicaties in vakpers verplichten adviseur niet tot overstapadvies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0475) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument in 2011 ervan op de hoogte was dat hij bij de totstandkoming van de beleggingsverzekering...