Durf radicaal te vernieuwen

Incrementele innovatie – vernieuwing die voortbouwt op het bestaande – is ook belangrijk. Maar volgens Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars) en Peter Hartman (Riskfit Innovation) gaat het vooral om radicale en breakthrough innovatie. De maatschappelijke en vooral ook technologische ontwikkelingen vragen van de financiële sector nieuwe oplossingen.

Het gesprek begint hilarisch. Hartman biedt De Boer een cadeau aan. Dit naar aanleiding van De Boers uitspraak ooit: ‘Als Google een verzekeraar wordt, eet ik mijn schoenen op.’ Het cadeau: twee eetbare slippers. Het lijkt erop dat de slippers nog even in de verpakking kunnen blijven, want er zijn nog helemaal geen tekenen dat Google verzekeraar wordt. Sterker, Google is net gestopt met het vergelijken van financiële producten omdat dit niet goed van de grond kwam.

De Boer: “Het is ook niet zo dat als je vandaag iets bedenkt, morgen de euro’s binnen rollen. Dat zie je bij FinTech ook. Maar we moeten de ontwikkelingen natuurlijk toch wel in de gaten blijven houden, want er kan zomaar ineens een ontwrichtend idee tussen zitten. Denk aan de blockchaintechnologie, die het transactieverkeer ingrijpend kan veranderen.”

De zelfrijdende auto is een aansprekend voorbeeld. De Boer en Hartman denken niet dat deze innovatie helemaal het einde betekent van de autoverzekering zoals we die nu kennen. Hartman: “Het diefstalrisico bijvoorbeeld blijft. Wel verandert de aansprakelijkheid. Als jij meer passagier bent dan bestuurder, wie is dan aansprakelijk?”

De Boer: “De passieve veiligheid van auto’s wordt steeds groter, doordat er technologisch steeds meer mogelijk is. De materiële risico’s nemen dus af. Tegelijkertijd nemen de virtuele risico’s toe. Wat daarvan uiteindelijk de impact zal zijn op de portefeuilles van verzekeraars, is moeilijk te voorspellen. Maar natuurlijk zal er een impact zijn. Dat is ook één van de redenen dat we onderzoek doen naar de komst van een directe verzekering.”

Ook omdat er nog een andere trend is, aldus De Boer: “Het gaat steeds meer van bezit naar delen. Een groei

 

end aantal mensen deelt bijvoorbeeld de auto. Er komen ook steeds meer initiatieven die dit faciliteren. Als er minder auto’s verzekerd hoeven te worden, dan heeft dat ook gevolgen voor verzekeraars. Ondertussen brengt het delen weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Zelf vind ik het een interessant moment, juist doordat de ontwikkelingen van delen samenvallen met technologische ontwikkelingen als de zelfrijdende auto.”

Nieuwe koekjes

Hartman vat het treffend samen: “De bestaande koek wordt steeds kleiner, maar er komen wel nieuwe koekjes. Op voorwaarde dat verzekeraars en intermediair goed op de ontwikkelingen inspelen.” En daar is volgens Hartman nog wel wat te winnen. “Het Verbond ontplooit allerlei initiatieven om de markt in beweging te krijgen als het gaat om innovatie. Prima. Maar de spelers in het veld moeten het doen. En dan zie ik dat er nog te weinig wordt geïnvesteerd in vernieuwing.

“Een van de presentaties die ik geef gaat over 3D-printen. Als ik dan vraag: wie praat er al met zijn klanten over dit soort ontwikkelingen, dan gaan er nog niet zo heel veel vingers omhoog. Terwijl we dankzij 3D-printen op een heel andere manier gaan produceren. Een handelsonderneming bijvoorbeeld zou zélf producten kunnen gaan printen in plaats van ze te importeren. Zo’n bedrijf moet er echter wel bewust van worden gemaakt dat hierdoor ook nieuwe risico’s ontstaan, zoals productaansprakelijkheid. Ga als sector dus in gesprek met die ondernemers.”

De financieel adviseur kan hier leidend in zijn, op voorwaarde dat hij écht gesprekspartner van de ondernemer is. “De ondernemer wil weten wat zijn risico’s zijn. De adviseur kan deze als geen ander inzichtelijk maken. Wel denk ik dat de adviseur zich meer moet ontwikkelen tot business consultant, dus met een neus die verder kijkt dan verzekeren alleen.”

Cyberpolis

Hartman vindt dat de sector haar antenne moet verbeteren: “Zodat we sneller in de gaten hebben wat de klant wil. Daar hebben we nu geen apparaat voor en ook niet de juiste mensen. Wat zijn de ontwikkelingen en welke kansen bieden deze? Het valt me op dat vaak eerst de bedreigingen worden genoemd in plaats van de kansen. Mensen kunnen tegenwoordig hun gezondheid steeds beter monitoren. Dan kun je zeggen: dat vergroot het gevaar van anti-selectie. Of je zegt: mensen letten beter op hun gezondheid, dat is positief en voor de verzekering uiteindelijk juist goed.”

Ook het cyberrisico biedt volgens Hartman kansen. “Het moet toch mogelijk zijn om in Nederland zelf een cyberpolis te ontwikkelen. Ook in ons land worden bedrijven en instellingen zich in snel tempo bewuster van de cyberrisico’s die ze lopen. Met name in Amerika zijn er inmiddels cyberverzekeringen, maar we moeten geen Amerikaanse polissen willen vertalen naar Nederland.” De Boer valt Hartman bij: “Amsterdam is een van de belangrijkste internetknooppunten van de wereld. En uitgerekend hier zou je dan geen cyberverzekering kunnen krijgen. Ik vind dat we hierin juist voorop moeten lopen.” Hartman: “We zouden als markt met elkaar rond de tafel moeten gaan zitten. Je hebt elkaar nodig om dit soort risico’s te kunnen tackelen. Helaas zie ik nauwelijks concrete samenwerking ontstaan.”

De Boer meent dat het principe van salvage uitstekend zou kunnen werken bij cyberrisico’s: “Het gaat in dit geval niet alleen om pure verzekeringsdekking; een bedrijf waarvan het systeem is platgelegd heeft nog veel meer behoefte aan bereddering en reconditionering. Daar zou een stichting zoals Salvage voor moeten zijn: bel ons bij cyber-calamiteiten.”

Geen woorden maar daden

Een van de initiatieven van het Verbond om innovatie aan te jagen, is het rapport ‘Oog voor innovatie’ uit 2013. In het rapport schetst TNO maatschappelijke en technologische innovatie waar het verzekeringsbedrijf mee te maken krijgt. Het Verbond presenteert overigens tijdens de ALV in juni een vervolg op dit rapport.

Hartman noemt het belangrijk dat de rapporten en initiatieven (zoals het InsuranceLAB ) bijdragen aan een cultuur die innovatie stimuleert (die nu nog maar mondjesmaat tot stand komt). “Eigenlijk moeten we niet alleen producten, maar ook mensen innoveren. Innovatie moet onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken. In bepaalde functies moeten mensen nadrukkelijk ook worden beoordeeld op hun innoverende vermogen.”

De Boer: “De notie dat we aan innovatie moeten doen, is er altijd geweest. Maar dan ging het om vernieuwingen waarmee je de concurrentie te snel af was. Nu moeten verzekeraars vernieuwen om zich te weer te stellen tegen potentieel ontwrichtende ontwikkelingen.

Als Verbond hebben we veel moeite gedaan om dit besef hoger op de agenda te krijgen. In de ranglijst van onderwerpen die top of mind bij onze leden zijn, is innovatie met stip binnengekomen op 1.” “Als het gaat om investeringen in vernieuwing mag een aantal leden ook best een been bijtrekken. Ondertussen constateren we wel dat verzekeraars steeds meer sessies organiseren in ons nieuwe InsuranceLAB . Er is wel degelijk iets in gang gezet.”

Reputatieherstel

Kansen zijn er volgens De Boer volop. Ook omdat er volgens hem geen sector is die met zoveel partijen in de samenleving contact heeft als de verzekeringsbranche. “Vandaag de dag denken we in eco-systemen. Het verzekeringsbedrijf kom je in vrijwel elk systeem tegen. Wij kunnen dus vrijwel overal bijdragen aan vernieuwing. Ik zou het vreselijk zonde vinden als we dat potentieel niet benutten.”

Hartman denkt dat innovatie ook bijdraagt aan het door de sector nagestreefde herstel van vertrouwen bij de consument. “Er is een directe link tussen innovatie en reputatie. De klant heeft duidelijk meer waardering voor bedrijven die veel aan innovatie doen. Deze bedrijven kunnen ook makkelijker kapitaal en innoverend vermogen aantrekken. Als innoverend bedrijf kun je niet alleen groeien maar ook je naam verbeteren.”

Het is ook wel even wennen, meent De Boer. “Solvency II stelt dat iets één keer in de 200 jaar mis mag gaan. Bij innoveren mogen negen van de tien ideeën mislukken. Dat is net het omgekeerde!”

‘Materiële risico’s nemen af. Tegelijkertijd nemen de virtuele risico’s toe’

Leo de Boer: ‘Richt pendant Stichting Salvage op voor cyber-calamiteiten’

Peter Hartman: ‘Niet alleen producten maar ook mensen innoveren’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

NVGA en Verbond bereiken overeenstemming over VSV

De NVGA en het Verbond van Verzekeraars hebben een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) gepubliceerd. De nieuwe VSV loopt vanaf nu tot januari 2022. Het...

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Vernieuwd stelsel zelfregulering maakt einde aan Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Op 1 juli 2020 treedt een vernieuwd stelsel voor zelfregulering in werking dat zal worden getoetst door de Stichting toetsing verzekeraars. Door het nieuwe stelsel...

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en adviseurs doen te weinig om klimaatschade te voorkomen

Klanten en hun financieel adviseurs kunnen veel meer doen om klimaatschade te voorkomen, meent het Verbond van Verzekeraars. “Het valt ons bij grote weerevents...

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Het Verbond van Verzekeraars juicht toe dat ook pensioenfondsen overgaan op premieregelingen. In het akkoord dat daarover eind vorige week is gesloten, worden echter...

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Beleidsadviseur Daan Schmitz van het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of de deadline van 19 juni voor de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gehaald. Schmitz...

Corona niet van invloed op commitment financiële sector aan klimaatdoelen

Corona niet van invloed op commitment financiële sector aan klimaatdoelen

“Het is in ieders belang om de klimaatdoelen te halen. Daarom blijven wij, ook in deze moeilijke tijden, gecommitteerd aan het klimaatakkoord en spannen wij...

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Verbond publiceert handreiking bij betalingsproblemen

Het Verbond van Verzekeraars en Wijzer in geldzaken hebben een handreiking ontwikkeld om tijdens de coronacrisis klanten met geldproblemen te helpen. Het Verbond...

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

COR daalt in volmachtmarkt onder honderd procent

De  Combined Operating Ratio (COR) in de volmachtmarkt voor schadeverzekeringen is voor het eerst sinds 2015 onder de 100 procent uitgekomen, een daling in...

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Verbond doneert 2,5 miljoen euro aan stichting Zorg na Werk in Coronazorg

Het Verbond van Verzekeraars doneert 2,5 miljoen euro aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook gaat het Verbond een partnership aan met de Stichting. Met...