Duurzaam advies

Zonnepanelen dak via Pixabay

(door Richard Meinders, SVC Groep) Bij het adviseren van de financiering van energiebesparende maatregelen komt het nodige kijken, niet alleen voor de klant, maar ook voor jou als adviseur. Dekt de vergoeding voor een consumptief krediet bijvoorbeeld jouw advieskosten en ben je bereid om hierin eventueel concessies te doen voor een duurzaam advies?

Inmiddels kan het niemand meer zijn ontgaan; we moeten verduurzamen. Dat geldt niet alleen voor ons vervoer, maar ook voor onze eigen woning. Voor veel consumenten zal het niet mogelijk zijn om deze investeringen uit eigen middelen te financieren. In sommige gevallen kan de financiering samenvallen met de aankoop van een nieuwe/andere woning. Ook zien wij het inmiddels gebeuren dat consumenten gaan oversluiten in verband met de lage rente en hierbij gelijk deze investeringen meenemen. Is dit de juiste oplossing? Wellicht wel, maar er zitten ook wat haken en ogen aan. In dit artikel beschrijf ik de aandachtspunten bij het financieren van energiebesparende maatregelen.

Door spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een zonneboiler heeft mijn woning inmiddels een Energielabel A. Naast deze maatregelen hebben wij er de afgelopen jaren voor gekozen om in plaats van op gas op inductie te gaan koken en een slimme thermostaat met dito thermostaatkranen te installeren. Hierdoor worden alleen die ruimtes verwarmd die je daadwerkelijk gebruikt. En en-passant ook gelijk de CV-ketel maar vervangen, omdat deze inmiddels ook al tien jaar oud was. Met al deze maatregelen zijn we nog steeds niet van het gas af, maar is de energierekening gedaald van 225 naar 75,00 euro in de maand. Dit scheelt ons dus netto 150 euro in de maand. Deze maatregelen hebben bij elkaar een investering van ruim 18.000 euro gevraagd, onder aftrek van de BTW-teruggave en subsidie op de zonneboiler betreft het een netto investering van 15.900 euro.

Met een besparing van 150,00 euro per maand is de terugverdientijd acht jaar en tien maanden. Hierbij ga ik ervan uit dat we tegen hetzelfde tarief kunnen blijven terugleveren aan het net en de energiekosten gelijk blijven. Dit is puur op investering versus opbrengst. Het spaargeld op de bank levert momenteel ook (nagenoeg) niets op, dus als je een dergelijke investering uit eigen middelen financiert, kun je op deze manier rekenen. Ga je een lening aan voor een duurzaamheidsinvestering, dan moet je natuurlijk de kosten van de lening meetellen voor het berekenen van de terugverdientermijn.

‘Stem duur financiering zorgvuldig af op levensduur technische maatregelen’

Rol adviseur

Stel ik vraag advies aan een hypotheekadviseur voor het financieren van deze maatregelen. Dan heeft hij in feite twee mogelijkheden: de adviseur voert een integraal advies uit, waarbij hij mijn volledige financiële positie, kennis, ervaring, risicobereidheid en doelstellingen inventariseert. Mijn risico’s beoordeelt en vergelijkende producten analyseert. Vervolgens stelt de adviseur een adviesrapport op en gaat hij voor mij bemiddelen. De ervaring leert dat een dergelijk advies gemiddeld 2.500 euro kost; de adviseur voert een opdracht van specifiek overeengekomen werkzaamheden voor mij uit. De opdracht laat zich omschrijven als: ‘Het uitsluitend onderzoeken van de mogelijkheden om een financiering te verkrijgen om energiebesparende maatregelen door te voeren in uw woning en het bemiddelen van een eventueel krediet.’. Dit is een zogenaamde ‘Opdracht op maat’. De adviseur hoeft in dit geval alleen die informatie in te winnen die relevant is voor de adviesvraag. Een uitgebreide inventarisatie en analyse kan hierbij achterwege blijven. Ik ga ervan uit dat een dergelijk advies circa 750 euro kost.

Naast dat de adviseur heeft vastgesteld welke investering de consument wenst te doen en welke besparing deze maatregelen opleveren, is het raadzaam om te inventariseren wat de economische levensduur van deze maatregelen is en of er nog ruimte zit in de hypothecaire inschrijving bij het Kadaster. Vanuit de Wft is het raadzaam om altijd de kennis en ervaring van de consument te

Nuttige websites

Er zijn enkele websites met zinvolle informatie of woningverduurzaming, kijk hier eens op voor meer

toetsen, omdat hij wel moet kunnen begrijpen welke risico’s verbonden zijn aan deze investering.

Blijkt er geen ruimte aanwezig in de hypothecaire inschrijving, dan moet je je als adviseur afvragen of het verhogen van een hypothecair krediet in het belang van de klant is. De extra kosten die het traject dan met zich meebrengt, verlengen alleen maar de terugverdientermijn van de klant. Een consumptief krediet kan dan uitkomst bieden. Dit heeft wel weer gevolgen voor de adviseur, omdat rechtstreekse beloning op consumptief krediet niet is toegestaan. De advieskosten zullen dus door middel van provisie over het uitstaand saldo moeten worden terugverdiend.

Ik maak een aantal rekenvoorbeelden om een en ander inzichtelijk te maken. In deze rekenvoorbeelden ga ik uit van 250 euro bankkosten. Voor een annuitair hypothecair krediet bij de bank tel ik 2,5 procent rente per jaar, voor een consumptief krediet 4,4 procent.

...

In alle gevallen is de terugverdientermijn verlengd ten opzichte van financieren uit eigen middelen. Bij advies op maat en de mogelijkheid om de bestaande financiering te verhogen, is het nog acceptabel, maar in de andere vormen komt de terugverdientermijn al dicht bij de economische levensduur van enkele onderdelen van de technische installaties. Denk aan de CV-ketel en de zonneboiler.

Keuzes

Belangrijk is ook om in geval van een consumptief krediet financiering altijd te kiezen voor een persoonlijke lening. De lening kent immers een specifiek doel en daarvoor is een persoonlijke lening de enige geschikte oplossing. Bij een hypothecaire lening bestaat de neiging om de looptijd van het duurzaamheidskrediet gelijk te laten lopen met de looptijd van de bestaande hypotheek. Dit kan bij een kortere periode betekenen dat de maandlasten hoger worden dan de energiebesparing. In dat geval moet je wel goed beoordelen of de consument de financiële ruimte heeft om deze hogere lasten op te vangen. Als de looptijd langer is, zullen de maandlasten lager worden, maar dan loop je het risico dat er weer opnieuw moet worden geïnvesteerd, terwijl de huidige investeringen niet zijn afgelost. Het advies is om de duur van de financiering zorgvuldig af te stemmen op de levensduur van de technische maatregelen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schrijf je nu in voor de zesde Dag van het Topadvies

Schrijf je nu in voor de zesde Dag van het Topadvies

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Financiering zonnepanelen op bedrijfsdaken wordt nog makkelijker

Financiering zonnepanelen op bedrijfsdaken wordt nog makkelijker

De NVB heeft twee varianten gepubliceerde op de in 2018 gepubliceerde ‘Modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken’. De twee nieuwe variant-akten...

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

Zesde Dag van het Topadvies: de adviessector als great place to work

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie het adviesvak een welverdiend podium te geven én een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken...

Spotters leveren namen aan van bijna honderd klantgerichte advieskantoren

Spotters leveren namen aan van bijna honderd klantgerichte advieskantoren

De spotters van de Advies Award 2020 hebben bij de jury bijna honderd namen aangeleverd van excellente advieskantoren in Nederland. De spotters hebben de jury voorzien...

Adviseur maakt dienstverlening bij verduurzaming woning nog onvoldoende zichtbaar

Adviseur maakt dienstverlening bij verduurzaming woning nog onvoldoende zichtbaar

Uit grootschalig onderzoek van Advieskeuze.nl onder 3.800 consumenten blijkt dat 42,9 procent van plan is om de woning binnen drie jaar te verduurzamen. Bijna de...

Florius introduceert chatbot voor verduurzamen woning

Florius introduceert chatbot voor verduurzamen woning

Vanaf nu kunnen consumenten in gesprek met Robert, een chatbot van Florius. Deze virtuele assistent geeft de consument inzicht in de mogelijkheden, kosten en mogelijke...

NVM zet in op verduurzamingsadvies

NVM zet in op verduurzamingsadvies

De NVM ontwikkelt de nieuwe dienst verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor klanten, maar ook als extra businessmodel voor de deelnemende makelaars.  De...

Kennis- en ervaringstoets geschrapt bij verhogen hypotheek

Kennis- en ervaringstoets geschrapt bij verhogen hypotheek

De kennis- en ervaringstoets verdwijnt bij het verhogen van een hypotheek. Dit om verduurzaming van de eigen woning te stimuleren. Minister Van Veldhoven dinsdag:...

Centraal Beheer breidt Duurzaam Woongemak uit

Centraal Beheer breidt Duurzaam Woongemak uit

Centraal Beheer breidt de dienst Duurzaam Woongemak uit met woningisolatie. Jaap de Groot, Business Development manager bij Centraal Beheer: "Daarmee bieden we iedereen...

Hoge BREEAM-score voor hoofdkantoor Vivat

Hoge BREEAM-score voor hoofdkantoor Vivat

Het hoofdkantoor van Vivat in Amstelveen heeft een hoge duurzaamheidsscore behaald bij de laatste BREEAM-certificatie. Vivat  behaalde drie sterren op alledrie...