Duurzaam omdat het moet

Ken je vak! Duurzaamheid

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak! VVP 5-2021) Wat betekent duurzaamheid voor uw bedrijf en klanten? Loopt u hierbij voorop? Beweegt u mee als iedereen beweegt of wacht u af tot het echt moet?

Veel van onze eerdere columns gingen over de kansen die de transitie naar een duurzamere samenleving met zich meebrengt voor onze sector. Hoe leidt duurzaamheid bijvoorbeeld tot meer passende en waardevollere adviezen door ook de wensen van de klant op dit vlak mee te nemen? Andere columns gingen over de rol die onze sector in deze transitie kan vervullen. Soms met concrete tips zoals duurzaam schadeherstel, een andere keer was het meer een vergezicht zoals de ‘Verduurzaamde’. Tot slot gingen er diverse columns over waarom het noodzakelijk is, waarom is een duurzamere samenleving nodig? Maar er komt in toenemende mate ook een andere kant aan duurzaamheid, duurzaamheid omdat het moet.

Het is niet anders

Naast dat meer duurzaamheid broodnodig is voor onze planeet, bedoel ik met ‘duurzaamheid omdat het moet’ in dit geval de juridische werkelijkheid. In de afgelopen jaren is er namelijk een omvangrijk pakket aan wetgeving en zelfregulering uitgerold en aangekondigd op het gebied van duurzaamheid. Zo is er bijvoorbeeld voor alle bij het Verbond aangesloten verzekeraars het IMVO-convenant Verzekeringssector, waarin de verzekeraars zich committeren om bij het beleggen negatieve impact op mens, milieu en dier te beperken, te verminderen en waar nodig ongedaan te maken. Wat we hiervan merken? In toenemende mate het verduurzamen van de beleggingen en het proces en een transparantere verantwoording en verslaglegging over het beleggingsbeleid. Bijvoorbeeld in de vorm van ESG-scores (ESG staat voor Environmental, Social en Governance), het engagementproces en het uitsluitingenbeleid.

Productontwikkelaars (waaronder verzekeraars, volmachten en bemiddelaars) dienen straks niet alleen rekening te houden met de geletterdheid van de klant en het klantbelang in financieel opzicht maar ook met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Wat we hiervan gaan merken, zal de toekomst uitwijzen. Maar ik kan me goed voorstellen dat de doelgroepomschrijvingen, brochures, IPIDs en offertes er hierdoor anders gaan uitzien. Wat heeft het product te bieden op het gebied van duurzaamheid en wat is de beoogde doelgroep van het product?

‘Duurzaamheid is ook juridische werkelijkheid’

SFDR en de adviseur

En wordt van adviseurs rondom het adviseren van beleggingsverzekeringen verwacht ook de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant in het advies mee te nemen. Hierdoor zijn de adviesrapporten veranderd. Vanuit de op 10 maart van dit jaar inwerking getreden SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) is op Europees niveau bepaald dat u als adviseur uw cliënt moet informeren over de duurzaamheidsfacetten van het beleggingsproduct. Ook als er binnen dit product geen of nagenoeg geen duurzaamheidsmeerwaarde aanwezig is.

Uiteraard is dit lang niet alles, dat past allemaal niet in deze column en bovendien wil ik het ook graag luchtig houden. Vermeldingswaardig is nog dat ook de toezichthouders volop met duurzaamheid bezig zijn. Zo moeten banken en verzekeraars bijvoorbeeld al langer hun klimaatrisico’s in kaart brengen en richt de AFM zich onder meer op het voorkomen van green washing.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Babs Mammen - van der Zon - SUB | Sustainable Boost 12 november 2021

Kijk... mooi om te lezen! Inderdaad een organisatie met een duurzaam fundament is toekomstbestendig. Dus 'je huis-op-orde' hebben is hierbij van belang. Hoe dit aan te pakken? Check de gratis uitgebreide whitepaper: https://sustainableboost.nl/2021/05/31/duurzame-bedrijfsvoering-een-whitepaper-voor-bedrijven/

Ken je vak! Het recht om te repareren

Ken je vak! Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

De waarde van duurzaam advies

De waarde van duurzaam advies

(Kees Dullemond, INSVER, in VVP-special De Waarde van Advies) We staan aan het begin van de transitie naar meer duurzaamheid in de samenleving en de verzekeringsbranche....

Legio voordelen voor de adviseur

Legio voordelen voor de adviseur

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 3-2024) “Er is geen enkele steekhoudende reden om niet te verduurzamen en bovendien zijn de voordelen voor adviseurs...

Het recht om te repareren

Het recht om te repareren

(Björn Jalving, Turien & Co., in Ken je vak!, VVP 3-2024) Met het recht op reparatie moet het makkelijker en goedkoper worden om elektronische producten...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

Ook in tweede en derde pijler vragen naar duurzaamheidsvoorkeuren

De AFM zou graag zien dat de pensioenadviseur bij klanten altijd informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren inwint. Dit is bij andere beleggingsproducten nu al verplicht,...

De meerwaarde van minder

De meerwaarde van minder

(Paul Burger, AnsvarIdéa/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 2-2024) Bo-rent, SnappCar, Greenwheels, Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het...

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

Verduurzaming bedrijven op lager pitje

De verduurzaming onder Nederlandse bedrijven blijkt, na een versnelling in 2023, te stagneren in 2024. Deze stagnatie wordt bij ondernemers vooral veroorzaakt door...

Financiële dienstverleners in transitietijd (6): Karin Bos

Financiële dienstverleners in transitietijd (6): Karin Bos

Karin Bos, sinds 2022 verantwoordelijk voor Schade & Inkomen bij Achmea, staat centraal in de zesde aflevering van de podcastserie ‘De rol van financiële...