Een opgelegde kans

section1_page68_article53_1.jpg

Durft u de ondernemer te adviseren een aov op basis van passende arbeid af te sluiten en hem bij arbeidsongeschiktheid ook op die manier te laten reïntegreren? Ook met het onderzoeksrapport van de AFM uit 2011 in het achterhoofd? Of adviseert u dan toch maar een polis op basis van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid met een minimum eigen risico, dito uitkeringsdrempel en maximum dekkingspercentage (bij voorkeur zonder inkomenstoetsing)? U twijfelt? Gelukkig is er nog de overheid; die weet vast hoe het moet als het ooit komt tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ga er maar aan staan als adviseur: vastleggen van alle feiten, wensen en behoeften van de ondernemer, dan nog uw eigen kijk op de zaak geven om dit alles gebundeld in een duidelijk verhaal naar uw klant te brengen. Het valt niet mee. En dan is er ook nog die ondernemer met zijn grotendeels negatieve beeldvorming over verzekeraars. Krijg ’m überhaupt maar eens aan de gesprekstafel! Gelukkig gonst het al geruime tijd van de geruchten over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Met deze verplichte voorziening wordt de onrust niet verzekerd te zijn bij een grote groep ondernemers weggenomen. Bovendien hoeven die ondernemers niet via uw gesprekstafel dat lastige advies- en (medisch) aanvraagtraject in voor een private aov. Een andere, kleinere groep ondernemers heeft een heel andere kijk op de zaak en vindt dat de overheid niet voorziet in hun behoefte. Laat dit nu de klanten zijn die u graag verwelkomt; ondernemers die op zoek zijn naar een gedegen advies. Ze staan straks op uw stoep doordat de overheid een voorziening verplicht stelt.

Bij de overheidsvoorziening hebben ondernemers straks twee keuzemogelijkheden: deelnemen of niet deelnemen. Alleen op basis van een afstandsverklaring kan worden afgezien van deelname. De premie van de overheidsvoorziening mag in dat geval in mindering worden gebracht op (het advies van) zijn private aov.

Ook op een ander vlak is zo’n verplichte verzekering zo slecht nog niet. U wordt er zelfs door gesteund. Een aov op basis van passende arbeid sluit immers ineens naadloos aan op de basisvoorziening van de overheid. Varend op uw kennis en ervaring hoeft het uurtarief van uw klant maar een fractie omhoog in verhouding tot zijn verplicht verzekerde collega ondernemer. Bovendien heeft uw klant met een goedgekeurde afstandsverklaring én een zorgvuldig samengestelde aov in zijn hand een beter passende oplossing. Mét behoud van zijn concurrentiepositie.

Doordat de ondernemer weet wat hij van overheidswege krijgt, heeft u mogelijkheden om eenvoudiger invulling te geven aan uw ‘Wft proof’ advies. In begrijpelijke taal heeft u uitgelegd hoe niet-complex een aov is en dat dit product ook best betaalbaar is. Zelfs op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Want die polis sluit u natuurlijk nog altijd het liefst, omdat die zo lekker aansluit op uw risicomijdende advisering. Niet dat u per se risicomijdend adviseert (u kunt uitstekend de verschillen met passende arbeid uitleggen), maar u wilt er goed op blijven staan naar de buitenwereld en onder de controleradar van de AFM blijven.

Gesteund door de eerste ervaringen van arbeidsongeschikte ondernemers met de overheidsvoorziening, wordt het imago van de verzekeraars in perspectief geplaatst. Verzekeraars die door de wet van de grote getallen het aov-tarief kunnen verscherpen en aantonen dat de ondernemer bij hen meer in het middelpunt staat dan bij de overheid. Zeker als het gaat om de reïntegratie van de ondernemer, “want de overheid zal ons verzekeraars toch niet aftroeven?” Als adviseur grijpt u uw kans. Gesteund door de algehele tendens dat het aov-product van kabinet-Asscher I toch ook niet alles is. Schrijft dat impactvolle advies toch net even wat lekkerder weg in uw dossier. Wat een kans!

‘Ondernemers staan straks op uw stoep als de overheid een voorziening verplicht stelt’

Reactie toevoegen

 
Editie
Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

(Dion van der Mooren van MoneyView in VVP 4, 2023) Het heeft even geduurd, maar de nieuwe pensioenwet (Wtp) is eindelijk aangenomen. Een van de gevolgen van deze...

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

Steeds meer geldverstrekkers passen hun producten aan om verduurzaming te vergemakkelijken en te stimuleren, zo blijkt uit het Special Item Hypotheken van MoneyView. Het...

Wij zijn nog lang niet overbodig

Wij zijn nog lang niet overbodig

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 4) Al dertig jaar is MoneyView in de financiële sector de noodzakelijke luis in de pels. MoneyView werd opgericht om...

Terug naar de schoolbank

Terug naar de schoolbank

(Peter Post, MoneyView, in VVP 3, 2023) Actieve provisietransparantie moet van de afdeling advies van de Raad van State terug naar de tekentafel van het kabinet....

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

Annemieke Postema: verplicht AOV-advies

Annemieke Postema: verplicht AOV-advies

Annemieke Postema (AOVdokter.nl) ), die een kennissessie verzorgt tijdens het VVP Event Inkomen op 12 september, pleit voor verplicht advies voor zelfstandigen in...