Een vak apart

section1_page56_article49_1.jpg

Volmacht is een vak apart. Een mooi en complex vak omdat de taken veelzijdig zijn. De gevolmachtigd agent verricht een aantal belangrijke taken, die normaliter door de verzekeraar worden uitgevoerd. De belangrijkste zijn acceptatie, polisopmaak, incasseren van premie, schadebehandeling, administratie en portefeuillebeheer.

De rolverdeling met de volmachtgever is bijzonder omdat de gevolmachtigde voor diens rekening en risico deze taken mag uitvoeren. Hoe dan ook rust er een belangrijke verantwoordelijkheid op de schouders van de gevolmachtigde. De rolverdeling is in de voorgaande jaren nogal vervaagd en we zien nu dat volmachtgevers, ook door invloed van de toezichthouders, terugkrabbelen naar het oorspronkelijke rolmodel. Daarin kun je natuurlijk ook doorslaan. En daar lijkt het soms wel op.

Het volmachtvak wordt steeds meer gedomineerd door compliance waarbij de dialoog min of meer plaats heeft gemaakt voor het invullen van lijstjes, waarmee vaak nauwelijks iets wordt gedaan. Het heet dan ‘in control’ zijn. Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten is geïntroduceerd als instrument voor bedrijfsvoering. Dat kan een heel goed instrument worden met een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de

volmachtgevers en gevolmachtigden als resultaat. Maar dan moeten alle overbodige vragenlijstjes wel verdwijnen en het werkprogramma moet worden verrijkt met specifieke normen, anders mist het zijn doel.

Meer uniformiteit in het volmachtkanaal is een must om in control te komen en de efficiency te verbeteren. Met een beetje goede wil is 80 procent van de taken binnen het volmachtbedrijf te uniformeren. Daarmee wordt een enorme kwaliteitssprong gemaakt en een veel hogere effectiviteit behaald. Om dat te bereiken hebben volmachten ook gerichte opleidingen nodig. En op dit punt valt nog het nodige te doen.

Volmachtverlening is het uitbesteden van taken en daar horen opleidingsprogramma’s bij. Bij verzekeraars zit veel kennis op het gebied van acceptatie, schadebehandeling, portefeuillebeheer en risicomanagement. Het is merkwaardig dat vanuit de volmachtgevers geen structurele opleidingsprogramma’s worden aangeboden. De laatste volmachtgever met een gedegen opleidingsprogramma was AXA met haar Volmacht College.

Als volmachtgevers taken uitbesteden is het normaal dat zij kwaliteitseisen stellen; onderdeel daarvan zijn de vakbekwaamheidseisen. Je zou mogen verwachten dat volmachtgevers in de SWO’s minimale vakbekwaamheidseisen opnemen voor relevante volmachtfuncties, maar dat is niet het geval. Iedere gevolmachtigde stelt afzonderlijk vakbekwaamheidseisen op die tijdens maatschappij audits worden getoetst door iedere volmachtgever afzonderlijk waardoor er willekeur ontstaat. Het is de wereld op zijn kop.

Nu Financiën ervoor kiest de volmachtmodule niet meer in het vakbekwaamheidsbouwwerk terug te plaatsen, werkt de NVGA aan een zelfreguleringstraject. Dat is een mooi initiatief. Er wordt een nieuwe GAopleiding aangeboden, inclusief een programma van permanente educatie en een inschrijving in het SARregister. In dit traject staan de volmachtverzekeraars aan de zijlijn. Het zijn de gevolmachtigden die aan het stuur zitten wat betreft de opleidingen, terwijl de volmachtgevers moeten waken over de juiste deskundigheid van de medewerkers bij de volmachtbedrijven.

Het nieuwe volmachtdiploma is vooral gericht op compliance en procesinrichting. Vooralsnog bestaat de GAopleiding uit de onderdelen: het volmachtbedrijf, toezicht, risicomanagement, de gevolmachtigd agent en de volmachtgever, bedrijfsvoering van het volmachtbedrijf, het inrichten van acceptatieprocessen, het inrichten schadebehandelingsprocessen en fraudebestrijding. Opvallend is het ontbreken van het onderdeel ‘portefeuillemanagement’.

Het GA-diploma is vooral gericht op de feitelijk leider en volmachtbeheerder. Dit terwijl de verzekeringstechnische resultaten in het volmachtkanaal bij veel volmachtverzekeraars onder druk staan. Actuele kennis van het acceptatie- en schadebehandelingsvak en de

‘Structureel opleidings-programma met verplichte onderdelen is meer dan wenselijk’

uitvoering van gedegen portefeuillemanagement spelen een cruciale rol bij het behalen van een positief rendement. Met name over deze onderwerpen is veel kennis aanwezig bij volmachtgevers. Een structureel en jaarlijks terugkerend opleidingsprogramma met verplichte onderdelen is meer dan wenselijk. De oprichting van een Volmacht College met een afvaardiging van NVGA en volmachtgevers zou een mooi initiatief zijn. Zo blijft volmacht een heel mooi vak.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
NVGA verheugd over komst Maas Lloyd op volmachtmarkt

NVGA verheugd over komst Maas Lloyd op volmachtmarkt

De NVGA zegt de komst van Maas Lloyd op de Nederlandse volmachtmarkt toe te juichen. “De verzekeraar heeft in de afgelopen jaren haar vertrouwen in de volmachtmarkt...

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting heeft dan ook twee belangrijke...

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen...

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond hebben hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven. Ook softwareleveranciers...

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het...

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter...

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek...

Lager dan gemiddelde schaderatio

Lager dan gemiddelde schaderatio

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017. Dat blijkt uit de eerste Performancemonitor...

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

NVGA: vergaande consolidatie draagt niet bij aan oplossing onverzekerbaarheid

"Vergaande consolidatie zal ertoe leiden, dat er meer schaarste ontstaat in het aanbieden van afwijkende verzekeringsoplossingen", stelt NVGA-voorzitter Ron Gardenier...

Meer of minder verzekeraars?

Meer of minder verzekeraars?

Consolidatie en schaalvergroting houden de gemoederen meer dan bezig. Positief of negatief voor de klant? Goed voor de toezichthouder? Eigen belang verzekeraars?...