Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Geld (plaatje geldstukken)

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte, maar het WW-recht bleef in alle gevallen doorlopen. Per 1 april 2018 is het onder voorwaarden mogelijk om op verzoek van de werknemer de WW-uitkering te stoppen, waarna ook de looptijd van het WW-recht stopt. In dit artikel bespreken wij de kenmerken van de WW en de oude en de nieuwe situatie.

Als de aanvrager in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt, dan heeft deze recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Als daarnaast in de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar is gewerkt, dan is er langer recht op een WW-uitkering. De eerste tien dienstjaren geven in dat geval recht op een maand WW per dienstjaar. Heeft de aanvrager meer dienstjaren, dan ontvangt hij voor het meerdere een halve maand WW per dienstjaar. Alle jaren aan arbeidsverleden die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven recht geven op een maand WW per dienstjaar.

Als een werknemer een nieuwe baan vindt waarmee hij minder verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen, dan heeft hij de mogelijkheid om zijn WW-uitkering stop te zetten. Het WW-recht blijft echter doorlopen, totdat de totale WW-duur is verstreken of totdat de werknemer wel meer verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen. De situatie vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 is het mogelijk om de WW-uitkering stop te zetten, waarna ook het WW-recht stopt. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • de uitkeringsgerechtigde moet een baan vinden voor maximaal vijf uren minder per week, dan de baan van waaruit hij werkloos is geworden. Had de werknemer voorheen een baan voor 36 uur per week, dan moet hij dus een nieuwe baan vinden voor minimaal 31 uur per week;
  • de uitkeringsgerechtigde werkt of gaat werken in loondienst;
  • de uitkeringsgerechtigde gaat minder verdienen dan 87,5 procent van zijn oude inkomen.

Als een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van deze regeling, dan stopt de WW-uitkering en vervallen ook de WW-plichten (zoals de sollicitatieplicht). De uitkeringsgerechtigde moet wel nog een inkomstenopgave doorzenden aan het UWV. Mocht de uitkeringsgerechtigde binnen zes maanden opnieuw een WWuitkering aanvragen, dan wordt de oude uitkering voortgezet. De duur van de WW-uitkering wordt dan verlengd met het aantal maanden dat de WW-uitkering is stopgezet.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Regeling NOW 2.0 donderdag gepubliceerd

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden vandeze subsidie uit het tweede noodpakket (juni tot en met september)....

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Begrip 'inkomstenverhouding' (IKV) verduidelijkt

Verduidelijking van het begrip ‘inkomstenverhouding’ (IKV) is het doel van de internetconsultatie die minister Koolmees eerder deze week is gestart. De...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

De Dag van het Topadvies, die VVP al vijf keer op rij organiseerde, was op 18 juni het thema van het NPO Radio 1-programma Gaan! met presentator Morad El Oakili. Het...

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers: "Kritisch kijken naar arbeidsvoorwaarden in coronacrisis"

Werkgevers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Dat schrijven...

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Toch geen minimumtarief ZZP'ers

Het kabinet ziet af van een minimumtarief voor ZZP'ers. Ook de zelfstandigenverklaring werkt minister Koolmees hij niet langer uit. De minister in de vijfde voortgangsbrief...

TOGS voor laatste keer uitgebreid

TOGS voor laatste keer uitgebreid

Staatssecretaris Keijzer heeft de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) voor de laatste keer uitgebreid, schrijft zij aan de Tweede Kamer. Keijzer:...

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor...

NN past producten Inkomen Collectief aan

NN past producten Inkomen Collectief aan

Nationale-Nederlanden past haar producten van Inkomen Collectief aan. Als eerste stap zijn per 1 juni de verzekeringen WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en...

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse biedt verzuimrelaties extra ‘coronadiensten’

De Goudse gaat bedrijven helpen die tijdens de coronacrisis worstelen met het inzetbaar houden van hun personeel. Dit vormt een aanvulling op eerdere coronamaatregelen...