Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Geld (plaatje geldstukken)

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte, maar het WW-recht bleef in alle gevallen doorlopen. Per 1 april 2018 is het onder voorwaarden mogelijk om op verzoek van de werknemer de WW-uitkering te stoppen, waarna ook de looptijd van het WW-recht stopt. In dit artikel bespreken wij de kenmerken van de WW en de oude en de nieuwe situatie.

Als de aanvrager in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt, dan heeft deze recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Als daarnaast in de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar is gewerkt, dan is er langer recht op een WW-uitkering. De eerste tien dienstjaren geven in dat geval recht op een maand WW per dienstjaar. Heeft de aanvrager meer dienstjaren, dan ontvangt hij voor het meerdere een halve maand WW per dienstjaar. Alle jaren aan arbeidsverleden die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven recht geven op een maand WW per dienstjaar.

Als een werknemer een nieuwe baan vindt waarmee hij minder verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen, dan heeft hij de mogelijkheid om zijn WW-uitkering stop te zetten. Het WW-recht blijft echter doorlopen, totdat de totale WW-duur is verstreken of totdat de werknemer wel meer verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen. De situatie vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 is het mogelijk om de WW-uitkering stop te zetten, waarna ook het WW-recht stopt. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • de uitkeringsgerechtigde moet een baan vinden voor maximaal vijf uren minder per week, dan de baan van waaruit hij werkloos is geworden. Had de werknemer voorheen een baan voor 36 uur per week, dan moet hij dus een nieuwe baan vinden voor minimaal 31 uur per week;
  • de uitkeringsgerechtigde werkt of gaat werken in loondienst;
  • de uitkeringsgerechtigde gaat minder verdienen dan 87,5 procent van zijn oude inkomen.

Als een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van deze regeling, dan stopt de WW-uitkering en vervallen ook de WW-plichten (zoals de sollicitatieplicht). De uitkeringsgerechtigde moet wel nog een inkomstenopgave doorzenden aan het UWV. Mocht de uitkeringsgerechtigde binnen zes maanden opnieuw een WWuitkering aanvragen, dan wordt de oude uitkering voortgezet. De duur van de WW-uitkering wordt dan verlengd met het aantal maanden dat de WW-uitkering is stopgezet.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Adfiz en Verbond organiseren mini-seminar Verzuim-ontzorgverzekering

Adfiz en Verbond organiseren mini-seminar Verzuim-ontzorgverzekering

Adfiz en het Verbond van Verzekeraars organiseren op woensdagochtend 18 september – voorafgaand aan het Zakelijk Platform van Adfiz – een mini-seminar...

Vanaf 1 januari 2020 nieuwe kleineondernemersregeling van kracht

Vanaf 1 januari 2020 nieuwe kleineondernemersregeling van kracht

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers en organisaties met een omzet tot en met 20.000 euro gebruikmaken van de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR). Hiermee...

Kindgebonden budget in 2020 toch geïndexeerd

Kindgebonden budget in 2020 toch geïndexeerd

Het kindgebonden budget wordt in 2020 toch geïndexeerd. Het niet-indexeren van het kindgebonden budget, in combinatie met de recente macroeconomische verwachting,...

Achterstanden bij herkeuring kosten werkgevers 900 miljoen euro

Achterstanden bij herkeuring kosten werkgevers 900 miljoen euro

Een verklaring voor het verschil in werkgeverslasten tussen de publieke en private markt is volgens Aon dat het UWV kampt met oplopende achterstanden voor het herkeuren...