Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Geld (plaatje geldstukken)

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte, maar het WW-recht bleef in alle gevallen doorlopen. Per 1 april 2018 is het onder voorwaarden mogelijk om op verzoek van de werknemer de WW-uitkering te stoppen, waarna ook de looptijd van het WW-recht stopt. In dit artikel bespreken wij de kenmerken van de WW en de oude en de nieuwe situatie.

Als de aanvrager in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt, dan heeft deze recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Als daarnaast in de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar is gewerkt, dan is er langer recht op een WW-uitkering. De eerste tien dienstjaren geven in dat geval recht op een maand WW per dienstjaar. Heeft de aanvrager meer dienstjaren, dan ontvangt hij voor het meerdere een halve maand WW per dienstjaar. Alle jaren aan arbeidsverleden die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven recht geven op een maand WW per dienstjaar.

Als een werknemer een nieuwe baan vindt waarmee hij minder verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen, dan heeft hij de mogelijkheid om zijn WW-uitkering stop te zetten. Het WW-recht blijft echter doorlopen, totdat de totale WW-duur is verstreken of totdat de werknemer wel meer verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen. De situatie vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 is het mogelijk om de WW-uitkering stop te zetten, waarna ook het WW-recht stopt. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • de uitkeringsgerechtigde moet een baan vinden voor maximaal vijf uren minder per week, dan de baan van waaruit hij werkloos is geworden. Had de werknemer voorheen een baan voor 36 uur per week, dan moet hij dus een nieuwe baan vinden voor minimaal 31 uur per week;
  • de uitkeringsgerechtigde werkt of gaat werken in loondienst;
  • de uitkeringsgerechtigde gaat minder verdienen dan 87,5 procent van zijn oude inkomen.

Als een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van deze regeling, dan stopt de WW-uitkering en vervallen ook de WW-plichten (zoals de sollicitatieplicht). De uitkeringsgerechtigde moet wel nog een inkomstenopgave doorzenden aan het UWV. Mocht de uitkeringsgerechtigde binnen zes maanden opnieuw een WWuitkering aanvragen, dan wordt de oude uitkering voortgezet. De duur van de WW-uitkering wordt dan verlengd met het aantal maanden dat de WW-uitkering is stopgezet.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Geen terugwerkende kracht compensatieregeling

Geen terugwerkende kracht compensatieregeling

Kunnen ondernemers met terugwerkende kracht een beroep doen op de compensatieregeling per 1 januari 2021 voor kleine ondernemers die gedwongen stoppen met hun bedrijf?...

"Nieuwe zelfstandigenwet mist visie en is onuitvoerbaar"

"Nieuwe zelfstandigenwet mist visie en is onuitvoerbaar"

De Stichting van de Arbeid (werkgevers en werknemers) adviseert minister Koolmees om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring...

Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Kabinet schiet AOV-verzekerden met AOW-hiaat niet te hulp

Het kabinet schiet AOV-verzekerden met een AOW-hiaat niet te hulp. Uit maandag gepresenteerd SEO-onderzoek blijkt dat het probleem bestaat, maar zich bij de huidige...

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie ZZP

Kabinet gaat breed gesprek voeren over kwalificatie ZZP

Het kabinet gaat de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, ZZP’ers en betrokken organisaties om het onderscheid helder te maken tussen werknemer...

Duidelijk wijzen op rechten bij Anw-hiaatverzekeringen

Duidelijk wijzen op rechten bij Anw-hiaatverzekeringen

Minister Koolmees roept uitvoerders op "na te gaan of de deelnemers en begunstigden van hun Anw-hiaatverzekeringen kunnen weten en begrijpen hoe lang hun uitkering...

Eindevaluatie fileert Participatiewet

Eindevaluatie fileert Participatiewet

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden,...

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenaeghe heeft een e-zine met als titel 'Future Skills for Financials' ontwikkeld. Het magazine gaat over de ontwikkelingen waar de financiële branche de...

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

"Terecht geen zwangerschapsverlof voor zelfstandigen"

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland....

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

Conceptregeling STAP-budget naar Tweede Kamer

De ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben eerder deze week de conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden...