Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Geld (plaatje geldstukken)

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte, maar het WW-recht bleef in alle gevallen doorlopen. Per 1 april 2018 is het onder voorwaarden mogelijk om op verzoek van de werknemer de WW-uitkering te stoppen, waarna ook de looptijd van het WW-recht stopt. In dit artikel bespreken wij de kenmerken van de WW en de oude en de nieuwe situatie.

Als de aanvrager in de laatste 36 weken minimaal 26 weken heeft gewerkt, dan heeft deze recht op een WW-uitkering voor de duur van drie maanden. Als daarnaast in de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar is gewerkt, dan is er langer recht op een WW-uitkering. De eerste tien dienstjaren geven in dat geval recht op een maand WW per dienstjaar. Heeft de aanvrager meer dienstjaren, dan ontvangt hij voor het meerdere een halve maand WW per dienstjaar. Alle jaren aan arbeidsverleden die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven recht geven op een maand WW per dienstjaar.

Als een werknemer een nieuwe baan vindt waarmee hij minder verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen, dan heeft hij de mogelijkheid om zijn WW-uitkering stop te zetten. Het WW-recht blijft echter doorlopen, totdat de totale WW-duur is verstreken of totdat de werknemer wel meer verdient dan 87,5 procent van zijn oude inkomen. De situatie vanaf 1 april 2018

Vanaf 1 april 2018 is het mogelijk om de WW-uitkering stop te zetten, waarna ook het WW-recht stopt. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • de uitkeringsgerechtigde moet een baan vinden voor maximaal vijf uren minder per week, dan de baan van waaruit hij werkloos is geworden. Had de werknemer voorheen een baan voor 36 uur per week, dan moet hij dus een nieuwe baan vinden voor minimaal 31 uur per week;
  • de uitkeringsgerechtigde werkt of gaat werken in loondienst;
  • de uitkeringsgerechtigde gaat minder verdienen dan 87,5 procent van zijn oude inkomen.

Als een uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van deze regeling, dan stopt de WW-uitkering en vervallen ook de WW-plichten (zoals de sollicitatieplicht). De uitkeringsgerechtigde moet wel nog een inkomstenopgave doorzenden aan het UWV. Mocht de uitkeringsgerechtigde binnen zes maanden opnieuw een WWuitkering aanvragen, dan wordt de oude uitkering voortgezet. De duur van de WW-uitkering wordt dan verlengd met het aantal maanden dat de WW-uitkering is stopgezet.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

Oversluiten naar hogere rente. Toch boeterente!

In deze klacht heeft de consument in 2015 een hypotheek afgesloten die bestaat uit zeven leningdelen. Vijf leningdelen worden tegen 2,5 procent afgesloten en twee...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Wanneer is er sprake van advies?

Wanneer is er sprake van advies?

HYPOTHEKEN – Wanneer kan van een uiting van een aanbieder of financieel advieskantoor gesteld worden dat dit een “advies” is? Dit antwoord is...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...

Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

Kifid ook open voor zakelijke klant met privacyklacht

  PRIVACY – Wist u het? Artikel 60 onder d van het Kifid-reglement breidt de definitie van het begrip consument uit tot de natuurlijke persoon met een...