Eindleeftijd 65 jaar is eindleeftijd 65 jaar

Kifid (logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN INKOMEN

Het staat een verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen hij wel en waartegen hij geen dekking wenst te verlenen, aldus de Geschillencommissie. In dit geval heeft de verzekeraar (NN Schade) in de polis de eindleeftijd bepaald op 65 jaar. Aan de hand daarvan heeft hij zijn risico bepaald bij het aangaan van de verzekering en is de premie vastgesteld.

De klacht ging over een collectieve WIA arbeidsongeschiktheidspensioen verzekering (AOP-Plus Polis Collectief WAO-Volgend). In de voorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat de uitkering eindigt op de eerste dag van de maand waarop verzekerde de einddatum bereikt. De vraag die dus beantwoord moest worden, was of de consument, in afwijking van de bepaling in de voorwaarden, terecht van de verzekeraar uitkering kon vorderen gedurende de twaalf maanden tussen het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend, in lijn met haar eerdere uitspraken, zie GC 2015-208 en 2015-335. De commissie: “Het is niet gebleken dat Verzekeraar zich publiekelijk of persoonlijk in die zin heeft geuit dat Consument daaraan enige aanspraak op aanvullende uitkering zou kunnen ontlenen. Verzekeraar heeft juist in elk jaaroverzicht uitdrukkelijk en in heldere bewoordingen gewezen op het einde van de looptijd van de uitkering aan Consument en gewaarschuwd voor de gevolgen in samenhang met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Consument heeft naar aanleiding van de jaaroverzichten met de aankondiging van de eindtijd nooit geklaagd.”

Op zich een duidelijk verhaal. Maar de laatste zin verwondert: want zou het werkelijk verschil hebben gemaakt als de verzekerde wél had geklaagd? De consument raakte per 17 maart 2001 arbeidsongeschikt. NN kende hem een uitkering toe over de periode 17 maart 2002 tot en met 31 augustus 2017, toen de consument 65 werd. De uitkering beliep 46.931,80 euro bruto, en substantieel bedrag.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Kifid: Klaverblad moet schade aanrechtblad toch vergoeden

Een consument claimt bij verzekeraar Klaverblad schade aan het aanrechtblad op zijn woonhuisverzekering. Klaverblad wijst de claim af omdat de oorzaak van de schade...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze...

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat De Hypotheker 750 euro advieskosten terugbetalen aan de klant. De Commissie "volgt Consument in zijn...