Eindleeftijd 65 jaar is eindleeftijd 65 jaar

Kifid (logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN INKOMEN

Het staat een verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen hij wel en waartegen hij geen dekking wenst te verlenen, aldus de Geschillencommissie. In dit geval heeft de verzekeraar (NN Schade) in de polis de eindleeftijd bepaald op 65 jaar. Aan de hand daarvan heeft hij zijn risico bepaald bij het aangaan van de verzekering en is de premie vastgesteld.

De klacht ging over een collectieve WIA arbeidsongeschiktheidspensioen verzekering (AOP-Plus Polis Collectief WAO-Volgend). In de voorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat de uitkering eindigt op de eerste dag van de maand waarop verzekerde de einddatum bereikt. De vraag die dus beantwoord moest worden, was of de consument, in afwijking van de bepaling in de voorwaarden, terecht van de verzekeraar uitkering kon vorderen gedurende de twaalf maanden tussen het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend, in lijn met haar eerdere uitspraken, zie GC 2015-208 en 2015-335. De commissie: “Het is niet gebleken dat Verzekeraar zich publiekelijk of persoonlijk in die zin heeft geuit dat Consument daaraan enige aanspraak op aanvullende uitkering zou kunnen ontlenen. Verzekeraar heeft juist in elk jaaroverzicht uitdrukkelijk en in heldere bewoordingen gewezen op het einde van de looptijd van de uitkering aan Consument en gewaarschuwd voor de gevolgen in samenhang met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Consument heeft naar aanleiding van de jaaroverzichten met de aankondiging van de eindtijd nooit geklaagd.”

Op zich een duidelijk verhaal. Maar de laatste zin verwondert: want zou het werkelijk verschil hebben gemaakt als de verzekerde wél had geklaagd? De consument raakte per 17 maart 2001 arbeidsongeschikt. NN kende hem een uitkering toe over de periode 17 maart 2002 tot en met 31 augustus 2017, toen de consument 65 werd. De uitkering beliep 46.931,80 euro bruto, en substantieel bedrag.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

Commissie van Beroep Kifid: beperkte nazorgplicht adviseur

De nazorgplicht van een adviseur bij een consumptief krediet is beperkt, zo bevestigt ook de  Commissie van Beroep van Kifid in uitspraak 2019-033. Financieel...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Wijs op driemaandentermijn

Wijs op driemaandentermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN TERMIJN – Nog even een ander aspect van de elders op deze pagina besproken Uitspraak GC 2019-206. De adviseur beriep zich vergeefs...

Slapen bij vriend geen overnachting

Slapen bij vriend geen overnachting

Een slaapplaats bespreken bij een vriend is volgens Kifid niet hetzelfde als een overnachting. De Geschillencommissie vindt dat de reisverzekeraar de claim terecht...

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Een financieel adviseur moet van Kifid een consument 12.333,87 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument en haar voormalige echtgenoot hadden...

Voor wat hoort wat...

Voor wat hoort wat...

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling...

Setje...

Setje...

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van...