Eindleeftijd 65 jaar is eindleeftijd 65 jaar

Kifid (logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN INKOMEN

Het staat een verzekeraar vrij om de grenzen te bepalen van de risico’s waartegen hij wel en waartegen hij geen dekking wenst te verlenen, aldus de Geschillencommissie. In dit geval heeft de verzekeraar (NN Schade) in de polis de eindleeftijd bepaald op 65 jaar. Aan de hand daarvan heeft hij zijn risico bepaald bij het aangaan van de verzekering en is de premie vastgesteld.

De klacht ging over een collectieve WIA arbeidsongeschiktheidspensioen verzekering (AOP-Plus Polis Collectief WAO-Volgend). In de voorwaarden is uitdrukkelijk bepaald dat de uitkering eindigt op de eerste dag van de maand waarop verzekerde de einddatum bereikt. De vraag die dus beantwoord moest worden, was of de consument, in afwijking van de bepaling in de voorwaarden, terecht van de verzekeraar uitkering kon vorderen gedurende de twaalf maanden tussen het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

De Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend, in lijn met haar eerdere uitspraken, zie GC 2015-208 en 2015-335. De commissie: “Het is niet gebleken dat Verzekeraar zich publiekelijk of persoonlijk in die zin heeft geuit dat Consument daaraan enige aanspraak op aanvullende uitkering zou kunnen ontlenen. Verzekeraar heeft juist in elk jaaroverzicht uitdrukkelijk en in heldere bewoordingen gewezen op het einde van de looptijd van de uitkering aan Consument en gewaarschuwd voor de gevolgen in samenhang met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Consument heeft naar aanleiding van de jaaroverzichten met de aankondiging van de eindtijd nooit geklaagd.”

Op zich een duidelijk verhaal. Maar de laatste zin verwondert: want zou het werkelijk verschil hebben gemaakt als de verzekerde wél had geklaagd? De consument raakte per 17 maart 2001 arbeidsongeschikt. NN kende hem een uitkering toe over de periode 17 maart 2002 tot en met 31 augustus 2017, toen de consument 65 werd. De uitkering beliep 46.931,80 euro bruto, en substantieel bedrag.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

Adviseur moet helft advieskosten terugstorten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) laat De Hypotheker de helft van de advieskosten terugbetalen aan de klant wegens schending van de...

Schending advieszorgplicht kost SNS Bank 22 mille

Schending advieszorgplicht kost SNS Bank 22 mille

Schending van zijn zorgplicht als adviseur kost SNS Bank 22.312,33 euro. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) stelt in Uitspraak 2019-376...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

Mkb'er kan met klacht over alternatieve financiering terecht bij Kifid

Mkb'er kan met klacht over alternatieve financiering terecht bij Kifid

Kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers kunnen vanaf 1 juli ook met klachten over alternatieve financieringen terecht bij Kifid. Ondernemers met klachten over...

Consumenten vertrouwden terecht op offerte bij beleggingsverzekering

Consumenten vertrouwden terecht op offerte bij beleggingsverzekering

Doordat de verzekeraar meer kosten in rekening heeft gebracht dan de consumenten uit de offerte mochten begrijpen, is de verzekeraar toerekenbaar tekort geschoten,...

Dood in de WC-pot voor klacht

Dood in de WC-pot voor klacht

Aegon hoeft de schade niet te vergoeden die ontstond nadat de klager tijdens de vakantie van zijn buren ongevraagd hun WC doortrok. De spoelbak bleef lopen, waardoor...