En hoe nu verder...

Dirk Kooiman

(door Dirk Kooiman, financieel adviseur) Wij, de onafhankelijke adviseurs, zullen alert moeten blijven om het grote publiek aan ons te binden. Met websites voor collectieve onlinemarketing en het platform voor overleg tussen onafhankelijke adviseurs wil ik graag een steentje bijdragen om samen aan te de slag te gaan.

Hoet gaat mij om de onafhankelijk adviseur in verzekeringen, hypotheken, bancaire diensten en overige financiële zaken, waarvan het kantoor in de vestigingsplaats of directe omgeving actief is. De medewerkers van het advieskantoor spreken de taal van de regio. Adviseurs c.q. advieskantoren met een lokaal of regionaal werkgebied vormen samen in Nederland een beroepsgroep. Die groep wil ik graag profileren en dan zodanig, dat de identiteit van het kantoor niet verloren gaat.

Het herkenbaar maken van deze advieskantoren is een leuke uitdaging. Immers, de klemtoon komt te liggen op het lokaal/regionaal georiënteerde advieskantoor en dat geeft een nieuwe, nauwere dimensie aan ‘onafhankelijke adviseur’. De afbakening ‘lokaal/regionaal’ maakt het overzichtelijker om landelijke herkenbaarheid van de onafhankelijke adviseur vorm te geven.

‘Start nú een doorlopende campagne in klantcontact’

Ik ben één van die lokale adviseurs. In de afgelopen jaren heb ik gesleuteld aan bouwstenen om onze dienstverlening af te stemmen op veranderingen om ons heen. De VVP rubriek ‘De Adviescampagne’ is voor mij de aftrap om bouwstenen te presenteren aan collega’s en andere branchegenoten. De komende jaren kan ik dagelijks met mijn uitdaging aan de slag. Dus voor mij, maar ook voor alle collega’s, elke dag weer die vraag… en hoe nu verder…?

Stap voor stap

Naast de drukte van het dagelijkse werk kan een advieskantoor aan de slag met drie taken om de eigen uitstraling en het klantcontact te versterken. Ik noem de volgende taken ter overweging:

– Onlinemarketing (landelijke uitstraling, toegespitst op het kantoor)

– Maatschappelijke relevantie (lokale/regionale uitstraling)

– Versterken van klantcontact (klantgebonden uitstraling)

Deze taken hebben raakvlakken met veranderingen waarmee advieskantoren geconfronteerd worden. Adviseurs kunnen in hun eigen tempo kennis nemen van de taken en vervolgens stap voor stap onderdelen aan het dagelijks advieswerk toevoegen. Door te volharden bij implementatie van (deel)taken past het advieskantoor zich aan op de verwachtingen van de moderne consument.

De taken dragen bij aan toekomstvisie en om dit uit te leggen zijn onlangs twee websites gelanceerd. Met elke site wordt onlinemarketing bedreven met het doel om bezoekers naar de advieskantoren te dirigeren. En via de sites hebben adviseurs toegang tot een platform waar ideeën kunnen worden uitgewisseld. Over de taken het volgende.

Onlinemarketing – Advieskantoren kunnen aan de slag met twee sites, namelijk www.hypotheekvergelijker.nl en www.enhoenuverder.nl. De sites nodigen bezoekers uit om in hun woongebied digitaal in contact te komen met een advieskantoor. Uiteraard bieden de sites ook informatie. De ‘hypotheekvergelijker’ over het product en ‘enhoenuverder’ over gebeurtenissen in een mensenleven. De sites, de informatie en de technische vormgeving geven gezamenlijk inhoud aan vindbaarheid van advieskantoren. Kantoren kunnen zich via de sites en ‘inloggen voor de adviseurs’ aanmelden voor vermelding op de kaart van Nederland, die prominent op de sites is afgebeeld.

Maatschappelijk relevant – Consumenten verwachten dat (financiële) dienstverleners een actieve rol spelen in het oplossen van sociaalmaatschappelijke kwesties. Men doet graag zaken met de adviseur die een frisse kijk heeft op de samenleving en zich daarvoor inzet. Regelmatig lees ik in de vakpers dat wij niet stilzitten, maar wij stralen dit als beroepsgroep niet uit. Om onze beroepsgroep landelijk te profileren noem ik twee maatschappelijke vraagstukken waarmee wij aan de slag kunnen, zonder in te leveren op de identiteit van het kantoor:

– Financiele weerbaarheid. Als geen ander zijn wij als adviseur in staat om af en toe in het werkgebied een project(je) aan te pakken. Gemeenten zoeken hun weg in armoedebestrijding en basisscholen kunnen aan de slag in De Week van het Geld. Dit zijn handvatten waarmee adviseurs in het eigen werkgebied aan de slag kunnen.

– Milieubewustzijn. Het is de vraag in welke mate het advieskantoor en de medewerkers zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu. Welke rol kan een kantoor in het werkgebied ontplooien? Hoe wordt nagedacht over een bijdrage aan een mooie toekomst? Een advieskantoor spreekt zich uit over relatief kleine gedragingen en vragen, zoals fiets of auto, papier of e-mail, zonnepanelen of gaskachels en veel bestrating of meer groen. Onze beroepsgroep kan wellicht nadenken over een eigen keurmerk.

Versterken van klantcontact – Ik gun elke Nederlander een financiële waarnemer. Iemand uit de familie of vriendenkring die als vertrouwenspersoon financiële zaken op kan pakken als ‘de ander’ er (tijdelijk) niet toe in staat is. Wij, onafhankelijk adviseurs, kunnen onze klanten aanbieden die financiële waarneming te coordineren. In overleg met het advieskantoor wordt de waarnemer benoemd en geregistreerd in het klantdossier. Wij hebben er ook baat bij dat de klant een waarnemer heeft en dat die persoon bij ons bekend is. Na registratie kunnen wij met de waarnemer informatie uitwisselen, zonder dat wij de privacy van de klant schaden.

Onafhankelijke adviseurs kunnen de komende tijd het begrip, de mogelijkheden en de coördinatie van ‘financiële waarneming’ uitwerken. Er liggen hier vele kansen! Aanvullende informatie is te vinden op de sites (onlinemarketing) via ‘inloggen voor adviseurs’ onder www.financielemantelzorg.nl.

Hoe nu verder?

Wij, de onafhankelijke adviseurs, zullen alert moeten blijven om het grote publiek aan ons te binden. Met websites voor collectieve onlinemarketing en het platform voor overleg tussen onafhankelijke adviseurs wil ik graag een steentje bijdragen om samen aan te de slag te gaan. Het is een mooie taak om het netwerk van onafhankelijke lokale/regionale financiële dienstverleners uitbundig glans te geven.

 

De maatschappelijke betekenis van de onafhankelijke adviseur is enorm en toch is het imago nog altijd niet heel erg goed. Het intermediair is anno 2019 echter een professioneel, deskundig en goed opgeleid baken voor consumenten en bedrijven. Sterker nog, als iedere Nederlander een persoonlijk financieel dienstverlener naast zich zou hebben staan, zou de wereld er een stuk beter uitzien. De adviseur kent zijn klanten echt, weet wie ze zijn, kent hun wensen en valkuilen, helpt ze bij calamiteiten, behoedt ze voor (financiële) misstappen en helpt ze hun zakelijke en persoonlijke dromen waar te maken. De dienstverlening van de adviseur begint pas echt waar die van directe aanbieders eindigt. Daarom verdient het adviesvak meer erkenning en vandaar dat VVP in 2019 de sector vraagt een campagne te bedenken die recht doet aan het werk van de adviseur.

Gedurende dit jaar verzoeken wij een aantal verzekeraars én adviseurs een adviescampagne te bedenken. De uitgewerkte ideeën (inclusief budgetvoorstellen en te verwachten rendement) publiceren we in VVP en tevens zullen we online aandacht vragen voor de Adviescampagne. Uw ideeën kunt u inzenden naar redactie@vvponline.nl.

De jury, bestaande uit Enno Wiertsema (directeur Adfiz), Kalo Bagijn (mede-oprichter Brand New Day, merkenbouwer en reclamestrateeg Bert Rorije en Ewald Bary (commercieel directeur Lindenhaeghe), zal de inzendingen beoordelen en het beste idee kiezen. Tijdens het VVP Communicatie-Event van 27 november 2019 zal de jury het beste idee bekend maken.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Meer transparantie over provisie biedt kansen

Meer transparantie over provisie biedt kansen

(Dirk Kooiman, Kooiman-Advies, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) In 2009 startte ik in mijn klantenkring met aanvullingen op onze dienstverlening en introduceerde...

Financiële Mantelzorg, provisietransparantie en ESG

Financiële Mantelzorg, provisietransparantie en ESG

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In 2009 startte ik in mijn klantenkring met aanvullingen op onze dienstverlening en introduceerde het service-abonnement...

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

De financieel adviseur ook als raadsman over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) In toenemende mate lees ik in de vakpers dat financieel adviseurs een breed beeld moeten vergaren over onder meer het verduurzamen...

Bij de LES blijven

Bij de LES blijven

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman-Advies) Ik kan alle advieskantoren van harte aanbevelen om de duurzame ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Het raakt iedereen...

Meten is weten

Meten is weten

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman Advies) De klimaattop in Dubai (december 2023) inspireert mij om een paar tools en klimaatmeetinstrumenten onder de aandacht te...

Noodoproep over verduurzamen

Noodoproep over verduurzamen

(Blog door Dirk Kooiman, Kooiman Advies) Eerlijk gezegd ben ik er bang voor dat het implementeren van duurzaamheid bij advieskantoren veel te weinig aandacht krijgt....

Kooiman maakt duurzaamheid hypotheekinstellingen inzichtelijk

Kooiman maakt duurzaamheid hypotheekinstellingen inzichtelijk

Welke duurzaamheidsinitiatieven en -inspanningen zijn er in de adviessector? Op de website www.hypotheekvergelijker.nl van Dirk Kooiman van Kooiman Advies kunnen...

Duurzaamheid en financiële wereld gaan prima samen

Duurzaamheid en financiële wereld gaan prima samen

(Uit VVP-special Duurzaam Adviseren) "Duurzaamheid is voor mij dermate belangrijk dat ik, ondanks mijn leeftijd, nog niet gestopt ben met werken. Sterker nog;...

VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...