Energiebesparing in advies meenemen

Energie en huis

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige manier. Bijvoorbeeld als na de verbouwing de besparing op de energierekening hoger uitvalt dan het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing van de lening.

Normaal gesproken mag tot maximaal 100 procent van de woningwaarde worden gefinancierd. Indien er energiebesparende maatregelen worden getroffen mag dit, onder voorwaarden, worden verhoogd tot 106 procent van de woningwaarde. Dit betreft dus een verruiming van Loan-to-Value (LTV). Maar wat zijn de voorwaarden voor deze financiering? Allereerst moet het gaan om erkende energiebesparende voorzieningen. De lijst is limitatief en vastgesteld bij wet. Het betreft onder meer het plaatsen van een HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, muur-, dak- en vloerisolatie en HR++-beglazing.

Er is een maximumbedrag vastgesteld van 9000 euro. Dit bedrag mag buiten beschouwing blijven bij het berekenen van de financieringslast in geval van energiebesparende maatregelen bij verbouwing van een woning of bij aankoop van een woning met een EPC waarde van maximaal 0,6 of een energielabel A++. Dit betreft een verruiming van Loan-to-income (LTI). Als het de aankoop van een energieneutrale woning betreft, dan mag een bedrag van 25000 euro buiten beschouwing worden gelaten. De achterliggende gedachte is, dat de lastenverzwaring door een hogere lening wordt gecompenseerd door een lagere energierekening. De nettolasten voor de klant worden hierdoor niet hoger.

Totale financieringslast

De totale financieringslast zónder energiebesparende maatregelen mag nog steeds niet hoger zijn dan 100 procent van de woningwaarde. De financieringslast mét energiebesparende maatregelen mag maximaal 106 procent van de woningwaarde bedragen. Hierbij mag er rekening gehouden worden met de waarde van de woning na verbouwing. Bij de taxatie van de woning is het belangrijk dat de taxateur rekening houdt met de plannen van de klant om de woning te verduurzamen. Het NWWI heeft een bijlage bij het taxatierapport ontwikkeld waarin alle energiebesparende maatregelen kunnen worden opgenomen.

Bouwdepot

Om er zeker van te zijn dat de gelden die voor de energiebesparende maatregelen zijn gereserveerd ook daadwerkelijk hiervoor worden gebruikt, moet de geldverstrekker een EBV-bouwdepot aanhouden. Hiervoor moet er door de klant een kostenspecificatie worden aangeleverd. Tot voor kort moest dit een gespecificeerde offerte van een installateur of aannemer zijn. Omdat dat in de praktijk niet werkbaar bleek, mag er nu door de klant een globale kostenraming worden gedaan. Hierin moeten de voorgenomen maatregelen worden vermeld én de kosten per maatregel. Als een klant wel weet dat hij de woning wil verduurzamen, maar nog niet precies op welke manier, dan kan het Energiebespaarbudget bij veel geldverstrekkers een oplossing zijn.

Kansen voor adviseurs

Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 80 procent van de consumenten verwacht dat de adviseur het voortouw neemt bij het informeren over de mogelijkheden van EBV. In de praktijk blijkt dat dit in nog geen 20 procent van de gesprekken aan de orde komt. Hier liggen dus veel kansen voor hypotheekadviseurs!

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Betalingsachterstanden hypotheek

Betalingsachterstanden hypotheek

(Door Lindenhaeghe) Het coronavirus zet onze wereld danig op zijn kop. De overheid heeft allerlei maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen....

Voertuigbeveiliging bij keyless entry

Voertuigbeveiliging bij keyless entry

(Door Lindenhaeghe) Het aantal technische snufjes in auto’s neemt toe. Zo kan een auto tegenwoordig worden geopend en gestart zonder gebruik te maken van...

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

VVP Dag van het Topadvies thema ochtenduitzending NPO Radio 1

De Dag van het Topadvies, die VVP al vijf keer op rij organiseerde, was op 18 juni het thema van het NPO Radio 1-programma Gaan! met presentator Morad El Oakili. Het...

"Onze samenleving verdient een financieel adviseur"

"Onze samenleving verdient een financieel adviseur"

"Banken en overheid hebben zich teruggetrokken en grootbedrijven maken vooral veel  ‘efficiencyslagen’. Veel consumenten zijn de afstandelijkheid...

Invoering compensatie transitievergoeding

Invoering compensatie transitievergoeding

Per 1 april 2020 was het dan eindelijk zover: vanaf die datum ontvangen werkgevers een compensatie voor de betaalde transitievergoeding als zij een werknemer hebben...

Clni 2012

Clni 2012

Het CLNI 2012-verdrag beperkt de aansprakelijkheid voor schepen op binnenwateren. Voor een slachtoffer kan dit bijzonder nadelig uitpakken. Na een forse aanvaringsschade...

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

Zesde Dag van het Topadvies op 7 oktober in DUS (De Utrechtse Stadsvrijheid)

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Maak van je advieskantoor een klant-energieke organisatie

Hoe breng je een organisatie helemaal met elkaar in verbinding en hoe kun je klant-energie door je organisatie laten stromen. Klant-energie is de feedback van klanten...

How to be future proof als advieskantoor

How to be future proof als advieskantoor

Niet met prijs, niet met producten, niet met kennis, maar met een klantgerichte dienstverlening maak je het echte onderscheid als onafhankelijk advieskantoor....

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

Maak kennis met het advieskantoor anno 2025

De digitale revolutie heeft op alle sectoren in de maatschappij een enorme invloed, maar naast de technologische veranderingen verandert ook het gedrag...