Energiebesparing in advies meenemen

Energie en huis

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige manier. Bijvoorbeeld als na de verbouwing de besparing op de energierekening hoger uitvalt dan het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing van de lening.

Normaal gesproken mag tot maximaal 100 procent van de woningwaarde worden gefinancierd. Indien er energiebesparende maatregelen worden getroffen mag dit, onder voorwaarden, worden verhoogd tot 106 procent van de woningwaarde. Dit betreft dus een verruiming van Loan-to-Value (LTV). Maar wat zijn de voorwaarden voor deze financiering? Allereerst moet het gaan om erkende energiebesparende voorzieningen. De lijst is limitatief en vastgesteld bij wet. Het betreft onder meer het plaatsen van een HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, muur-, dak- en vloerisolatie en HR++-beglazing.

Er is een maximumbedrag vastgesteld van 9000 euro. Dit bedrag mag buiten beschouwing blijven bij het berekenen van de financieringslast in geval van energiebesparende maatregelen bij verbouwing van een woning of bij aankoop van een woning met een EPC waarde van maximaal 0,6 of een energielabel A++. Dit betreft een verruiming van Loan-to-income (LTI). Als het de aankoop van een energieneutrale woning betreft, dan mag een bedrag van 25000 euro buiten beschouwing worden gelaten. De achterliggende gedachte is, dat de lastenverzwaring door een hogere lening wordt gecompenseerd door een lagere energierekening. De nettolasten voor de klant worden hierdoor niet hoger.

Totale financieringslast

De totale financieringslast zónder energiebesparende maatregelen mag nog steeds niet hoger zijn dan 100 procent van de woningwaarde. De financieringslast mét energiebesparende maatregelen mag maximaal 106 procent van de woningwaarde bedragen. Hierbij mag er rekening gehouden worden met de waarde van de woning na verbouwing. Bij de taxatie van de woning is het belangrijk dat de taxateur rekening houdt met de plannen van de klant om de woning te verduurzamen. Het NWWI heeft een bijlage bij het taxatierapport ontwikkeld waarin alle energiebesparende maatregelen kunnen worden opgenomen.

Bouwdepot

Om er zeker van te zijn dat de gelden die voor de energiebesparende maatregelen zijn gereserveerd ook daadwerkelijk hiervoor worden gebruikt, moet de geldverstrekker een EBV-bouwdepot aanhouden. Hiervoor moet er door de klant een kostenspecificatie worden aangeleverd. Tot voor kort moest dit een gespecificeerde offerte van een installateur of aannemer zijn. Omdat dat in de praktijk niet werkbaar bleek, mag er nu door de klant een globale kostenraming worden gedaan. Hierin moeten de voorgenomen maatregelen worden vermeld én de kosten per maatregel. Als een klant wel weet dat hij de woning wil verduurzamen, maar nog niet precies op welke manier, dan kan het Energiebespaarbudget bij veel geldverstrekkers een oplossing zijn.

Kansen voor adviseurs

Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 80 procent van de consumenten verwacht dat de adviseur het voortouw neemt bij het informeren over de mogelijkheden van EBV. In de praktijk blijkt dat dit in nog geen 20 procent van de gesprekken aan de orde komt. Hier liggen dus veel kansen voor hypotheekadviseurs!

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...

Je bent een rund als je met een lening stunt

Je bent een rund als je met een lening stunt

(door Esther Vuijsters, Lindenhaeghe) De periode rond de jaarwisseling is traditioneel de tijd van de Belangrijke Boodschappen. En dan bedoel ik niet de boodschappen...

Stilstaan bij de verzekerde som

Stilstaan bij de verzekerde som

  Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij...

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten? Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari...

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Bary: sector heeft behoefte aan nieuwe bouwlaag

Ingegeven door wet- en regelgeving, de dood van het leven-bedrijf en het verbod op provisie is financieel advies eenheidsworst geworden. Via internet is alles bereikbaar...