Energiebesparing in advies meenemen

Energie en huis

Voor de financiering van energiebesparende maatregelen mag extra worden geleend. Los van de voordelen voor het milieu, kan dit voor huiseigenaren op een voordelige manier. Bijvoorbeeld als na de verbouwing de besparing op de energierekening hoger uitvalt dan het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing van de lening.

Normaal gesproken mag tot maximaal 100 procent van de woningwaarde worden gefinancierd. Indien er energiebesparende maatregelen worden getroffen mag dit, onder voorwaarden, worden verhoogd tot 106 procent van de woningwaarde. Dit betreft dus een verruiming van Loan-to-Value (LTV). Maar wat zijn de voorwaarden voor deze financiering? Allereerst moet het gaan om erkende energiebesparende voorzieningen. De lijst is limitatief en vastgesteld bij wet. Het betreft onder meer het plaatsen van een HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, muur-, dak- en vloerisolatie en HR++-beglazing.

Er is een maximumbedrag vastgesteld van 9000 euro. Dit bedrag mag buiten beschouwing blijven bij het berekenen van de financieringslast in geval van energiebesparende maatregelen bij verbouwing van een woning of bij aankoop van een woning met een EPC waarde van maximaal 0,6 of een energielabel A++. Dit betreft een verruiming van Loan-to-income (LTI). Als het de aankoop van een energieneutrale woning betreft, dan mag een bedrag van 25000 euro buiten beschouwing worden gelaten. De achterliggende gedachte is, dat de lastenverzwaring door een hogere lening wordt gecompenseerd door een lagere energierekening. De nettolasten voor de klant worden hierdoor niet hoger.

Totale financieringslast

De totale financieringslast zónder energiebesparende maatregelen mag nog steeds niet hoger zijn dan 100 procent van de woningwaarde. De financieringslast mét energiebesparende maatregelen mag maximaal 106 procent van de woningwaarde bedragen. Hierbij mag er rekening gehouden worden met de waarde van de woning na verbouwing. Bij de taxatie van de woning is het belangrijk dat de taxateur rekening houdt met de plannen van de klant om de woning te verduurzamen. Het NWWI heeft een bijlage bij het taxatierapport ontwikkeld waarin alle energiebesparende maatregelen kunnen worden opgenomen.

Bouwdepot

Om er zeker van te zijn dat de gelden die voor de energiebesparende maatregelen zijn gereserveerd ook daadwerkelijk hiervoor worden gebruikt, moet de geldverstrekker een EBV-bouwdepot aanhouden. Hiervoor moet er door de klant een kostenspecificatie worden aangeleverd. Tot voor kort moest dit een gespecificeerde offerte van een installateur of aannemer zijn. Omdat dat in de praktijk niet werkbaar bleek, mag er nu door de klant een globale kostenraming worden gedaan. Hierin moeten de voorgenomen maatregelen worden vermeld én de kosten per maatregel. Als een klant wel weet dat hij de woning wil verduurzamen, maar nog niet precies op welke manier, dan kan het Energiebespaarbudget bij veel geldverstrekkers een oplossing zijn.

Kansen voor adviseurs

Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 80 procent van de consumenten verwacht dat de adviseur het voortouw neemt bij het informeren over de mogelijkheden van EBV. In de praktijk blijkt dat dit in nog geen 20 procent van de gesprekken aan de orde komt. Hier liggen dus veel kansen voor hypotheekadviseurs!

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenaeghe heeft een e-zine met als titel 'Future Skills for Financials' ontwikkeld. Het magazine gaat over de ontwikkelingen waar de financiële branche de...

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe heeft samen International Compliance Partners (ICP) de leerlijn Customer Due Diligence (CDD) ontwikkeld.  Volgens Lindenhaeghe is Analist Customer...

Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) In hoofdlijn wordt bij echtscheidingen de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum...

Wet affectieschade

Wet affectieschade

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht geworden. Dankzij deze wet kunnen ook naasten smartengeld (affectieschade)...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd, aldus Lindenhaeghe...

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

Tot nu toe hebben zo'n 700 mensen gebruik gemaakt van de bijna een jaar geleden door NHG gelanceerde e-learning variant van de trainingen woningbehoud en acceptatie...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...