Enige hoofdbrekens van de letselschadepraktijk in coronatijd

Letselschade via Allianz

(Kennisartikel Allianz in Katern Letselschade, VVP 03-2020) Alles rondom het coronavirus heeft impact op de maatschappij. Niets of niemand wordt ontzien. Om met de deur in huis te vallen, het is juist de letselschadepraktijk die deze nieuwe werkelijkheid in de verzekeringswereld nadrukkelijk ervaart. Dat is niet zo verwonderlijk, want in een letselschadedossier staat de mens centraal.

Een benadeelde die letsel oploopt als gevolg van een verkeersongeval kan vanwege de genomen coronamaatregelen tegen problemen aanlopen die niet bevorderlijk zijn voor zijn herstel en de vaststelling van zijn letselschade. Denk alleen al aan het niet kunnen ondergaan van paramedische en medische behandelingen. Het uitblijven daarvan kan leiden tot een langere hersteltijd waardoor de immateriële en materiële schade oplopen. De vergoeding van immateriële schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Door de coronacrisis kan de benadeelde de gevolgen van een ongeval-letsel heftiger ervaren. Deze meerschade op het immateriele vlak zal de aansprakelijke verzekeraar moeten dragen. Die extra kwetsbaarheid kan de verzekeraar de benadeelde niet tegenwerpen.

Arbeidsvermogensschade

Een vorm van materiële schade is arbeidsvermogensschade. Een benadeelde die in een snackbar werkt en normaliter de kans kreeg om over te werken, maar vanwege de lichamelijke beperkingen niet in staat is zijn normale uren en overwerkuren te werken, kan een claim indienen. De werkgever dient in principe het loon door te betalen. Het ongeval weggedacht, zou de werkgever de benadeelde geen overwerk hebben kunnen bieden.

De coronacrisis gooit hier namelijk roet in het eten; er is minder werk te verzetten. Voor de letselschade betekent dit dat de verzekeraar de claim ten aanzien van het gemiste overwerk, voor in ieder geval de periode dat de coronamaatregelen gelden, kan afwijzen. Schade die direct het gevolg is van de coronamaatregelen komt niet op het bordje van de verzekeraar.

Zelfstandige ondernemers

Een groep die recent extra aandacht heeft gekregen is de groep zelfstandige ondernemers. De overheid heeft voor deze groep diverse steunmaatregelen genomen. Indien een ondernemer letsel oploopt als gevolg van een ongeval, is het vaststellen van de arbeidsvermogensschade geen gemakkelijke exercitie, zeker niet in deze tijd. Het maken van een beslisboom waarin diverse categorieën worden opgenomen kan van pas komen bij het vaststellen van de schade. Zo dient bij het vaststellen van de arbeidsvermogensschade – gelet op de voorwaarden voor het toekennen van de steunmaatregelen – met een ondernemer die al enige tijd volledig arbeidsongeschikt is door het ongeval anders te worden omgesprongen dan met een ondernemer wiens arbeidsongeschiktheid vooralsnog niet in verband met het ongeval is te brengen. De steunmaatregelen gelden immers alleen indien er sprake is van nadeel als gevolg van de coronacrisis.

Schaderegelaar

Teneinde een goed beeld van de situatie te verkrijgen waarin de benadeelde zich ophoudt en een inschatting te maken van zijn letselschade maakt de verzekeraar gebruik van een schaderegelaar die de benadeelde thuis bezoekt. In de huidige tijd zijn deze bezoeken opgeschort totdat direct contact weer mogelijk is. De verzekeraar moet hangende deze periode van praktisch onvermogen creatief zijn, vooral in dossiers waarin haast is geboden. Een videogesprek is het alternatief. Het moge duidelijk zijn dat de coronacrisis een andere juridische en praktische benadering van verzekeraars vergt.

...

Reactie toevoegen

 
NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN start online portaal voor slachtoffers letselschade

NN heeft het Letselschadeportaal geopend. In dit portaal kunnen slachtoffers eenvoudig de afwikkeling van hun letselschade volgen, documenten uploaden en communiceren...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

"Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken"

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties...

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Verbond voor verplichten Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachterofferhulp en Achmea ontwikkelen 'Letselschadeproces in kaart'

Slachtofferhulp Nederland en Achmea hebben Letselschadeproces in kaart ontwikkeld, dat slachtoffers na een ongeval meer inzicht biedt in het proces: van het ongeluk...

Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz Benelux heeft twee nieuwe branchemanagers benoemd. Marck Verhagen is aangesteld tot Branchemanager Liability en Willem-Jan Beekenkamp tot Branchemanager...

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

Geef mensen weer de regie over hun eigen leven

(Uit VVP 5-2023) “Pak je verantwoordelijkheid, wees integer en heb vertrouwen. Dat heb ik van huis uit meegekregen, dat is waar ik als letselschadeadvocaat...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Schaf verschil binnen- en buitendienst af"

"Aan schaderegelaars die geringschattend doen over whiplash-slachtoffers vraag ik wel eens: ‘Heb je wel eens last van hoofdpijn? Als ze dat bevestigen, vervolg...