Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Kenteken cd Vereende 2019

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit dat de politie de bestuurder van de schadeveroorzakende auto niet heeft gecontroleerd op het gebruik van (overmatig) alcohol of drugs vanwege de diplomatieke onschendbaarheid die deze persoon zou hebben. Kun je fluiten naar je centen als een auto van een diplomaat schade veroorzaakt? De Vereende geeft antwoord.

In het internationaal recht is vastgelegd dat diplomaten en hun gezinsleden beschermd zijn tegen rechtsvervolging. Die diplomatieke onschendbaarheid moet voorkomen dat de diplomaat en/of de gezinsleden in oorlogstijd of bij politieke spanningen onder druk worden gezet of op een andere manier worden dwarsgezeten door hun ‘gastland’. Deze diplomatieke onschendbaarheid is vastgelegd in het Verdrag van Wenen in 1961.

Betekent de diplomatieke onschendbaarheid dat een diplomaat nooit kan worden vervolgd?

Voor overtredingen kan een diplomaat inderdaad niet worden vervolgd. In het uiterste geval kan een gastland een diplomaat wel tot ‘persona non grata’ verklaren en toegang tot het land weigeren als deze diplomaat ongewenst gedrag vertoont.

De bestuurder van een auto met CD-kenteken geniet echter niet automatisch de diplomatieke onschendbaarheid van dat CD-kenteken, die bestuurder moet namelijk aantonen over geldige stukken te beschikken waarin duidelijk aangegeven is dat er sprake is van een diplomaat. Een Nederlands personeelslid van een ambassade of een consulaat dat met de auto van de diplomaat op weg is en een ongeluk veroorzaakt, zal dus wel aansprakelijk kunnen worden gesteld en vervolgd kunnen worden voor het gepleegde verkeersmisdrijf.

In het geval van een overtreding mag de politie niet zonder meer tot aanhouding van de bestuurder van de auto overgaan. Diplomaten worden wel geacht mee te werken aan een blaastest, maar kunnen hier niet toe gedwongen worden. De politie heeft, juist vanwege die diplomatieke onschendbaarheid, geen invloed op vervolging. Pas bij een levensbedreigende situatie mag de bestuurder worden gearresteerd. Wel mag door de politie geprobeerd worden om de autosleutels af te pakken waardoor de persoon niet meer zelf met de auto zal kunnen rijden.

Geldt voor een auto met CD-kenteken ook een wettelijke verzekeringsplicht?

Vanwege de diplomatieke onschendbaarheid van de bestuurder van een auto met CD-kenteken wordt wel eens gedacht dat deze auto’s onverzekerd kunnen rondrijden, maar ook voertuigen met een CD- kenteken hebben een wettelijke verzekeringsplicht op grond van de WAM.

Als de bestuurder van de auto met CD-kenteken aansprakelijk is, vergoedt de verzekeraar van die auto de schade die is toegebracht aan anderen, maar als de bestuurder van de schadeveroorzakende auto niet is gecontroleerd op gebruik van alcohol is er voor de verzekeraar geen verhaal mogelijk op verzekeringnemer vanwege de in de polisvoorwaarden aanwezige alcoholuitsluiting.

Een manier om iets te weten te kunnen komen over de toedracht van een verkeersongeval, is door een proces verbaal opgemaakt door de politie. Als dit proces verbaal, vanwege de diplomatieke onschendbaarheid, niet wordt opgemaakt, is het voor een verzekeraar heel lastig/ niet mogelijk om achter de toedracht van het ongeval te komen.

CD-kentekenplaat

Kentekens met de lettercombinatie ‘CD’ zijn voorbehouden aan buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties. CD staat voor ‘Corps Diplomatique’. Rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof rijden met een soortgelijke kentekenplaat waarbij het kenteken de lettercombinatie ‘CDJ’ bevat.

Wie een kentekencheck wil uitvoeren door een CD-kentekennummer in te voeren op de website van de RDW (Dienst Wegverkeer) zal geen resultaat ontvangen. In het voor het publiek toegankelijke bestand van de RDW komen CD-kentekens niet voor. Dit is gedaan om de diplomatieke onschendbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. De politie kan aan de hand van het CD-kenteken uiteraard wel alle relevante informatie opvragen bij de RDW.

Als u wordt aangereden door een auto met een CD-kenteken, kan de schade dan bij het waarborgfonds worden verhaald?

Zoals al eerder vermeld, geldt ook voor een auto met CD-kenteken de WA-verzekeringsplicht. De schade kan dan gewoon bij de verzekeraar van het schadeveroorzakende motorrijtuig worden ingediend. Met als kanttekening dat de schadeveroorzaker dan wel de gegevens van die verzekeringsmaatschappij aan de benadeelde moet doorgeven. Want een kentekencheck bij de RDW van een CD-kenteken levert geen resultaat op. Bij het doen van aangifte van de aanrijding bij de politie zal de politie moeten doorgeven bij welke verzekeraar de auto verzekerd is.

Mocht de auto toch geen geldige verzekering hebben, dan is er altijd nog het Waarborgfonds die de schade van benadeelde kan vergoeden en daarna zal verhalen op de eigenaar/bezitter van de auto met CD-kenteken (de betreffende ambassade dus).

De stelling ‘Bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen.’ is dus een fabel. Maar het is wel mogelijk dat de behandeling van zo’n schade meer tijd en moeite kost dan een schade tussen twee auto’s met ‘normale’ kentekens.

In dit artikel is onder andere gebruik gemaakt van informatie op ad.nl

Klik hier voor een eerder geschreven artikel over bijzondere kentekens.

Reactie toevoegen

 
Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Mobiliteit en schadepreventie horen één te zijn

Stimuleer bedrijven dat ze hun medewerkers laten zien dat schadepreventie belangrijk is, dat ze de cultuur van veiligheid uitstralen. Dat was een van de tips voor...

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

Kifid: fraude bewezen, toch verkorting opname persoonsgegevens in EVR

(Kifid-uitspraak GC 2024-0007, bindend) Consumenten claimen in 2022 stormschade aan boeidelen aan de gevel van hun woning bij Nh1816. De verzekeraar heeft op basis...

Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen nieuwe directievoorzitter de Vereende

Carola Wijkamp-Hermsen wordt per 1 november 2023 de opvolger van Ingrid Visscher als directievoorzitter van de Vereende. Ze vormt dan samen met CFRO Harmen Ettema...

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Na een aantal ‘coronajaren’ waarin het aantal schademeldingen lager was, is het aantal schademeldingen weer toegenomen, zo blijkt uit het jaarverslag...

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

Premie-inkomen de Vereende met acht procent gegroeid

De Vereende zag het premie-inkomen vorig jaar met acht procent toenemen van 55,9 miljoen euro naar 60,4 miljoen. Mede door de snelle premiegroei van de afgelopen...

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

De Vereende biedt nu ook duurzaam schadeherstel

Klanten met een inboedel-/opstalverzekering van de Vereende kunnen voortaan ook kiezen voor duurzaam schadeherstel. De Vereende is in dit verband een samenwerking...

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en adviseurs maken verzekeren motorvoertuigen eenvoudiger

De Vereende, RDW en assurantieadviseurs slaan de handen ineen tegen onverzekerbaarheid.  Dit door onnodige stappen over te slaan zodat het verzekeren van motorvoertuigen...

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist naar gebouw Verbond

De Vereende verhuist volgend jaar september naar het pand van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. De verzekeraar van bijzondere risico’s betrekt de vierde,...

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs krijgen bij Vereende premiekorting via RijBeterBox

Taxichauffeurs die gebruikmaken van de RijBeterBox kunnen bij een goede score een premiekorting 'verdienen' bij de Vereende. De RijBeterBox werd begin dit jaar gelanceerd....

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

Premievolume de Vereende in coronajaar toegenomen

De Vereende zag in coronajaar 2021 het premievolume toenemen met 5 procent tot 55,6 miljoen euro. Het netto resultaat kwam uit op 2,8 miljoen euro. Volgens de Vereende...