Feit of fabel: schade in het buitenland door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig wordt door het Waarborgfonds gedekt

vereende buitenland 2019

Het leek de Vereende een goed idee zo voor de aanvang van het vakantieseizoen de vraag of schade in het buitenland door een onbekend of onverzekerd motorrijtuig door het Waarborgfonds gedekt wordt nog eens nader toe te lichten. Let wel, het gaat hier NIET om de werking van het groene kaart systeem. Daar gaat het om aanrijdingen door buitenlandse voertuigen aan benadeelden in het land waar ze normaliter zelf wonen. Anders gezegd, dan is de bezoeker de veroorzaker. In onze vraag gaat het om de bezoeker zelf die slachtoffer wordt van een verkeersongeval, omdat hij/zij wordt aangereden door een voertuig geregistreerd in het bezochte land.

Vierde WAM richtlijn

 Sinds begin deze eeuw zijn hiervoor op het niveau van de Europese Unie aanvullende regels gekomen, veelal bekend als ‘vierde WAM-richtlijn’. Volgens die richtlijn wordt geregeld dat als een EU-ingezetene in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een verkeersongeval, hij/zij terug in eigen land en in eigen taal een claim kan indienen bij een vertegenwoordiger van de buitenlandse WA-verzekeraar. Daartoe is het verplicht dat iedere EU WAM-verzekeraar in alle andere lidstaten zo’n vertegenwoordiger aanstelt. Via de website van het Nederlands Bureau / Informatiecentrum kunt u die vertegenwoordigers per verzekeraar terug vinden. Van belang is verder dat de schaderegeling in basis zal plaatsvinden naar de regels van het land waar het ongeval plaatsvond.

Geen verzekeraar

Maar wat nu als er geen verzekeraar is? In dat geval heeft de Nederlandse benadeelde een recht tegen het Waarborgfonds Motoverkeer volgens de regels van het land van het ongeval. In geval van onverzekerde dader levert dat over het algemeen geen grote problemen op, hoewel de bewijslast in andere landen moeilijker kan zijn dan in Nederland. Vooral bij letselschade heeft men er rekening mee te houden dat de vergoedingen er heel anders kunnen uitzien. Zo wordt een whiplash in veel landen niet als zodanig erkend. Gaat het echter om een onbekende dader dan is bij materiële schade,  uitzonderingen daargelaten, geen dekking door een Waarborgfonds en daarmee ook geen aanspraak op het Nederlandse Waarborgfonds. Immers de regels van het bezochte land zijn bepalend! In geval van letselschade ‘waarvoor men ook naar het ziekenhuis moet’ is het volgens de eerder genoemde richtlijn wel verplicht voor een Waarborgfonds om dekking te verlenen.

Buiten de EU

Gaat het om een ongeval buiten de Europese Unie, is men aangewezen op een verhaalsactie in het land van ongeval. Dat kan natuurlijk mede door taal- en cultuurproblemen nog een hele uitdaging zijn. Ook buiten de EU bestaan meestal Waarborgfondsen die dekking bieden bij schade door onverzekerde daders; schade door onbekende daders wordt over het algemeen beperkt of niet vergoed.

Zoals zo vaak hangt het antwoord op de stelling dus af van de omstandigheden van het specifieke geval. In algemene zin is het nog steeds erg belangrijk om goed verzekerd (Reis, Rechtsbijstand, SVI!) op reis te gaan.

Reactie toevoegen

 
Independer: steeds meer mensen rijden weg na verkeersongeval

Independer: steeds meer mensen rijden weg na verkeersongeval

In Nederland rijden dagelijks minstens 200 weggebruikers weg na een ongeval. In totaal werd vorig jaar bijna 80.000 keer een proces-verbaal opgemaakt voor dit strafbare...

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Aantal schademeldingen Waarborgfonds neemt weer toe

Na een aantal ‘coronajaren’ waarin het aantal schademeldingen lager was, is het aantal schademeldingen weer toegenomen, zo blijkt uit het jaarverslag...

Kifid laat Waarborgfonds incidentenregistraties doorhalen

Kifid laat Waarborgfonds incidentenregistraties doorhalen

(Kifid-uitspraak GC 2022-1047) De Geschillencommissie is van oordeel dat het Waarborgfonds niet bewezen heeft dat de consument heeft gefraudeerd. De incidentenregistraties...

Feit of fabel: schade veroorzaakt door e-step gedekt door Waarborgfonds

Feit of fabel: schade veroorzaakt door e-step gedekt door Waarborgfonds

Er gelden drie algemene wettelijke voorwaarden (W.A.M.) voordat aanspraak gemaakt kan worden op  een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer:  Het...

Waarborgfonds: aantal schadegevallen is dalende

Waarborgfonds: aantal schadegevallen is dalende

In 2018 is het aantal schadegevallen in alle categorieën gedaald, behalve bij letselschade, zo blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer.  De...

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Om een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer met succes te kunnen indienen, gelden verschillende wettelijk voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat de schade...

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Om een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer met succes te kunnen indienen, gelden verschillende wettelijk voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat de...

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is formeel verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Dat...

Thom Mallant nieuwe voorzitter Waarborgfonds

Thom Mallant nieuwe voorzitter Waarborgfonds

Thom Mallant (53) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer. Mallant volgt Rolf Hof op. De benoeming is gedaan...

Feit of fabel: het Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken

Feit of fabel: het Waarborgfonds betaalt schade door ramkraken

De verplichtingen van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), met name in artikel 25. Het Waarborgfonds...