Financieel advies is cruciaal!

HIDDE COEBERGH_ZUIDAS

(Partner in Kennis ING Intermediair in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). Heeft de onafhankelijk financieel adviseur een cruciaal beroep? Hidde Coebergh, directeur Wonen ING, geeft antwoord.

Eerst maar eens kijken wat een ‘cruciaal beroep’ nu eigenlijk is. Wikipedia, voor wat het waard is, geeft een algemeen aanvaarde definitie ‘ een essentieel beroep, cruciaal beroep of vitaal beroep is een beroep waarvan de continue uitvoering als onmisbaar wordt beschouwd en dat, bijvoorbeeld tijdens een lockdown of andere crisis, niet stopgezet kan worden ’. De overheid heeft dit ingevuld en een gedetailleerde lijst vastgesteld. Hulpdiensten, artsen, zorgmedewerkerspersoneel, onderwijzend personeel, mensen werkzaam in de voedselketen, en ga zo maar door. De lijst is fors en dat is terecht. Respect en dankbaarheid voor het werk dat deze mensen doen, is groot en wel of niet cruciaal staat wat mij betreft buiten iedere discussie, daar gaat deze column niet over.

Van de werkende populatie in Nederland, laten we het afronden op negen miljoen mensen, staat ruim meer dan de helft niet op de lijst van cruciale beroepen. Dat is toch ook wat. Je zal maar iedere dag met volle ziel en zaligheid zo goed mogelijk doen wat je doet en dan toch ‘niet cruciaal’ zijn. Kijken we in het woordenboek naar verschillende betekenissen van ‘cruciaal’ dan wordt dit er niet beter op. Synoniemen voor ‘cruciaal’ zijn bijvoorbeeld bepalend, beslissend, doorslaggevend, elementair, essentieel, fundamenteel, belangrijk, kardinaal, kritiek, noodzakelijk, vereist, voornaamst of ‘van doorslaggevende betekenis’ (bron: mijnwoordenboek.nl). En dat is jouw baan of bedrijf dan dus niet. Dat zou genuanceerder kunnen en misschien wel moeten liggen. Met respect voor alle beroepen die (nog) niet als cruciaal bestempeld zijn ga ik graag in op de positie van de financieel adviseur. Niet geheel onbevooroordeeld is mijn beeld dat meerdere van de genoemde synoniemen onverkort van toepassing zijn op het werk van deze financieel adviseur.

Maatschappelijk belang

In 2016 sprak ik in een interview in VVP over het maatschappelijk belang van professioneel financieel- en hypotheekadvies. Het belang van goed financieel advies vandaag om problemen op de langere termijn te voorkomen; voor de individuele consument en daarmee voor de maatschappij. Daarnaast bespraken we de maatschappelijke relevantie van goed advies in andere situaties dan bij de aanschaf van een woning. Doorlopend advies door de jaren heen bij ‘life events’ zoals bijvoorbeeld veranderende gezinssamenstelling, relatiebreuk, overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Sinds 2016 is het er niet eenvoudiger op geworden. Constante veranderingen in wet- en regelgeving zijn een feit. Van leennormen, tot fiscale (on)mogelijkheden tot groeiende eigen verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, vroeg overlijden en/of pensionering. Tegelijkertijd maken technologische ontwikkelingen en een precedentloze snelle digitalisering van zo ongeveer de hele maatschappij dat klantverwachtingen en klantgedrag blijvend en steeds sneller veranderen. Plaats dat in een realiteit van een overspannen woningmarkt, een onzeker renteklimaat en verregaande individualisering van de behoeften van specifieke doelgroepen en de complexiteit is duidelijk.

Andere vaardigheden

Deze snel veranderende wereld vraagt nogal wat van de adviseur. Het begint met altijd up-to-date zijn en blijven in vakkennis; echt diepgaande vakkennis is en blijft dé basis. Zeker in een wereld waar de consument eerst zelf online op onderzoek uitgaat. Een eerste vergelijking tussen producten en tarieven lukt nog wel. Maar het gaat niet om producten of een prijsvergelijking. Het gaat om individuele klanten en hun persoonlijke omstandigheden, dromen en behoeften. En die zijn allesbehalve hetzelfde. En dan wordt het zelf vergelijken al wat lastiger. Er zijn meer dan 45 hypotheekaanbieders die allemaal net wat anders in ‘de kleine lettertjes’ hebben staan. En kleine verschillen in prijs en voorwaarden kunnen grote impact op individuele klanten hebben. Keuzemogelijkheden met betrekking tot de uiteindelijke samenstelling van de hypotheek, de rente en bijvoorbeeld verzekeringen zijn groot. De adviseur moet én de wet- en regelgeving van vandaag, gisteren en morgen kennen én weten vertalen naar de situatie van de individuele klant én hem of haar helpen inzien dat verder kijken dan vandaag en nadenken over de risico’s en financiële vraagstukken van (over)morgen noodzakelijk is. En alsof dat niet genoeg is, veranderen door digitalisering ook de klantverwachtingen en klantgedrag. Ervaringen in andere industrieën zetten de toon. ‘Next’ of zelfs ‘Same Day Delivery’ zijn standaard, 24x7 bereikbaar zijn wordt steeds meer normaal, advies ‘op afstand’ op zaterdag of ’s avonds hoort erbij en daarnaast heeft elke consument ook nog eens een eigen waarheid bij elkaar ‘gegoogeld’ voordat advies van een professional wordt ingewonnen. Dat vraagt van een adviseur andere gesprekstechnieken en adviesvaardigheden dan voorheen.

Grote winnaar

Weet de adviseur zijn/haar vakkennis en deze vaardigheden te combineren, dan is de consument de grote winnaar. En we kunnen trots zijn op onze sector, want heel veel adviseurs maken dit dagelijks waar. Een professioneel financieel advies, gebaseerd op de persoonlijke situatie en individuele wensen geeft rust en zekerheid voor de toekomst. Voor de consument en daarmee voor de maatschappij. Stel je een wereld voor waarin dit advies, deze rust en zekerheid en deze garantie voor het voorkomen van problemen nu en later, niet meer beschikbaar zouden zijn. Dat de consument zelf maar moet uitzoeken hoe het zit met leennormen, fiscale (on)mogelijkheden, arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico, pensioen, evenwichtige financieel planning et cetera. Persoonlijk moet ik er niet aan denken. Wij zeggen als ING niet voor niets: ’t Begint bij jou. En dan doelen we op de adviseur. Ik ben honderd procent overtuigd van de waarde van goed advies. Daarin sta ik niet alleen; ook klanten kiezen massaal voor advies. En de klant heeft altijd gelijk. Bijna zeventig procent van alle consumenten kiest voor onafhankelijk financieel advies, bijna dertig procent voor advies via de ‘eigen’ bank en slechts een paar procent doet het helemaal zelf.

Of het vak van financieel adviseur hiermee een cruciaal beroep is? Dat is wat mij betreft niet de juiste vraag. Het inwinnen van professioneel financieel advies gebaseerd op de persoonlijke situatie en individuele wensen en dromen is de essentie. Financieel advies is cruciaal!

Reactie toevoegen

 
Meer over
ING Intermediair Index: sentiment onder hypotheekadviseurs daalt sterk

ING Intermediair Index: sentiment onder hypotheekadviseurs daalt sterk

Het vertrouwen van adviseurs in de hypotheekmarkt is sterk gedaald, zo blijkt uit onderzoek van ING onder onafhankelijke hypotheekadviseurs in Nederland.  De...

Topmanagers Nederland verwachten recessie van aantal kwartalen

Topmanagers Nederland verwachten recessie van aantal kwartalen

De meerderheid van de bedrijven verwacht dat hun winstmarge in 2023 met 10 tot 25 procent zal dalen. Dit blijkt uit onderzoek van ING onder 148 topmanagers van grote...

ING-medewerkers gaan opnieuw actievoeren voor betere cao

ING-medewerkers gaan opnieuw actievoeren voor betere cao

ING-medewerkers gaan 20 december opnieuw actievoeren voor een betere cao.  De kerstactie wordt georganiseerd door FNV, CNV en De Unie. De medewerkers accepteren...

Duurzaam verzekeren, kan dat eigenlijk wel?

Duurzaam verzekeren, kan dat eigenlijk wel?

(Partner in Kennis, AnsvarIdéa in VVP 5-2022) Als van oorsprong idealistische verzekeraar zet AnsvarIdéa vol in op duurzaamheid. In de verzekeringswereld...

Vakbonden: onrust medewerkers ING Bank groeit

Vakbonden: onrust medewerkers ING Bank groeit

"De onrust bij medewerkers van de ING bank groeit nadat de top van de bank deze week een nieuw loonbod op tafel legde. Medewerkers, die vorige week nog massaal naar...

Het fundament van de financiële gezondheid van consument en adviseur

Het fundament van de financiële gezondheid van consument en adviseur

(Partner in Kennis ING in VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De woning-en hypothekenmarkt is altijd in beweging. Dan is er niet altijd voldoende tijd...

Klant heeft nog veel meer te bieden

Klant heeft nog veel meer te bieden

(Rondetafelgesprek VVP Special Actief Klantbeheer, oktober 2022) De waan van de dag drukt actief klantbeheer wel eens naar de achtergrond. Zeker als klanten in...

Adviseurs maken hét verschil met digitalisering

Adviseurs maken hét verschil met digitalisering

(Partner in kennis ING in katern Digitale Revolutie in VVP 4-2022) Is er wel sprake van een digitale revolutie, zoals de titel van dit VVP-katern suggereert? Of...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

Vanaf nu kunnen ING-klanten die dat willen in de ING App en op Mijn ING zien wat de CO2-uitstoot is van hun uitgaven. De zogenoemde Voetafdruk Inzicht is een proef...