Financieel adviseur mag geen cruciaal beroep zijn

Fred de Jong

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Nederland telt ruim 85. 000 adviseurs met een Wft-diploma. In hoeverre hebben deze adviseurs een cruciaal beroep? Eigenlijk is het heel raar om deze vraag überhaupt te stellen. Blijkbaar is de veronderstelling dat financieel advies zo belangrijk is geworden dat we niet meer zonder kunnen. Dat is misschien wel zo, maar daar past ook een kritische beschouwing bij.

Financieel adviseurs hebben baat bij complexiteit en onzekerheid over financiële vraagstukken en oplossingen. Vanuit de wetenschap is dat uitgebreid onderzocht. Naarmate een klant zich onzekerder voelt en de materie complexer wordt, neemt de vraag naar financieel advies toe. Dan zijn klanten niet in staat om zelf de juiste financiële beslissingen te nemen en vragen ze dus om hulp. In de praktijk zie je dat terug. Eenvoudige schadeverzekeringen en kredieten worden steeds vaker zonder hulp van een adviseur afgesloten, terwijl de meer complexe producten wel overwegend via een adviseur worden aangeschaft. In andere adviesberoepen zie je hetzelfde patroon. Belastingadviseurs hebben baat bij zo complex mogelijke fiscale regels, zodat het doen van aangifte ingewikkeld wordt. Dat de Belastingdienst tegenwoordig veel van de complexiteit wegneemt via de vooringevulde aangifte, zorgt dan ook voor druk op het businessmodel van de klassieke belastingadviseur.

Dat financiële zaken ingewikkeld zijn, blijkt uit het feit dat grote groepen burgers in de financiële problemen zitten. Ruim een miljoen Nederlanders leeft met een inkomen onder de armoedegrens. 614.000 burgers hebben problematische schulden. De toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat het belastingstelsel zo ingewikkeld is dat een foutje snel is gemaakt.

Het bijzondere is dat financieel adviseurs zich vaak vooral richten op de mensen met geld. Vermogende particulieren, huizenkopers, beleggers, etcetera. Terwijl de mensen die echt behoefte hebben aan hulp met hun financiën nauwelijks door financieel adviseurs (het intermediair) worden bediend. Eigen onderzoek onder huurders toont aan dat ruim 80 procent van hen helemaal geen financiële hulp zoekt. Voor het oplossen van problematische schulden wordt aangeklopt bij de gemeente. Ik ken weinig adviseurs die hun businessmodel hebben ingericht op klanten in armoede.

Ambitieuze doelen

De Verenigde Naties (en dus ook Nederland) hebben ambitieuze doelen gesteld om de wereld in 2050 duurzaam te maken. Dit zijn de zeventien sustainable development goals. Het eerste doel is geen armoede. Doel tien is het verminderen van ongelijkheid, ook qua inkomen en vermogen. En natuurlijk gaat het ook om klimaatactie (doel dertien). Nu ik ook associate lector Sustainable Finance & Tax ben (HAN University of Applied Sciences) zie ik dat bij de beleidsmakers op het thema duurzaamheid en brede welvaartsontwikkeling, de financieel adviseur voorlopig niet als onderdeel van de oplossing wordt beschouwd. Daar wordt het in ieder geval niet als cruciaal beroep gezien.

Meer in plaats van minder complex

Ik heb niet de illusie dat financiële zaken de komende jaren eenvoudiger gaan worden voor de gemiddelde burger. Het belastingstelsel is dringend aan herziening toe, maar meestal leidt een herziening tot meer in plaats van minder complexiteit. Het gepolariseerde politieke landschap zorgt voor allerlei compromissen met betrekking tot de woningmarkt, arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. En compromissen leiden weer tot uitzonderingen of speciale regels. Banken en verzekeraars bedenken steeds weer nieuwe producten onder het mom van innovatie. Kortom, de adviesbehoefte blijft voorlopig nog wel bestaan.

Financieel adviseurs kunnen rustig achteroverleunen in de wetenschap dat hun beroep toch wel nodig is. Maar als de sector echt cruciaal wil worden, dan zal men ook aandacht moeten hebben voor de financieel zwakkeren in onze samenleving. Er wordt nog wel eens gevraagd om een fiscale vrijstelling voor financieel advies. Die lobby kan naar mijn mening alleen succesvol zijn als financieel advies meer gericht is op mensen zonder geld dan mensen met geld. Een uitdaging die past bij de duurzaamheidsdoelen van de VN.

In een ideale wereld zijn er geen financieel adviseurs. Consumenten en bedrijven zijn dan zelf in staat om de juiste financiële beslissingen te nemen en de bijbehorende producten aan te schaffen. Dat betekent dat financiële zaken eenvoudig zijn, makkelijk aan te schaffen en dat de klant begrijpt wat hij koopt. Maar de realiteit is anders. Mensen nemen niet altijd, of bijna nooit, rationele besluiten. Zeker niet op financieel gebied. En het aanbod van financiële producten en diensten is dermate uitgebreid en complex dat het zoeken naar de beste oplossing ingewikkeld is en blijft. De financieel adviseur blijft dan ook broodnodig. Maar eigenlijk is dat geen goede zaak.

Fred de Jong is onderzoeker en Associate Lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Science.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Peter Dirks - Midden Brabant Advies 3 februari 2022

De overheid zou vouchers kunnen verstrekken aan financieel zwakkeren.

Frank van Loo - Kuipers & van Loo 3 februari 2022

Leuk en interessant stuk. Stel ik ga mij richten op de financieel zwakkeren, waar ga ik dan mijn brood van kopen? In de praktijk verrichten we als kantoor al regelmatig "maatschappelijk" werk door klanten kosteloos te helpen, maar het is echt ondoenlijk dit voor 100% te doen. Is het een idee hier een budget voor vrij te maken? Of wellicht kunnen gemeenten diensten afnemen van onafhankelijk adviseurs, hierbij is ook een stuk controle (zowel naar dienstverlening als gedrag van de financieel zwakkere) gewaarborgd. Verder is beperking van de complexiteit een hele mooie schone taak voor de overheden. Het intermediair wordt gedwongen er een zeer kostbaar vergunningenstelsel op na te houden, te financieren en tijd in te investeren (door zeer complexe PE examens te kunnen halen en te voldoen aan allerlei wetten en beleidsmaatregelen). Het is toch logisch en duidelijk dat datzelfde intermediair die gemaakte kosten eerst terug moet verdienen? De huidige situatie is het gevolg van keuzes die de overheid heeft gemaakt.

Actief klantbeheer: basis van je vak

Actief klantbeheer: basis van je vak

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Cruciale beroepen maken voor de klant het verschil. In goede tijden én in slechte tijden. Of juist om slechte tijden...

Adviseur behoudt sterke positie als kantoor ook digitaal groeit

Adviseur behoudt sterke positie als kantoor ook digitaal groeit

(Partner in Kennis VKG in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). VKG werkt samen met meer dan 2. 700 advieskantoren. De serviceprovider gelooft in de kracht van lokaal...

Vertel het verhaal: de adviseur is cruciaal!

Vertel het verhaal: de adviseur is cruciaal!

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). U heeft als adviseur een cruciaal beroep! Waar liggen kansen om dat te bewijzen? VVP presenteert weer een aantal Adviesalerts!...

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

ORV + Hypotheek: kwestie van je vak serieus nemen

(Partner in Kennis Scildon in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). “Het signaal dat de NHG heeft gegeven door het laten vervallen van de verplichting tot het...

Onderzoek HAN: financieel advies heeft meervoudige waarde

Onderzoek HAN: financieel advies heeft meervoudige waarde

Doordat financieel adviseurs het financieel gedrag van consumenten en bedrijven kunnen verbeteren, dragen zij wezenlijk bij aan het realiseren van financiële...

Financieel advies is cruciaal!

Financieel advies is cruciaal!

(Partner in Kennis ING Intermediair in VVP Special Cruciaal Beroep 2021). Heeft de onafhankelijk financieel adviseur een cruciaal beroep? Hidde Coebergh, directeur...

Financieel adviesvak als cruciaal beroep

Financieel adviesvak als cruciaal beroep

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep 2021). Het klinkt mooi, het financieel adviesvak als cruciaal beroep… maar wat is een cruciaal beroep eigenlijk? Een cruciaal...

Meters maken door meer ruimte voor ondernemen

Meters maken door meer ruimte voor ondernemen

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Financieel advies is cruciaal voor bedrijven en burgers. Het levert een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen...

Adviseurs op hun best (2)

Adviseurs op hun best (2)

(Artikel Adviseurs op hun best (2) in VVP Special Cruciaal Beroep). Financieel adviseurs waren met recht een drijvende kracht bij de hulpverlening en afwikkeling...

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

Cruciale rol adviseurs bij vroegsignalering geldproblemen

(Uit VVP Special Cruciaal Beroep). Steeds meer mensen en bedrijven raken in Nederland in geldproblemen en de coronacrisis heeft dit alleen nog maar onderstreept....