Forse claims vermeende schending nazorgplicht

Kifid 2017 (deel logo)

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) NAZORG – Sinds de uitspraak van de Kifid Commissie van Beroep dat er geen premienazorgplicht is bij de ORV, worden zaken hierover door de Geschillencommissie inderdaad consequent in het voordeel van de adviseur beslist. Om wat voor bedragen gaan die zaken eigenlijk? In de vijf tussen half oktober en half november gepubliceerde zaken gaat het om 731,06 euro, 4.500 euro, 6.156,58 euro, 6.736,50 euro en 8.000 euro.

Kijkend naar de zaken lijkt het er in sommige gevallen op dat mensen het gewoon hebben geprobeerd, naar aanleiding van de tamtam inclusief voorbeeldbrief die het consumentenprogramma Kassa maakte. Dergelijke gevallen zullen door de duidelijke lijn die er nu is, snel opdrogen.

Of de geclaimde bedragen realistisch waren? Dat is lastig te beoordelen aan de hand van de uitspraken, berekeningen ontbreken. De claim van 731,06 euro zaak draaide om volgens de consumenten te veel betaalde premie in de periode 2013 tot en met 2018. Zij betaalden 43,21 euro per maand voor 63.529 euro dekking. Zij beëindigden de verzekering toen zij in 2018 de hypotheek oversloten.

Een andere consument sloot 1 februari 2002 tegen een maandpremie van 56,90 euro een annuïtair dalende ORV met een startkapitaal van 61.260 euro. In 2019 liet hij de polis premievrij maken (verzekerd bedrag 10.749 euro). Hij meende dat hij 4.500 euro te veel aan premie heeft betaald, kijkend naar de tarieven nu.

Reactie toevoegen

 
Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Kifid definieert ‘kernbeding’ in verzekeringsvoorwaarden opnieuw

Alleen voorwaarden die de dekking van de verzekering afbakenen en die invloed hebben op de verzekeringspremie zijn aan te merken als ‘kernbeding’, concludeert...

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

Onjuiste termijnstelling in veertiendagenbrief

(Kifid-uitspraak GC 2021-0419) De ANWB heeft incassomaatregelen genomen nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht Nederland Standaard niet heeft...

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

Verzekeraar hoeft klant niet te wijzen op nieuwe producten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0422) De consument stelt zich op het standpunt dat a.s.r. jegens hem toerekenbaar tekort is geschoten door de lopende verzekering niet aan...

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet 44.979 euro betalen na overkreditering

Rabobank moet wegens overkreditering 44.979 euro betalen aan de klagende consument. Aldus de Geschillencommissie Kifid in einduitspraak GC 2021-0423. De andere helft...

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

Univé hoeft premieverschil niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2021-0392) De consument stelt dat hij door de – door Kifid als onterechte beoordeelde - registratie van zijn persoonsgegevens door Univé...

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

Geen adviesrelatie tussen direct writer en consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0401) De direct writer, aldus de Geschillencommissie, heeft de consument niet geadviseerd over de verzekering. Hij heeft de verzekering...

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

Kifid begraaft claim over in 1934 gesloten uitvaartverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2021-0403) In 1934 is voor de moeder van de consument een uitvaartverzekering gesloten bij (de rechtsvoorganger van) Ardanta. Het verzekerd kapitaal...

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

Terechte rekening adviseur na voortijdige beëindiging opdracht

(Kifid-uitspraak GC 2021-0385) De rekening die de hypotheekadviseur indiende na voortijdige beëindiging door de consumenten van de opdracht tot advies en bemiddeling...

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

Adviseur beroept zich met succes op verjaring maar zat sowieso niet fout

(Kifid-uitspraak GC 2021-0376) De consumenten hebben in 2010 via de adviseur een spaarhypotheek afgesloten voor de aankoop van een woning. In 2020 hebben de consumenten...

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Mop van Tiggele nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Het bestuur van Kifid heeft prof. mr. N. (Mop) van Tiggele-van der Velde per 1 mei benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Van Tiggele is deskundige op het...