Funderingsherstel nodig op meer dan één vlak

André van Luijk 2021

(Uit de Adviespraktijk, André van Luijk, VVP 01-2022) Er zullen niet veel adviseurs zijn die direct na hun opleiding hun eigen kantoor beginnen. André van Luijk, nu 42, deed dit wel. “Direct na de diploma-uitreiking banken verzekeringswezen aan de hes ging ik met mijn familie naar mijn kantoor…”, herinnert Van Luijk zich.

Rotterdam werd Van Luijks standplaats na zijn studie. In zijn jeugd verhuisde hij juist heel vaak, het beroep van zijn vader bracht dat met zich mee. “Aan iedere verhuizing zat natuurlijk ook een financiële kant en mijn vader liet me altijd meekijken daarbij. Bere-interessant! Zo is denk ik ook de basis gelegd voor mijn beroepskeuze. Daar komt bij dat mijn ouders een keer brand hebben gehad en ik het nut van verzekeringen aan den lijve heb ervaren.”

Van Luijk richt zich met Bureau van Luijk op hypotheken en financiële planning daaromheen. Er vindt kruisbestuiving plaats met twee bedrijven die uit zijn kantoor zijn voortgekomen: Woonvisie (makelaardij, geleid door Niek Sträter) en Woongold, dat zich onder leiding van Wilbert Hoogendijk bezighoudt met woningrenovatie.

Interessant ook: Van Luijk is bezig een boek te schrijven over de financiering van de funderingsproblematiek in Nederland. Een problematiek die volgens hem aanzienlijk is, maar die we collectief een beetje wegstoppen. In dit geval kan dat ook, omdat – tenzij een huis al zichtbaar is verzakt – het probleem onder de grond zit. Van Luijk laat een plaatje zien uit de omgeving van zijn kantoor (aan de Kleiweg in Hillegersberg) dat is gemaakt met behulp van een satelliet. Dan wordt indringend zichtbaar – aan de hand van de stoplichtkleuren – dat veel panden in de oranje en rode zone zitten… “Over vijftien tot twintig jaar”, meent Van Luijk, “gaat deze problematiek in haar volle omvang zichtbaar worden. Wat niet helpt, is verdroging als gevolg van de klimaatverandering; sommige heipalen mogen niet te lang droog staan. Een maand kan al te lang zijn.”

Herstel van de fundering kan fors in de papieren lopen. Van Luijk: “Ik ken een woningbezitter bij wie de kosten van funderingsherstel op 60.000 euro werden geraamd. In dit geval kon het slim worden opgelost. Door een kelder aan te leggen voor 15.000 euro, is de waarde van de woning fors gestegen en zijn de kosten van het herstel terugverdiend. Maar het is per geval bekijken wat er mogelijk is.”

Experiment

Veel (politieke) partijen zullen op het moment meer oog hebben voor het economische fundament van Nederland dan de deplorabele staat van veel funderingen. Van Luijk: “Er is een enorm experiment gaande, waarvan we nog maar moeten afwachten hoe het afloopt.

André van Luijk: ‘Op normale manier met elkaar omgaan graag.’

Een schuldencrisis is ‘opgelost’ door nog meer schulden te maken. Daar komen de schulden die nu worden gemaakt om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, nog eens bovenop. Een enorme hypotheek op de toekomst om onze levensstandaard te handhaven. Maar die duur zal worden betaald – misschien is zelfs een heel nieuw geldstelsel nodig als het systeem onder de schuldenlast bezwijkt – als de economische groei niet zo voorspoedig is als gehoopt. Ik houd er zelf in ieder geval serieus rekening mee dat er, na de extreme up sinds 2013, weer een extreme down komt.”

Daar kun je je heel erg veel zorgen over gaan maken, maar dat is nou net wat je volgens Van Luijk niet moet doen. “Je weet namelijk toch niet hoe het precies zal verlopen. De kogel van actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen is nu wel zo’n beetje door de kerk. En ik heb best een schadeportefeuille. Maar ik zie wel hoe het uitpakt. Dat is een van de dingen die ik – met vallen en opstaan – heb geleerd: om mijn energie niet te laten weglopen op zaken waar je geen of maar beperkt invloed op hebt.

“Wij zijn in 2009 van start gegaan met Woonvisie. Enkele jaren later was de kredietcrisis uitgemond in een economische crisis. Daar hebben wij best slapeloze nachten van gehad. Maar uiteindelijk was starten met een makelaardij een goede keuze; de woningmarkt trok na de crisis immers weer aan.”

Zelfs zozeer, dat zij nu kraakt in haar voegen. Een eenvoudige oplossing weet ook Van Luijk niet. “De behoefte om te verhuizen is er wel degelijk. Maar in 2012 verkocht men eerst zijn huis om vervolgens een ander huis te kopen. Nu kopen mensen eerst, dan verkopen ze pas. Die omkering heeft een enorme negatieve invloed op de markt, dus als we daar iets kunnen winnen zou dat wel helpen.”

Niet goed of fout

Een maatregel die veel gemeenten nu nemen, is kopers verplichten het huis zelf te gaan bewonen. Ook Rotterdam neemt deze maatregel. Van Luijk kan er mee leven. “Er blijven grote stukken Rotterdam over waar particulieren nog steeds een woning mogen kopen voor de verhuur. Deze particulieren zijn ook echt niet allemaal huisjesmelkers. In sommige situaties kan een beleggingswoning interessant zijn in het kader van vermogensopbouw. Sparen levert immers niks meer op. Deze particulieren vragen ook gewoon een normale huur.”

Van Luijk kijkt hetzelfde aan tegen aflossingsvrij. “Aflossingsvrij is niet per se goed of fout. Ik zou aflossingsvrij niet aan starters op de woningmarkt aanraden; stel de markt koelt af. Maar bij iemand in een verdere levensfase die geen nabestaanden heeft, is aflossingsvrij de logische keuze.

“Ik raad klanten wel aan af te lossen als dat even mogelijk is, zeker nu de rente zo laag is. Klanten waarderen de maandlastenverlaging, die ze bovendien wat speelruimte geeft mocht de rente in de toekomst oplopen.”

Bestaande klanten

Hoe denkt Van Luijk dat woning- en hypotheekmarkt zich in 2022 ontwikkelen? “In de makelaardij zien we het aantal transacties teruglopen, Gewoon omdat het aanbod opdroogt. De hypotheekmarkt zal dit jaar vooral nog bestaan uit oversluitingen. En ook die markt droogt op; mensen kunnen niet eindeloos verbouwen. De kosten van verbouwen zijn bovendien gestegen, doordat bouwmateriaal duurder is geworden en aannemers momenteel kunnen rekenen wat ze willen.”

Door meer aandacht te besteden aan bestaande klanten, denken Van Luijk en zijn compagnons de terugloop te kunnen opvangen. “Alles staat of valt met een goed klantenbestand. Al geruime tijd geleden zijn wij begonnen het bestand te updaten en te verrijken. Sinds ongeveer een half jaar benaderen we bestaande klanten actief en daar komen veel afspraken uit voort. Waar we nu naar kijken, is of we de opvolging zelf blijven doen of dat we daar ZZP’ers voor gaan inzetten. We willen groeien, maar met ZZP’ers ben je in crisissituaties flexibeler. Tijdens de economische crisis van 2012-2013 hebben we gemerkt dat vaste medewerkers – hoe goed ze ook zijn in hun werk – niet per se ondernemend zijn. Terwijl je daar op dat moment juist behoefte aan hebt.”

Corona

De coronacrisis heeft de financiële sector in geld uitgedrukt (nog?) niet werkelijk geraakt. Maar werkomstandigheden en contact met klanten zijn wel anders geworden. Veel personeel werkt thuis, in het contact met klanten bewijst een digitale assistent goede diensten. Van Luijk: “Wij voelden meteen aan: corona is niet tijdelijk. Daarom waren we er snel bij en hadden al mondkapjes en desinfecteermiddel ingeslagen voordat er niet of nauwelijks meer aan te komen was. Ook hebben we meteen spatschermen gekocht, bewust van glas omdat we ook hierbij inzetten op een goede uitstraling. We hadden al geïnvesteerd in werken op afstand.”

Van Luijk maakt zich meer zorgen over de spanning die tussen bevolkingsgroepen is ontstaan. “Niet alleen tussen de mensen die wel en die niet tegen corona ingeënt zijn. Het is breder. Ik merk dat ook klanten zich zorgen maken over de toegenomen spanning, of ze nu fel voor of tegen ontwikkelingen zijn. Mensen kunnen ontwikkelingen niet goed duiden. Ik zou iedereen die invloed heeft, willen oproepen daar met zijn of haar communicatie bij aan te sluiten. Laten we vooral op een normale manier met elkaar blijven omgaan.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe inzichten door corona

Nieuwe inzichten door corona

Peggy van der Smitte paste haar kantoor snel aan de coronacrisis aan een situatie die haar ook nieuwe inzichten heeft gebracht. Van der Smitte, eigenaar van...

Schoenmaker blijf bij je leest

Schoenmaker blijf bij je leest

“Schoenmaker blijf bij je leest! Als risicomanager en assurantieadviseur wil ik mij niet bezig houden met advieswerk op het gebied van bijvoorbeeld energie....

Corona is een uitgelezen kans

Corona is een uitgelezen kans

Pandemieën zoals corona, gelooft Frank Boute (Intergroep), zullen een blijvende impact hebben op de wereld. Dat weerhoudt hem echter niet van verder investeren...

Prijs zegt veel over kwaliteit advies

Prijs zegt veel over kwaliteit advies

(Door Barbara Stoopman, Nouveau Consultancy) De belangrijke kernwaarden van het nieuwe verzekeren zijn 1. Adviseren in plaats van verkopen; 2. Het advies moet...

Geven grootste rijkdom die er is

Geven grootste rijkdom die er is

(door Frank Boute, Intergroep) Geven loont, ik kan het beamen want als je ziet wat het teweeg brengt, dan vult het je hart met de grootste rijkdom die er is. Wij...

Klant bang dat teller gaat lopen

Klant bang dat teller gaat lopen

Onafhankelijkheid, transparantie, een mogelijk totaal provisieverbod en het zichtbaar maken van echte meerwaarde zijn grote issues voor advieskantoren. Hoe ga...

Ons vak is zo dynamisch en levendig

Ons vak is zo dynamisch en levendig

Het financieel adviesvak anno 2020, het is balanceren tussen compliance en dienstbaar zijn aan de klant. Maar dat laatste is en blijft het allerbelangrijkste waar...

Advies van waarde wordt beloond

Advies van waarde wordt beloond

“Adviseurs hebben een ongelooflijk belangrijk vak. Wat is er nou mooier om met ondernemers te sparren over hun visie, wensen en onzekerheden en ze vervolgens...

Adviseur Barbara Stoopman: ontkoppel de link tussen premie en beloning

Adviseur Barbara Stoopman: ontkoppel de link tussen premie en beloning

"Mijn beloning is niet afhankelijk van de hoogte van de premie, maar van mijn adviezen en inspanningen. Dit werkt twee kanten op, klanten betalen geen overbodig...

Beter willen worden

Beter willen worden

“Wij ontwikkelen ons volop. Dit komt niet alleen tot uiting in de (geslaagde) overnames die we recent hebben gedaan, maar bijvoorbeeld ook in de digitalisering...