Geen contractuele verplichting

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging of daling van de actuele rente voor de ingangsdatum van de nieuwe rentevast periode heeft dus geen invloed op uw nieuwe rentepercentage.” Na het ontvangen van het renteverlengingsvoorstel is de rente gedaald. De consument maakt aanspraak op deze lagere rente. De bank weigert dit verzoek te honoreren.

De Geschillencommissie overweegt ten aanzien van dit onderdeel van de klacht het volgende: “De Commissie overweegt dat artikel 68b BGfo niet uitsluit dat de Bank een rentedaling verwerkt in een uitgebracht rentevoorstel, maar dat dit artikel dat ook niet voorschrijft. Het is bovendien niet gebleken dat de Bank een contractuele verplichting heeft om Consument te laten profiteren van de gedaalde rente na het uitbrengen van het Rentevoorstel. Het behoort dan ook in beginsel tot de beleidsvrijheid van de Bank om te bepalen of zij eenmalig een rentevoorstel uitbrengt of dat hier wijzigingen in aangebracht kunnen worden als de rente voor het aflopen van de rentevastperiode stijgt of daalt.”

Reactie toevoegen

 
Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Nieuwe bestuursleden NVHP

Nieuwe bestuursleden NVHP

Maaike de Swart en Nihal Vogels zijn benoemd tot lid van het bestuur van de NVHP. De Swart is werkzaam bij Lamberink Makelaars & Adviseurs, Vogels heeft haar...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

Gedoe met taal

Gedoe met taal

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wie bezig is met een onderwerp als laaggeletterdheid word zelf bewuster van zijn of haar eigen taalvaardigheid....

Blijf in beweging

Blijf in beweging

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wat klanten vandaag een goede klantervaring vinden, kan morgen alweer achterhaald zijn. Het punt waarop...

"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

"Bedenktermijn bij aankoop woning verlengen naar veertien dagen"

De NVHP pleit er voor om de huidige korte wettelijke bedenktermijn van drie dagen bij de aankoop van een woning te verhogen naar veertien dagen. De NVHP: "Drie dagen...

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat zullen...