Gewoon logisch…

Ozewald Wanrooij 2022

(Ozewald Wanrooij, Rendement van Geluk, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Hey Siri…. Goedemorgen. De lampen gaan aan op een niet al te felle stand. Hey Siri…. Lees agenda voor. Mijn smartphone komt tot leven en vertelt mij dat ik alleen vanmiddag een afspraak heb. Heerlijk om de gehele ochtend vrij in te kunnen vullen.

Als chef vaatwasser is het eerst tijd dat ik de vaatwasser even uitpak. De vaat is al droog want deze had ik ingesteld om vannacht te draaien. Erg gelukkig word ik niet van het zwaaien en zwieren met een afwasborstel en schuurspons, dus ben ik blij met deze uitvinding. Nu moeten ze alleen nog iets uitvinden waardoor de vaat ook weer netjes in de kastjes terechtkomt. Ik heb nog even getracht om in afwachting van deze uitvinding mijn vrouw te enthousiasmeren maar dat idee werd al snel in de kiem gesmoord.

Ik druk op de knop van een apparaat dat ook in de keuken staat waarna het geluid van het malen van bonen hoorbaar wordt. Na een paar seconden ruik ik al de heerlijk geur van mijn bakkie leut, automatisch gebrouwen op de door mij geliefde sterkte. Ach, zo slecht heb ik het nog niet.

‘Tot onze verbazing was er nog niemand die vanuit een integrale benadering geluk meetbaar maakte’

Vanmorgen ga ik dus maar vanaf huis starten. Aangezien ik uitsluitend in de cloud werk maakt het niet uit waar ik ben. Het is heerlijk dat we, op WC-papier na, al jaren een papierloos kantoor hebben en dat ik overal de beschikking heb over al mijn gegevens.

Ik klap mijn laptop open en start mijn CRM-systeem op. Even door de beveiliging en het dashboard verschijnt met mijn agenda, e-mail en taken voor vandaag. Genoeg te doen, maar er brandt niets aan.

Een mooi moment om de dag te beginnen met het inwilligen van een verzoekje van Willem, hoofdredacteur van VVP. Of ik een artikel wil schrijven over innovatie. Innovatie….. Waar begin ik en wat is interessant om te delen? Ik houd van innovatie. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken en te onderzoeken hoe zaken beter, efficiënter en duurzamer kunnen. Maar met het kletsen tegen mijn smartwatch voel ik mijzelf nou niet echt een innovator.

Logische keuze?

Omdat Willem mij voor dit onderwerp heeft gevraagd, doe ik in zijn ogen blijkbaar iets innovatiefs. Ik vermoed dat het te maken heeft met het werk dat wij met Rendement van Geluk doen. Werk dat zo innovatief is dat ik er nog steeds geen goede naam voor heb. Want wat doe ik eigenlijk?

Toen ik samen met mijn collega Leon Brummelhuis in 1999 onze financiële planningspraktijk begon, wilde ik mensen financieel inzicht geven. Niet om financiële producten te verkopen maar om mensen van inzicht te voorzien zodat zij zelf beter en meer weloverwogen hun keuzes konden maken. Hierbij paste het dan ook dat wij op feebasis zijn gaan werken en de provisie teruggaven wat in die tijd redelijk ‘innovatief’ was, maar voor ons slechts een logisch gevolg.

Sinds 2009 hebben wij life planning onderdeel gemaakt van onze dienstverlening. Want hoe kun je mensen helpen om hun financiën optimaal in te richten zonder zicht te hebben in het leven dat mensen graag willen leven? Deze werkwijze werd destijds ook als innovatief betiteld en we mochten zelfs tweemaal de nominatie van het Gouden Schild voor het advieskantoor van het jaar in ontvangst nemen. Ook toen hadden wij niet het gevoel dat we met iets innovatiefs bezig waren. De keuze was voor ons gewoon logisch.

Geluksfactoren

In de jaren die daarop volgden zagen wij dat ondanks dat iedereen uniek is we toch wel heel veel overeenkomsten hebben in de dingen die ons geluk bepalen. Langzamerhand ontstond het idee om onderzoek te gaan doen naar factoren die van invloed zijn op ons geluk. Zouden we namelijk deze factoren kunnen benoemen dan kunnen we ze ook meten, waardoor het mogelijk wordt ze met elkaar te vergelijken, verbanden te zien en ontwikkelingen te monitoren.

Omdat ons dit zo logisch leek konden we ons niet voorstellen dat niemand dit al eerder had onderzocht. Dit was voor ons de reden om in 2011 te starten met ons onderzoek naar alles wat er wetenschappelijk bekend is over geluk. Tot onze verbazing hebben we echter niemand kunnen vinden die vanuit een integrale benadering geluk meetbaar maakt. Natuurlijk zijn er relatie testen voor diegenen die willen weten waar ze staan in hun relatie. Er zijn MTO’s en testen die het geluk op de werkvloer meten. Geschiktheidsassessments om te bepalen welk werk bij je past. Persoonlijkheidstesten om te bepalen of je blauw, groen, geel of rood bent. Maar geen test die stilstaat bij alle factoren die van invloed zijn op ons geluk terwijl dit toch zo logisch is.

Praktijkvoorbeeld

Wellicht goed dat ik dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld verduidelijk. Stel dat het mij structureel niet lukt om tijd voor mijzelf vrij te maken, iets dat ik waardevol vind voor mijn geluk. Als eerste zou ik dan kunnen kijken naar mijn balans werk-privé. In dat geval zou ik ervoor kunnen kiezen om een dag minder te gaan werken. Hierdoor ruil ik dus tijd die ik besteed aan werk voor vrije tijd zodat ik een dag voor mijzelf vrij heb. Echter geluk is nooit gratis. Ook in dit voorbeeld niet. Want minder werken betekent minder inkomen, wat een negatieve invloed heeft op mijn welvaartniveau. Daarnaast kan het ten aanzien van mijn welzijn op het werk ook invloed hebben. Minder uren op het werk kan betekenen dat de voldoening, waardering en erkenning afneemt omdat ik mogelijk andere taken moet gaan doen, of minder taken waardoor de diversiteit afneemt.

Sta ik vervolgens ook nog stil bij mijn eigen welbevinden dan zou mijn eigenwaarde ook een rol kunnen spelen. Want stel ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven. Dat zodra iemand een beroep op mij doet ik mijzelf standaard op de tweede plaats zet. Want als ik ergens concessies moet doen, dan is dat bij mijzelf het makkelijkste.

In die situatie is het de vraag of een extra vrije dag voor een betere balans gaat zorgen of juist voor een disbalans. Wanneer mijn partner, kinderen, ouders of vrienden weten dat ik die dag vrij ben en vervolgens een beroep op mij gaan doen, realiseer ik nog steeds geen tijd voor mijzelf.

Gelukkig leven test

Dit is een eenvoudig praktijkvoorbeeld waarin financiën, de werk-en privé-omgeving en de eigen persoon allemaal met elkaar verbonden zijn. Hoe logisch is het dus om bij het maken van keuzes alle factoren die van invloed zijn op ons geluk mee te wegen? Hoe logisch is het om vervolgens te bepalen wat de impact is van een keuze op iedere factor en om te bekijken of er ook alternatieven zijn waarmee de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden beter gewaarborgd wordt?

Gelukkige medewerkers floreren, niet alleen thuis maar ook op het werk’

Het is fijn dat ik dit artikel mag schrijven want dan kan ik deze vragen zelf beantwoorden. Wij vonden dit zo logisch dat wij op basis van ons onderzoek de Gelukkig Leven Test hebben ontwikkeld waarin wij het persoonlijk geluk meten op basis van 22 Gelukkig Leven Factoren.

Inmiddels na vele jaren van praktijkervaring en optimalisatie hebben wij een programma ontwikkeld waarin wij bedrijven en organisaties faciliteren die oprecht geloven in de waarde van gelukkige medewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers floreren. Niet alleen thuis maar ook op het werk.

Het programma bestaat uit de Gelukkig Leven Test en een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek nemen we alle factoren met de medewerker door, staan we stil bij de verbanden, bekijken we op welke factoren het meeste rendement te behalen valt en wat de meest effectieve benadering is.

Zodra wij alle medewerkers hebben gesproken voegen we alle testen samen en kunnen we een team-en/ of organisatieanalyse samenstellen.

Op deze wijze kunnen wij een uniek inzicht geven in het geluk op de werkvloer op basis waarvan de medewerkers kunnen bepalen waarop zij de komende tijd de focus willen leggen. En dat is direct een belangrijk verschil met veel MTO’s waarbij de verantwoordelijkheid voor optimalisatie voornamelijk bij de werkgever wordt gelegd.

Door jaarlijks het Rendement van Geluk programma in te zetten wordt gewaarborgd dat medewerkers structureel hun persoonlijke balans in evenwicht brengen in een leven dat voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Een ander voordeel van het jaarlijks inzetten van het programma is dat er inzicht wordt verkregen in de invloed van externe factoren op de medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van Covid-19, alle beperkingen en het verplichte thuiswerken. Daarnaast kan ook de impact van het personeelsbeleid worden gemonitord en kan het als instrument dienen om gericht en tijdig te kunnen bijsturen.

Logisch

Om te beoordelen of wij met ons Rendement van Geluk Programma innovatief bezig zijn laat ik graag aan jou als lezer over. In ieder geval is het geweldig om op deze wijze voor mensen en organisaties van betekenis te zijn en is de manier waarop we dit doen voor ons… gewoon logisch.

Ozewald Wanrooij: ‘Geweldig om van betekenis te zijn.’

 

Ozewald wanrooij

Ozewald Wanrooij en Leon Brummelhuis richtten in 1999 na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de financiële sector, Neutralis financial life planners op, gewoon omdat het beter kon. Neutralis is een adviesonderneming avant la lettre, niet alleen wat betreft klantbenadering, maar ook wat betreft de beloningsstructuur. In 2009 richtten zij – naast Neutralis – Rendement van Geluk op. “Volgens mij heb het mooiste beroep ter wereld. Want het is heerlijk om organisaties te faciliteren bij het vergroten van het geluk van hun medewerkers”, aldus Ozewald Wanrooij.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Alleen ben je sneller, samen kom je verder

Alleen ben je sneller, samen kom je verder

(Carla Muters, NHG, in VVP Special Digitale Innovatie 2022)  Digitale en online dienstverlening naar consumenten heeft in de afgelopen twee jaar een vogelvlucht...

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

Adviseurs willen adviseren over duurzaamheid

(Onderzoeker Fred de Jong in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Financieel adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema en zij verwachten dat het de komende...

Product Oversight Governance: tools onmisbaar

Product Oversight Governance: tools onmisbaar

(Partner in Kennis, de Verzekeringsanalyse, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Met toenemende overheidseisen, krijgen aanbieders van verzekeringen er extra...

Nieuwe balans met regeneratief investeren

Nieuwe balans met regeneratief investeren

(Ivo Valkenburg (1966-2022) in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Regeneratieve investeerders zetten bewust hun geld in om een nieuwe balans te creëren...

We zijn toch niet vastgeroest?

We zijn toch niet vastgeroest?

(Gert Vasse, Ockto, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) De hypotheekmarkt draaide het afgelopen jaar op volle toeren. Er werd massaal overgesloten om optimaal...

Innoveer naar jezelf

Innoveer naar jezelf

(Communicator Mieke Verhoef in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Voordat ik in de auto stap, bekijk ik mijn mail. Post van Willem Vreeswijk. Hij schrijft dat...

Mobiele escaperoom rijdt door Nederland

Mobiele escaperoom rijdt door Nederland

(Partner in Kennis Centraal Beheer in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Elke adviseur kent Centraal Beheer als schadeverzekeraar door de legendarische “Even...

Duurzaam uit het vervuilende moeras innoveren

Duurzaam uit het vervuilende moeras innoveren

(Innovator Robert Witteveen in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Om maar met de deur in huis te vallen: verzekert de verzekeringsbranche zijn eigen ondergang?...

Innovatie is een middel, geen doel

Innovatie is een middel, geen doel

(Remco Heeres, Heeres Assurantiën, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) “Innoveren is een middel om je dienstverlening te verbeteren, geen doel op...

Digitale wake-up call voor adviseurs

Digitale wake-up call voor adviseurs

(Belangrijkste aandachtspunten rapport Bureau DFO over digitalisering intermediair in VVP Special Digitale Innovatie 2022) Recent bracht Bureau DFO het rapport...