Haaks op de mores

Erik Friedeberg

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk contact, door oprechte interesse en door verder te kijken dan de balans waarde van de onderneming alleen. Wat zeggen cijfers, welke informatie is nog meer relevant en hoe combineer je dat met zachte parameters en persoonlijke doelen? Dat is waar Manifesto, de onderneming van Erik Friedeberg en Monique Piet voor staat.

Dat Manifesto anders dan andere accountants is, blijkt alleen uit het feit dat het bedrijf sinds begin 2018 is gecertificeerd als ‘B Corporation’. Dit zijn bedrijven die zich wereldwijd koplopers mogen noemen op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact. Oprichter Friedeberg is opgeleid als accountant, maar wilde na verloop van tijd niet langer de wereld van cijfers en getallen, maar de mens achter die cijfers en getallen leidend laten zijn in zijn werk. Uit onderzoek was gebleken, dat maar liefst negen op de tien Nederlandse ondernemers meer persoonlijk contact met hun accountant op prijs zouden stellen. Dat wil zeggen dat ze heel graag met een accountant in zee zouden gaan die oprecht in hen en hun bedrijf is geïnteresseerd en dat de hoogte van de vergoeding er dan minder toe doet. Alleen, dergelijke accountants bestonden helemaal niet. Voor Friedeberg reden om het oude vak van accountant los te laten en een eigen bedrijf in Amsterdam te starten waarin de mens centraal staat. Hij schreef niet alleen een manifest met mooie beloften, maar richtte het bedrijf Manifesto op om de beloften ook daadwerkelijk waar te maken. Het bedrijf zegt in alles wat ze doen het belang van de klant centraal te stellen. Alle kennis, kunde, ervaring en inzichten worden aangewend om mensen te laten excelleren. “Maar bovenal beloven wij je, dat wij dit alles zullen

‘We doen dit met maar één oogmerk: helpen je missie te realiseren’

doen met maar met één oogmerk: om je te helpen je missie te realiseren. En je droom dichterbij te brengen.”

Klanten de baas

Het mag duidelijk zijn. Manifesto werkt volgens principes die nogal haaks staan op de mores van de meeste, zo niet alle accountantskantoren. Het bedrijf zet zich neer als businesscoach en personal accountant en is daadwerkelijk een coöperatie waar klanten het voor het zeggen hebben. Bij Manifesto zijn klanten echt de baas. Voor het coachen, het verzorgen van de administratie, het opstellen van de jaarrekening en het certificaat rekent Manifesto een vast (laag) bedrag.. Daarnaast beschikt Manifesto over een netwerk van specialisten op fiscaal-, juridisch-, marketing- of HRM-gebied, die eveneens een vast (laag) bedrag rekenen en werken volgens dezelfde principes. Resultaat: een accountant anders dan anderen en veel beter gewaardeerd. Inmiddels heeft Manifesto ook een vestiging in Breda geopend en er zullen er meer volgen. Met de winst organiseert Manifesto onder meer inspiratiesessies voor relaties. Onder meer Kees Klomp, Christian Felber, Marijn Wiersma, Arko van Brakel, Eric Smit, Yuri van Geest en ondergetekende verzorgden een sessie.

Balans

Friedeberg maakt ook podcasts waarin hij experts de vraag stelt: geeft een balans de waarde van een bedrijf weer? Friedeberg: “Tot voor kort nam iedereen dit aan. En stuurt men zijn bedrijf alleen op cijfers. Om zo een zo goed mogelijke balans te kunnen tonen. Steeds meer wordt duidelijk dat dit paradigma niet meer houdbaar is. Dat het tot een paradigmawisseling moet komen. Dat de waarden die niet op de balans staan op zijn minst zo belangrijk zijn als de financiële waarde op de balans. Maar wat zijn dan die niet op de balans zichtbare, maatschappelijke waarden?”

Samen met Karen André heeft Friedeberg een methode ontwikkeld om de maatschappelijke waarden zichtbaar te maken. Niet in cijfers en getallen, maar in ultieme persoonlijke waarden. De methode maakt het mogelijk voor ondernemers en managers om hun bedrijf te sturen op deze waarden, namelijk de maatschappelijke, dieperliggende waarden. In combinatie met de finan-ciële waarde.

Het manifest

Manifesto heeft een bijzonder manifest opgesteld dat iedere klant ook ondertekend mee naar huis krijgt. Ter inspiratie volgt hier de tekst van het manifest, juist omdat het wellicht interessant is om na te denken over een vertaling ervan voor financieel advieskantoren die het echt anders willen doen.

Wij beloven je, dat alles wat we voor je doen, elk advies dat we je zullen geven, in het belang van jou en je onderneming is.

Wij beloven dat alle kennis en kunde, ervaring en inzicht alles wat we in huis hebben, zullen aanwenden om jou en je onderneming te laten excelleren.

Wij beloven dat onze eerste afspraak direct al begint met een uitgebreide intake, zodat we je goed leren kennen. Ontdekken wat je belangrijk vindt. Waar je naar op zoek bent. Wat je wil bereiken. En waar je met je onderneming van droomt.

Wij beloven dat we je elk kwartaal, maar ook tussentijds, wanneer dat nodig en gewenst is, zullen adviseren, coachen en spiegelen. Op doelen die jij jezelf gesteld hebt. En wanneer de situatie daarom vraagt, zullen we er ook een of meerdere specialisten bij halen.

Ook beloven wij dat we je administratie keurig voor je verzorgen, maar vooral dat we aan de hand van die cijfers, en andere, door ons verzamelde data, een uniek scorebord voor je gaan inrichten. Met alle voor jou relevante parameters. Een scorebord dat je zonder boekhoudkundige kennis in één oogopslag kunt lezen.

Want wij willen dat jij altijd weet hoe je onderneming ervoor staat, precies kunt zien dat je kansen en mogelijkheden zijn, welke stappen je moet zetten. Waar je bij moet sturen, en wanneer het tijd is om van richting te veranderen.

Daarnaast beloven wij, dat je van ons niet alleen een jaarrekening krijgt, maar ook een door een externe accountant opgesteld en ondertekend certificaat. Een door ons ontwikkeld document, dat meer zegt over de gezondheid van je onderneming, dan een gewone jaarrekening. En daarmee voor jou, je partners en je financiers van grotere waarde is. Je duidelijk meer oplevert.

Wij beloven dat we dit alles zullen doen voor een vast laag bedrag. En dat we ook voor de inzet van onze specialisten vaste lage tarieven zullen hanteren.

Maar bovenal beloven wij je, dat wij dit alles zullen doen met maar met één oogmerk: Om je te helpen je missie te realiseren. En je droom dichterbij te brengen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Zonder woorden

Zonder woorden

(Mieke Dadema, Soepel.org, in Ken je vak! VVP 6-2023) Hoe kan ik de verzekeringsstukjes in kleine stapjes aanbieden, met een handleiding die zo is opgebouwd dat...

Klantreis banken legt het af die tegen die van verzekeraars

Klantreis banken legt het af die tegen die van verzekeraars

In een studie van Sia Partners naar de klantreis bij Auto en Inboedel leggen de grote banken het af tegen verzekeraars. Paul Geerts, Associate Partner van Sia Partners:...

Wat geeft jou energie?

Wat geeft jou energie?

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 5-2023) Einstein zei het al: “Alles is energie”. Om een organisatie op vol vermogen te laten draaien...

Verzekeren: voor of tegen?

Verzekeren: voor of tegen?

(Mieke Dadema, soepel.org, in Ken je vak! VVP 5-2023) Ineens wist ik het niet meer. Ben ik nou verzekerd tegen brand of voor brand? Eigenlijk klopt het allebei...

Dat is persoonlijk!

Dat is persoonlijk!

(Sonja Stalfoort van Puur Klant in katern Ken je Vak! in VVP 4, 2023) De klant centraal, authentiek, betrokken, klantgericht, op maat. De kans is groot dat een...

Wie wint?

Wie wint?

(Mieke Dadema van Soepel.org in katern Ken je Vak! in VVP 4, 2023. In mijn vorige column had ik een prijsvraag uitgeschreven. Altijd een goed middel om te kijken...

Met elkaar het verschil maken

Met elkaar het verschil maken

De intermediairverzekeraars Nh1816 en Scildon organiseerden onlangs een bijeenkomst voor een geselecteerde groep financieel adviseurs met als thema ‘loyaliteit’....

De juiste plannen realiseren

De juiste plannen realiseren

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 06-2022) Hoe weet je nu of je vandaag de juiste beslissingen neemt voor morgen? Het antwoord is heel simpel: door...

VvAA haalt niveau 2 van de Gouden Oor Erkenning

VvAA haalt niveau 2 van de Gouden Oor Erkenning

VvAA heeft de Gouden Oor Erkenning niveau 2 uitgereikt gekregen. VvAA heeft nu drie jaar de Gouden Oor Erkenning voor de onderdelen Verzekeringen, Legal en Ledenservice....

Contact steeds belangrijker voor zakelijke klant schadeverzekeraar

Contact steeds belangrijker voor zakelijke klant schadeverzekeraar

Het contact met de verzekeraar blijkt voor zakelijke klanten in toenemende mate bepalend voor het oordeel over hun schadeverzekeraar. Voor 33 procent van de klanten...