Henri Drost: koester en geniet

Henri Drost 2018

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. Dit keer Henri Drost (Oostdam & Partners): “De rijkheid van de mens wordt niet uitgedrukt in euro’s.”

Hoe heb jij de coronatijd beleefd? Wat heb je gemist? En wat vond je eigenlijk wel prettig?

“Bizar, dat was het. Ongekend, met vrijheidsbeperkingen die onze generatie in Nederland nooit ervaren heeft. Ik ben er mentaal niet onder gebukt gegaan, wees gerust, maar ik heb de nodige sociale contacten wel gemist, ja. Zakelijk maar zeker ook privé: een terrasje in het weekend, sporten in teamverband, noem maar op.

“Prettig was het ontbreken van files en nog wat meer ‘quality time’ met onze twee zoons. Het meest genoten heb ik nog van onze vakantie naar Spanje, begin juli 2020, toen dat weer heel even kon. We waren op dat moment vrijwel de enige toeristen daar. Was ook ongekend en beviel uitstekend.”

Wat was de impact op je persoonlijke leven en wat was de impact op je organisatie of bedrijf?

“Persoonlijk gering. Het coronavirus is aan mij en mijn naasten voorbij gegaan. Twee dagen per week thuis werken was ik al gewend; dat was dus geen grote schok. Ik vond de impact voor mijn studerende zoons groter.

“Zakelijk werden wij er deels door geraakt. Grofweg een kwart van onze werkzaamheden bestaat uit het organiseren van fysieke events en alle communicatie daaromheen. Dat viel volledig weg, te beginnen met het SEH Lentecongres dat gepland stond in april 2020. Wat dan wel weer mooi was, was het bedenken en uitvoeren van mooie, online alternatieven. Zo stonden we ineens opnames te maken in een volledig verlaten Singer-theater en te livestreamen vanuit lege horecalocaties. Met Oostdam & Partners zijn wij in coronatijd nog relatief vaak buitenshuis geweest.”

Welke nieuwe inzichten heb je tijdens de coronatijd opgedaan? Zowel persoonlijk als met je organisatie of bedrijf.

“Het heeft mijn overtuigingen versterkt dat niets vanzelfsprekend is. Het leven niet, je gezondheid niet en onze vrijheid en democratie niet. Dus voor wie dat nog niet deed: koester wat je hebt en geniet vooral hier en nu.

“Het was goed om te zien dat wij onze opdrachtgevers ook in deze vreemde tijd hebben kunnen ondersteunen, onder meer met nieuwe online concepten. Zo blijk ik een talkshow te kunnen leiden. Is ook leuk!

“Wat me daarnaast nog opviel, is dat de financiële sector zich wel erg laat leiden door compliance. Vrijwel nergens in Nederland is het thuiswerkadvies zo stringent doorgevoerd en volgehouden dan bij financiële instellingen. Dat mag mijn inziens, ook op andere terreinen, wel een tikje minder.”

Life after corona, hoe ziet dat er volgens jou uit? In je eigen leven en in het algemeen.

“Ik hoop niet heel veel anders dan voorheen, want ik had en heb het best naar m’n zin. Zonder twijfel zullen we zakelijk meer en nog veel efficiënter gebruik gaan maken van alle digitale mogelijkheden. Ik neem apps als Teams en Google Meet maar even als voorbeeld. Maar nogmaals, niets gaat boven echt ontmoeten.”

Denk je dat de mensheid echt iets geleerd heeft van corona? Zo ja, wat?

“Deze periode zal ontegenzeggelijk z’n weerslag gaan hebben. Dat gaan we pas over een aantal jaren echt zien en merken, denk ik. Natuurlijk, aan de basale drijfveren van de mens verandert niets, maar op een aantal terreinen gaat naar mijn inschatting het roer om. Hele generaties hebben nu gezien hoe schoon de leefomgeving om je heen ook kan zijn, wat de risico’s van virussen en bijvoorbeeld intensieve veeteelt zijn. Maar ook dat onze welvaart zeer ongelijk verdeeld is en dat dit echt bijstelling behoeft. De rijkheid van de mens wordt niet uitgedrukt in euro’s.”

Wat heeft de financiële sector geleerd van de coronatijd of wat zou de sector van de coronatijd volgens jou kunnen leren?

“De sector heeft nadrukkelijk kunnen ervaren hoe belangrijk haar maatschappelijke rol is en heeft daar volgens mij ook goed invulling aan proberen te geven. Trek die lijn door, zou ik willen zeggen, en het imagoherstel kan verder vorm krijgen.

“Verder is, denk ik, duidelijk geworden dat technologie om informatie te delen en met elkaar te communiceren vlekkeloos moet functioneren. Dat dit een basisvoorziening is geworden, die echt goed op orde moet zijn. Niet een klein beetje maar perfect. Een uitdaging wordt hoe je verbinding houdt met mensen en zorgt voor betrokkenheid met elkaar. Dat zal voor werkgevers richting medewerkers gelden, maar bijvoorbeeld ook richting klanten. Wat adviseurs trouwens natuurlijk allang wisten, is dat voor de klant uiteindelijk het menselijke contact het meest doorslaggevend is.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

Drost: "Vertrouwen in eigen kracht bij intermediairorganisaties ver te zoeken"

"Afgaande op de berichten in de vakmedia houdt het onderwerp ‘actieve provisietransparantie’ de gemoederen binnen de financiële dienstverlening...

De persoonlijk adviseur is een bedreigde soort (blog Henri Drost)

De persoonlijk adviseur is een bedreigde soort (blog Henri Drost)

(Blog door Henri Drost, Oostdam & Partners) Een beetje intermediairbedrijf in de financiële dienstverlening is in staat marges te realiseren van tien tot...

Paul Burger: duurzamer leven en werken

Paul Burger: duurzamer leven en werken

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Lambert Becks: schouder aan schouder

Lambert Becks: schouder aan schouder

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. Deze...

Ewald Bary: wendbaar

Ewald Bary: wendbaar

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Harry van der Zwan: duiding essentieel

Harry van der Zwan: duiding essentieel

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. Deze...

Tony Dingemanse: in elkaar investeren

Tony Dingemanse: in elkaar investeren

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Bert Sonneveld: zuinig zijn op aarde en elkaar

Bert Sonneveld: zuinig zijn op aarde en elkaar

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. In...

Joost Tieland: meer respect en waardering

Joost Tieland: meer respect en waardering

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. Deze...

Odette Bakker en Indra Frishert: liever zijn voor elkaar

Odette Bakker en Indra Frishert: liever zijn voor elkaar

In de serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet. Deze...