Herstelfonds: ondernemers voor ondernemers

Ralph van Dam re

De Kamer van Koophandel constateerde afgelopen zomer dat ongeveer 250. 000 ondernemers het water aan de lippen staat. Michiel Hordijk van het Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf (IMK) schat in dat de komende drie tot vijf jaar tot 50. 000 ondernemingen in Nederland onnodig failliet zullen gaan. Als maatschappij hebben wij via de belastingdienst maar liefst 20 miljard euro aan vorderingen openstaan.

Alarmerend slechte cijfers. Ze zijn te wijten aan de coronacrisis, de extreem hoge energieprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en kunnen het startschot zijn voor veel persoonlijk en zakelijk leed, zeker nu de Belastingdienst achtergestelde vorderingen aan het innen is. Veel ondernemers hebben in de afgelopen twee jaar hun flexibiliteit, daadkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit aangeboord en dat verdient een groot compliment. Maar nu zelfgenoegzaam achterover leunen is voor niet één ondernemer aan de orde – óók niet als je ondanks de diverse crises nog stevig overeind staat.

‘De BV Nederland moet ook sociaal en maatschappelijk toekomst hebben’

Ik doe een beroep op de solidariteit van alle ondernemers in Nederland. Er gaan momenteel mooie, beslist levensvatbare bedrijven nodeloos ten onder omdat zij de opgebouwde schulden niet of nauwelijks kunnen aflossen in de komende jaren. Voor deze bedrijven moet passende dienstverlening komen en een herstelfonds worden gecreëerd, waar zij bedrijfskundige, juridische kennis en herfinanciering kunnen ophalen zodat zij op een gezonde manier een doorstart kunnen maken. En daar is geld voor nodig. Geld dat wij als ondernemers met elkaar beschikbaar moeten stellen om onze economie gezond en draaiende te houden. We kunnen niet naar de overheid blijven kijken voor financiële steun en hulp. Maar wij kunnen dat wel samen oplossen! Wij moeten er sámen voor zorgen dat de BV Nederland niet alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk rendeert en toekomst heeft.

Concrete injectie

Ik pleit voor het oprichten van een herstelfonds, waarin zowel publiek als privaat geld kan worden gestort. Van een initiatief als Geldfit Zakelijk, het loket waar ondernemers in financieel zwaar weer zich kunnen melden om hulp te krijgen, hebben al meer dan honderdduizend ondernemers gebruik gemaakt. Met dit project is aangetoond dat het mogelijk is om met privaat geld een succesvol initiatief op te starten, dat uiteindelijk naar de publieke sector kan worden overgeheveld. Zo wordt het een duurzaam initiatief, dat geen commercieel belang krijgt. Wij hebben in Nederland prachtige, vaak beursgenoteerde miljardenbedrijven zoals Adyen of Mollie, waarvoor het MKB van levensbelang is. Het is toch niet meer dan logisch dat juist dit soort bedrijven het MKB financieel steunen? Waar banken nauwelijks nog leningen onder een miljoen euro financieren, kan een herstelfonds een enorm verschil maken: het verschil tussen stoppen of doorgaan in een prachtig, levensvatbaar bedrijf dat aantoonbaar is geraakt door problemen buiten het normale ondernemersrisico om.

Ben jij in staat en bereid een financiële injectie te geven aan dit herstelfonds? Dan kun je persoonlijk het verschil maken voor collega’s die het water tot boven de lippen staat. En dat hoef je echt niet als liefdadigheid te beschouwen. Er bestaat een gezond businessmodel, dat laat zien dat het rendeert om collega-ondernemers op deze manier te helpen. Of ben jij een ondernemer die (financiële) steun zoekt bij het saneren van je (belasting)schulden? Meld je dan alvast aan voor de pilot die MKBDoorgaan momenteel in samenwerking met de Belastingdienst optuigt. Er is ruimte voor 25 ondernemers (MKB of ZZP), waarmee men graag aan de slag gaat om je weer grip te geven op je financiële situatie.

Solidair rendement

Met een investering in het herstelfonds draag je als ondernemer bij aan een gezond economisch en sociaal maatschappelijk klimaat. Noem het een solidair, sociaal rendement voor het MKB. En met hulp vanuit dat herstelfonds krijgen collega-ondernemers weer toekomstperspectief en staan er niet alleen voor. Samen met het MKB vormen wij allen één groot ecosysteem: als één van ons omvalt, hebben we daar allemaal direct of indirect last van. Denk maar eens aan je favoriete festival dat niet door kan gaan, het restaurant dat ineens twee dagen per week zijn deuren noodgedwongen dicht houdt of aan je bakker, die zijn assortiment drastisch heeft verkleind of letterlijk het licht uit doet om het hoofd boven water te houden. Kleine voorbeelden, maar zo gaat dat dus. Wij horen bij elkaar, wij hebben elkaar nodig en ieder heeft zijn eigen functie in onze samenleving. Sta je achter een herstelfonds? Laat het me weten, ik sluit je graag aan en vertel je er dan meer over.

Laten we ons als ondernemend Nederland sociaal opstellen en ons verenigen. Alles in onze wereld lijkt gericht op groei: het moet almaar groter en meer. Maar laten we ook eens kritisch kijken naar wat wij hebben en ons tot het uiterste inspannen om dat te behouden. Ja, alleen ga je sneller. Maar samen komen wij zóveel verder.

Dit betoog verscheen eerder in de wintereditie 2022 van het New Financial Magazine, een van de uitingen van het New Financial Forum.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vroegtijdig helpen ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

Vroegtijdig helpen ondernemers levert impact op van 36 miljoen euro

In 2022 bedroeg de macro-economische impact van het vroegtijdig helpen van ondernemers maar liefst 36 miljoen, waarbij vooral de impact van de ondernemersadviseur...

Pleidooi voor herstelfonds voor het MKB: ondernemers voor ondernemers

Pleidooi voor herstelfonds voor het MKB: ondernemers voor ondernemers

"Ongeveer 250.000 ondernemers staat het water aan de lippen, constateerde de Kamer van Koophandel onlangs. MKB Nederland denkt dat het zelfs nog wel wat erger is:...

Ralph van Dam: van betekenis zijn bij herstel

Ralph van Dam: van betekenis zijn bij herstel

"Zo is er een enorme schuldenlast die ontstaan is door COVID die opgelost moet worden. De kleine ondernemers overzien dit niet. Met gebruikmaking van de recent geïntroduceerde...

Wees er juist voor de ondernemer als het tegenzit

Wees er juist voor de ondernemer als het tegenzit

Durf als financieel dienstverlener het gesprek aan te gaan met ondernemers, als je merkt dat ze het moeilijk hebben. En hoe eerder je dat doet, hoe beter. Als problemen...

Gevolgen COVID-19 op MKB en de rol van adviseurs (laatste inschrijfmogelijkheid)

Gevolgen COVID-19 op MKB en de rol van adviseurs (laatste inschrijfmogelijkheid)

"Hoe los je de achterstand bij de Belastingdienst, de verhuurder of bijvoorbeeld de bank op? Doorgaan na de coronacrisis staat centraal in ons webinar van dinsdag...

Webinar: effecten COVID-19 op ondernemers

Webinar: effecten COVID-19 op ondernemers

Tijdens het webinar ‘Samen sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland’ van donderdag 21 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt het rapport...

Gratis e-book van Ralph van Dam over ondernemen in crisistijd

Gratis e-book van Ralph van Dam over ondernemen in crisistijd

Ralph van Dam stelt het ondernemersboek Langs de afgrond – lessons learned van een ondernemer als e-book gratis ter beschikking aan alle ondernemers. Met deze...

Sessie: leren van ondernemerssuccessen én -valkuilen

Sessie: leren van ondernemerssuccessen én -valkuilen

'Winnen, verliezen, opstaan en weer doorgaan; de belangrijkste lessen voor (advies)ondernemers'. Onder deze titel organiseert de Stichting New Financial Forum op...

NFF: speciale ondernemerssessie voor adviesondernemers

NFF: speciale ondernemerssessie voor adviesondernemers

De Stichting New Financial Forum organiseert op 26 mei samen met ondernemers Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners en MKB Doorgaan), Ralph van Dam (Centraal...

Interactieve topsessie voor (advies)ondernemers

Interactieve topsessie voor (advies)ondernemers

De Stichting New Financial Forum organiseert op 26 mei samen met ondernemers Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners en MKB Doorstart), Ralph van Dam (Centraal...