Herziening beslag- en executierecht

Permanent actueel consumptief krediet

De Wet Herziening van beslag- en executierecht is sinds 1 oktober 2020 gefaseerd in werking getreden.

De wet heeft ten doel om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. Daarnaast moet het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger worden gemaakt en er moet worden voorkomen dat een beslag puur als drukmiddel wordt gebruikt.

Eerste fase

Er mag geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) als de kosten van de verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor zijn persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensbehoeften, mogen in beginsel niet meer in beslag worden genomen. Het zijn zaken die over het algemeen weinig waarde vertegenwoordigen. Op humanitaire gronden mag geen beslag worden gelegd op bepaalde zaken van minderjarige kinderen van de schuldenaar, gezelschapsdieren en zaken van hoogstpersoonlijke aard. Roerende zaken die een schuldenaar redelijkerwijs nodig heeft voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan of voor zijn scholing of studie, vallen ook onder het beslagverbod. Het beslagverbod is alleen van toepassing op zaken die zich in de woonruimte van de schuldenaar bevinden. Een auto valt daarmee bijvoorbeeld niet onder het beslagverbod. Echter kan een auto wel onder een andere bepaling van het beslagverbod vallen, bijvoorbeeld als een schuldenaar om gezondheidsredenen volledig afhankelijk is van zijn aangepaste auto.

Tweede fase

De tweede fase is ingegaan op 1 januari 2021. Met ingang van die datum is een beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening (bankbeslag) wordt nu een deel van het tegoed vrijgehouden. De hoogte van het beslagvrije bedrag verschilt per leefsituatie. Dit kennen we al van het beslag op loon of een uitkering, waarbij een beslagvrije voet wordt gehanteerd. Hiermee moet worden voorkomen dat de regeling van de beslagvrije voet wordt doorkruist, doordat er beslag wordt gelegd op de bankrekening van de schuldenaar in plaats van op het loon of de uitkering zelf, puur om de beslagvrije voet te omzeilen.

Derde fase

De derde fase is ingegaan op 1 april 2021. Deze fase maakt het mogelijk om een administratief beslag te leggen op motorrijtuigen en aanhangwagens. Hierdoor wordt het in beslag nemen van een auto of aanhanger efficiënter. Zo kan de deurwaarder nu beslag leggen op een motorrijtuig of aanhanger na inzage in het kentekenregister en hij hoeft het voertuig of de aanhanger niet meer daadwerkelijk te zien. Het is ook niet meer mogelijk om een voertuig of aanhanger na een beslag snel over te schrijven op een andere naam, omdat het beslag in het kentekenregister wordt vermeld.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe opnieuw Beste Opleider in categorie Financieel

Lindenhaeghe is voor de elfde keer uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland in de categorie Financieel. De Beste Opleider van Nederland is een initiatief van...

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

Maak arbeidsongeschiktheid bespreekbaar

(Lindenhaeghe in katern Veilig Wonen in VVP 6-2023) Met een toename in eenpersoonshuishoudens en de groei van het aantal zzp’ers, zijn de financiële...

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Lindenhaeghe ziet inschrijvingen PE-examens enorme vlucht nemen

Ook in het laatste kwartaal zijn de aantallen PE-examens achtergebleven, maar volgens Lindenhaeghe is inmiddels een kentering zichtbaar. Edwin Deijs, commercieel...

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

Alleen een Wft-diploma niet genoeg

(Jouw Vakbekwaamheid, Ken je Vak! VVP 5-2023) Drie Wft-examens behalen en je mag het vak van hypotheekadviseur uitoefenen. Maar kan je dan ook daadwerkelijk adviseren?...

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

De eigenwoningregeling: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker…

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 4, 2023) Iedere hypotheekadviseur (her)kent het wel: de worsteling met de eigenwoningregeling bij het uitwerken van een...

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

Lindenhaeghe aangenaam verrast door succes LinkedIn-post

“Natuurlijk hadden we de hoop dat de post tot meerdere reacties zou leiden, maar we zijn echt enorm verrast dat onze oproep zo door de branche is omarmd."...

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe: back to core business

Lindenhaeghe gaat de activiteiten onder Lindenhaeghe Legal uitfaseren. Dit omdat de opleider zich weer volledig wil focussen op de financiële branche. Back...

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe: terugval van aantal afgelegde PE-examens in sector zorgwekkend

Lindenhaeghe roept de sector op tijdig werk te maken van het PE-examen 2022-2025. De opleider noemt het zorgwekkend dat er tot nu toe 41 procent minder PE-examens...

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe biedt totaaloverzicht Prinsjesdag

Lindenhaeghe heeft voor de elfde keer het Prinsjesdag Totaaloverzicht uitgebracht. De vakredactie van Lindenhaeghe heeft in de nacht na Prinsjesdag doorgewerkt om...