Het antwoord op de waardencrisis

Erik Friedeberg

“De belangrijkste crisis van vandaag is de waardencrisis. Dat is de bron van alle andere crises waar we momenteel mee te maken hebben. Lossen we de waardencrisis op, dan lossen we de klimaatcrisis, de voedselcrisis, de vluchtelingencrisis en alle ander crises op. Het probleem is dat iets pas waarde heeft als er een geldwaarde tegenover staat. In die zin is liefde of compassie niets waard. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we op een andere manier de waarden van bedrijven laten zien en dat we gezamenlijk een Scale of Significance creëren.”

Dit zei Kees Klomp (onder meer geweldloos voorvechter van de betekeniseconomie, directeur SMO, auteur en Boeddhist) op de Creathon Scale of Significance bij Circl in Amsterdam. De Scale of Significance is een initiatief van Erik Friedeberg van coöperatie Manifesto, een accountant die niet de cijfers maar de mens centraal stelt. Hij bedacht de schaal om de waarde van duurzaam en circulair ondernemen zichtbaar te maken. De creathon was bedoeld om gezamenlijk de betekenisschaal nog meer vorm en inhoud te geven. En dat lukte. Meer dan 200 mensen kwamen op de Creathon af en Friedeberg vertelde dat het idee inmiddels ook internationaal aanslaat. Onder meer Kate Raworth (Donut Economie) heeft zich gecommitteerd om deze schaal internationaal op de agenda te zetten. In tal van landen wordt er sowieso al gewerkt om nieuwe modellen te bedenken die niet de financiele waarden van een bedrijf inzichtelijk maken, maar de maatschappelijke waarden, zoals duurzaamheid, maatschappelijke relevantie.

Tijdens de Creathon, die werd gepresenteerd door Tessa Wernink en Djaja van den Berg, werd onder meer een live-verbinding gelegd met Timothy O’Brien van Hatched uit Australië. Ook hij heeft zich gecommitteerd aan de Schaal van Betekenis. Hij helpt bedrijven hun impact op de samenleving inzichtelijk te maken. Hij werkte jaren in Engeland en speelde een belangrijke rol in de innovaties van MasterCard en Vodafone, waaronder PayPass en Vodafone Simply. Binnenkort brengt hij met zijn bedrijf Hatched de tool Demonstrate op de markt, een tool die de invloed van bedrijven meet op de samenleving, de natuur en toekomstige generaties Tijdens een worldcafé werden gezamenlijk vragen beantwoord als: welke waarden dienen gemeten te worden, hoe ziet de wereld eruit als de Scale of Significance wereldwijd is geaccepteerd, wat is het belang van een dergelijke schaal en wat draag jezelf bij. Tijdens een vijftal workshops volgde verdere verdieping.

Friedeberg: “Onze droom is dat de Scale of Significance over de hele wereld zal worden gebruikt om een gedragsverandering teweeg te brengen. Een verandering die ertoe zal leiden dat binnen bedrijven de belangen voor natuur, samenleving en economie volledig samengaan en met een balans die dit ook zichtbaar maakt. We willen de kaders trekken voor een nieuw instrument dat de intrinsieke waarden van organisaties zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar gaat maken. Dat de ambitie heeft de traditionele balans te vervangen omdat die slechts de financiële situatie laat zien, terwijl voor betekenisvolle bedrijven geld niet meer dan een middel is. Om hun maatschappelijke relevantie, sociale impact en duurzame manier van ondernemen verder te vergroten.”

Een groep van vrijwilligers inventariseert alle inbreng om de Scale of Significance verder te vervolmaken. Het enthousiasme, de denk- en daadkracht van de 200 aanwezigen was groot, de internationale belangstelling is er, hoogste tijd om door te pakken. Als bedrijven bijvoorbeeld inzichtelijk gaan maken wat zij concreet doen om rivieren weer drinkbaar te maken, dan heb je het over hele andere waarden dan financiële waarde alleen. Hoe zouden de balansen van financiële instellingen eruit zien als deze nieuwe waardenmetingen ingezet worden? Wordt vervolgd.

 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Scale of Significance maakt liefde van bedrijven zichtbaar

Scale of Significance maakt liefde van bedrijven zichtbaar

Op de dag dat de Financial Times op de voorpagina in koeienletters schreef: ‘Capitalism. Time for a Reset.' presenteerde het kernteam van de Scale of Significance...

Scale of significance als antwoord op de waardencrisis

Scale of significance als antwoord op de waardencrisis

“De belangrijkste crisis van vandaag is de waardencrisis. Dat is de bron van alle andere crises waar we momenteel mee te maken hebben. Lossen we de waardencrisis...

Nieuwe waarden centraal in zomereditie New Financial Magazine

Nieuwe waarden centraal in zomereditie New Financial Magazine

"Hoog tijd voor een nieuw economisch systeem dat correct rekent, dat wil zeggen óók met maatschappelijke kosten. Als we vasthouden aan het huidige...

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Haaks op de mores: tips voor financieel adviseurs

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Haaks op de mores

Haaks op de mores

Manifesto is geen traditionele accountant. Met het verzorgen van de administratie alleen maak je namelijk allang het verschil niet meer. Hoe dan wel? Door persoonlijk...

Manifest

Manifest

Negen op de tien Nederlandse ondernemers willen meer persoonlijk contact met hun accountant. Hieronder verstaan zij dat hun accountant oprechte interesse toont....