Het geheim van onze autopremies

Bouke Dickhof 2021

(Partner in kennis Turien & Co. in VVP-special Bijzondere Risico's) Binnenkort introduceert Turien & Co. Assuradeuren een volledig nieuwe autoverzekeringslijn. De opmaat hiernaartoe was het project PDA, met als doel om alle verzekerden op maat gemaakte autopremies aan te bieden. Wat houdt PDA precies in en wat zijn de voordelen?

PDA staat voor premiedifferentiatie auto. Het project houdt in dat wij middels een combinatie van statistische modellen en machine learning een algoritme hebben ontwikkeld waarmee we de schadelast van een specifieke auto per jaar kunnen voorspellen. Dit doen we op basis van verschillende autokenmerken, informatie over de verzekerde en demografische gegevens. Op basis van deze schadelast kunnen we vervolgens een op maat gemaakte premie berekenen voor de klant.

Waar komt de behoefte vandaan?

De behoefte komt voort uit de snelle technologische ontwikkelingen op de automarkt. Nieuwe auto’s zijn steeds vaker voorzien van geavanceerde systemen die ongelukken moeten voorkomen. Deze systemen worden ADAS (Advance Driver Assistance systemen) genoemd. Daarnaast worden voertuigen in toenemende mate ontworpen om een letselschade zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor wordt het aantal schades per jaar steeds minder. De reparatiekosten worden daarentegen steeds hoger. Dit komt omdat de systemen sensoren, camera’s en andere onderdelen bevatten die bij een schade niet alleen vervangen, maar ook gekalibreerd moeten worden. De premie moet daarom beter afgestemd zijn op de individuele risico’s.

Is PDA uniek in de markt?

Wij zijn niet de eerste of de enige in de markt, andere verzekeraars differentiëren ook. De fijnmazigheid van differentiatie verschilt wel van verzekeraar tot verzekeraar. Wij hebben hiermee een flinke sprong gemaakt in het kunnen bepalen van een op maat gemaakte premie voor de klant.

...

Wat is het voordeel voor de assurantieadviseur?

De premie is volledig afgestemd op het risico dat de assurantieadviseur wil verzekeren. Indien dit een goed risico is zal hier een scherpe premie tegenover staan. Daarentegen als het risico hoog is, zal de premie hier ook op afgestemd zijn.

Wat is het voordeel voor de verzekerde?

We kunnen nu veel beter de risico’s van een te verzekeren auto inschatten voor de verzekerde. Waar voorheen in de premieberekening bij de autokenmerken voornamelijk werd gekeken naar de cataloguswaarde en het gewicht, worden nu juist de unieke eigenschappen van een auto meegenomen. Het gevolg is dat de verzekerde altijd een scherpe premie krijgt. Helemaal afgestemd op zijn of haar persoonlijke situatie. Naast de exclusieve auto’s in het Premium product zijn we voortaan ook veel aantrekkelijker in het gehele Automotive segment!

Wat wordt er meegenomen in de premieberekening?

Voor het berekenen van de premie wordt onder andere de geboortedatum, de postcode, het aantal kilometers dat de verzekerde per jaar van plan is te rijden en het kenteken van de auto meegenomen. Aan de hand van het kenteken zoeken wij er de specifieke eigenschappen van de auto zoals merk, brandstofgegevens, cataloguswaarde, diefstalrisico, ADAS en nog een aantal kenmerken bij. Met al deze gegevens worden de modellen geraadpleegd om te bepalen wat de verwachte schadelast per jaar zal zijn.

Wat was de grootste uitdaging?

De grootste uitdaging vonden wij toch wel dat je er zorg voor moest dragen dat bepaalde kenmerken niet dubbel meetellen in de premie. Indien je bijvoorbeeld ziet dat Tesla’s vaker schade rijden ten opzichte van andere merken, dan moet je goed onderzoeken of dit aan het merk Tesla ligt of aan het feit dat deze auto’s elektrisch aangedreven zijn en daardoor een hoge acceleratiesnelheid hebben. Het is dan niet reëel om zowel voor het merk als voor de brandstof een opslag in rekening te brengen.

Springen er bepaalde automodellen uit?

Een automerk op zichzelf hoeft niet automatisch een goed of slecht risico te zijn. De premie bestaat namelijk uit meerdere onderdelen, van o.a. reparatierisico, diefstalrisico en ruitschades. De auto kan bijvoorbeeld goed scoren op het reparatierisico, maar wel weer erg diefstalgevoelig zijn en dus toch een hogere premie krijgen.

Waar tegenaan gelopen tijdens de ontwikkeling?

Eén van de grootste issues tijdens de ontwikkeling van de modellen was het volledig en juist verzamelen van de benodigde data. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om de schades uit het verleden toe te wijzen aan de juist onderdelen. Indien een ruitschade als reparatieschade is geboekt in het systeem telt deze dus mee bij het bepalen van het reparatierisico en niet als ruitschade. Datakwaliteit is dus erg belangrijk bij het krijgen van een zo hoog mogelijke accuraatheid van de modellen. Daarnaast hebben we de interne data verrijkt met meerdere externe databronnen). Het kunnen koppelen van deze data aan onze eigen data was soms behoorlijk uitdagend.

Op welke punten zijn de producten nog meer vernieuwd?

De autoverzekeringen zijn totaal vernieuwd. De productnamen blijven, maar op het gebied van de voorwaarden en premies zal er een hoop veranderen. De dekking wordt op diverse punten uitgebreid, de voorwaarden zijn nog beter leesbaar en we introduceren een apart product voor elektrische auto’s.

Welke afdelingen zijn er nog meer bij betrokken geweest?

Allereerst was het voornamelijk onze eigen afdeling Datamanagement dat samen met de afdelingen Verzekeringstechniek en Markt & Product met het project bezig was, onder leiding van de stuurgroep rendement. Datamanagement ontwikkelde de modellen en stemde de resultaten af met de stuurgroep, verzekeringstechniek en markt & product. Later in het traject werd ook de ICTafdeling bij het project betrokken om de algoritmes te implementeren in het polis acceptatiesysteem. Daarnaast is ook de polisacceptatieafdeling betrokken in het project om de resultaten te toetsen. Al met al een mooi succes dat we met elkaar hebben behaald!

Reactie toevoegen

 
Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen zijn volgens onderzoek in opdracht van Interpolis vaker betrokken bij verkeersongevallen en onveilige verkeersituaties dan vrouwen, die betere en veiligere...

Rode draad bij vergroening

Rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat...

Autoverzekering in anderhalf jaar ruim negen procent duurder

Autoverzekering in anderhalf jaar ruim negen procent duurder

Automobilisten betalen nu flink meer voor hun autoverzekering dan anderhalf jaar geleden, aldus Geld.nl. In juni 2022 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering...

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag  het ADAS-convenant ondertekend samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars,...

Systemen AnsvarIdéa en Turien & Co. worden geïntegreerd

Systemen AnsvarIdéa en Turien & Co. worden geïntegreerd

“Per 1 januari 2025 wordt de infrastructuur van AnsvarIdéa geïntegreerd in het systeem van Turien & Co. Dit betekent dat de administratie en...

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

Auto kwijt, maar geen verzekeringsdekking

(Kifid-uitspraak GC 2023-0840) De consument doet een beroep op zijn autoverzekering wegens schade door diefstal of verduistering van de verzekerde auto. De consument...

Duurzaam schadeherstel, hoe zit dat nu eigenlijk?

Duurzaam schadeherstel, hoe zit dat nu eigenlijk?

(Paul Burger van Ideële Verzekeringen in katern Ken je Vak! in VVP 4, 2023) In de praktijk kom ik er regelmatig achter dat er binnen onze sector onduidelijkheid...

Autopremie jongeren stijgt drie keer zo hard als die van ouderen

Autopremie jongeren stijgt drie keer zo hard als die van ouderen

Jongeren tussen de achttien en 24 jaar worden van alle leeftijdsgroepen het hardst getroffen door de premieverhogingen van autoverzekeringen. Zeker in vergelijking...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...